Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Sønderho. En skipperby i Vadehavet. Af Niels Frederiksen

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Sønderho. En skipperby i Vadehavet

Et fyrtårn i litteraturen om Fanø

Ny udgave af Niels Frederiksens klassiker
"Sønderho - En skipperby i Vadehavet"
Anmeldt af Per Hofman Hansen
"Et stykke fremragende søfartshistorie", skrev anmelderne, da 1. udgaven udkom
Centralt blandt fyrtårnene i litteraturen om Fanø står N.M. Kromanns uundværlige 3-bindsværk "Fanøs historie", der udkom helt tilbage i 1930'erne (med fotografisk optryk i 1982). Men nogle ganske få andre værker lyser kraftigt op som vigtige supplerende pejlemærker til forståelse af Fanøs maritime fortid. Hertil hører Niels Frederiksens "Sønderho - En skipperby i Vadehavet", der udkom første gang for snart 25 år siden. Bogen blev med rette hurtigt betegnet som et stykke "fremragende søfartshistorie", hvor forfatteren havde samlet en imponerende detailrigdom, som han var i stand til at formidle med "lokal indføling og stort overblik". Med dens mange enestående historiske fotografier og dokumenter blev den til ærgrelse for mange ganske hurtigt udsolgt. Bogen har derfor længe været savnet.

En ganske uforlignelig bog - Nu i farver
Heldigvis har Fonden Gamle Sønderho nu helhjertet støttet en genudgivelse, hvor især billedmaterialet har fået et gevaldigt løft, idet langt de fleste nu fremtræder i farvegengivelse. Ja, selv de gamle portrætfotos og postkort, som vi normalt opfatter som sort/hvide fremtræder nu med en helt anden dybde med deres bruntonende sepiafarver. De mange nye farvegengivelser af de klassiske Fanø-malerier og smukke skibsportrætter er nu også kommet til deres ret, hvorfor bogen med sin næsten uændrede disposition og tekst fremtræder som en helt ny udgivelse.

Hvad enten man er ny på Fanø og interesserer sig for Sønderhos historie, eller man mener at kende historien, har man til stadighed brug for Niels Frederiksens informative og meget velskrevne bog. Har man brug for at kende hovedtrækkene af byens historie, er det Niels Frederiksens bog, man må ty til, og har man brug for nogle detaljer eller konkrete fakta, ja så er det også Niels Frederiksens bog man går først til. Og som oftest vil man finde svaret her.

Børsen - Havnebænken i Sønderho ca. 1893
Havnebænken i Sønderho ca. 1893, kaldet "Børsen"

Levende historier
Naturligvis fylder søfarten meget i en bog om Sønderho, og det er da også her, at Niels Frederiksen virkelig er på hjemmebane. Han kan sit stof og kender sine kilder til skibsfartens og skibsbyggeriets historie, rigdom og katastrofer og den historiske ud- og afvikling, men han kan også fortælle "levende" dramatiske historier fra de syv have og fra det hjemlige Sønderhos hårde slid, ængstelser, glæder og sorger.

Niels Frederiksen har heldigvis også evnen og indsigten til at kunne fortælle bredt om Sønderhos historie og kultur. Derfor får vi også historierne om skipperkulturen som livsform, den karakteristiske byggeskik med elementer som stik, gaf, de hollandske fliser, opstregede skifter m.m. (med rette blev Sønderho Danmarks smukkeste landsby), indretning med hjembragte eksotiske rariteter fra fjerne lande, kunsten og kunstnerne, maden, de særegne skikke ved livets højtider, om fællesskabet (skibs- og grandelag), om Sønderhoning-musikken og -dansen og Fanødragten.

Med tysk resumé
I respekt for de mange tyske turister og deres ofte sande begejstring for Fanøs og Sønderhos historie er den nye udgave nu heldigvis blevet forsynet med et tysksproget resumé. Til gengæld er 1. udgaves engelske resumé på tre sider desværre udeladt i den nye udgave.

Find rundt i Sønderho med Niels Frederiksens bog
Om nogen kender forfatteren det gamle Sønderho. Han ved ofte hvor folk boede, og derfor har han ved en lang række af de gengivne portrætter anført deres ejendommes matrikelnumre. På et indlagt kort, som i øvrigt stammer fra registranten "Gamle huse i Sønderho", kan matrikelnumrene og dermed husene lokaliseres. Nyt i bogen er også et savnet personregister samt et alfabetisk skibsregister med detaljerede oplysninger om alle de Sønderhoskibe, der er omtalt.

Fredens Forsvar
Galeasen "Fredens Forsvar" blev bygget 1799 i Sønderho af Niels Nielsen Degn. På det tidspunkt var "Fredens Forsvar" med sine 20 kommercelæster (svarende til en lasteevne på ca. 50 tons) endnu det største skib bygget i Sønderho. Tusch og vandfarve sandsynligvis udført af Peter Neidig i Sønderborg, 1800. Orginal akvarel i privateje.

Anmelderen kunne have ønsket sig....
En anmelder har jo pligt til at foretage en nøgtern vurdering. Jeg må derfor retfærdigvis også komme med nogle små hjertesuk. Det er det ganske velrenommerede grafiske hus Rosendahls i Esbjerg, der har stået for layout og tilrettelæggelse. Derfor burde tekst og grafisk disposition være behandlet med en mere sikker og konsekvent hånd: det gælder billedtekster, linieafstande, tabuleringer, billedbeskæring og typografi og den lidt vel kulørte poppede brug af farver i visse tabeller og i særdeleshed indholdsfortegnelsen. Det er heldigvis nok kun de færreste, der ser det, men bogen havde fortjent et strammere mere nutidigt layout. Personregistret skæmmes af nogle fjollede ombrydningsfejl og manglende indrykninger.

Endelig kunne jeg have ønsket mig, at forfatteren i højere grad havde opdateret litteraturlisten, idet adskilige væsentlige bogudgivelser om Sønderho har set dagens lys siden førsteudgaven udkom i 1989. I flæng kan jeg nævne et par stykker: Elisabet Østergaard Petersen: Fanøs kirker gennem 1000 år, Marianne Egeskov Gasbjerg: Kunstnerne på Fanø, Jan Heinemann: Fanø i gamle postkort, Morten Hahn-Pedersen: I storm og stille. Den sikre havn. Bidrag til sømandskonens historie og Niels Windfeld Lund: Hjemme på Fanø.

En ganske uforlignelig bog
Når det er sagt, kan jeg ikke rose bogen nok, for den er ganske uforlignelig. Derfor hører den efter min mening til i ethvert hjem blandt alle fastboende og i ethvert sommerhus, hvad enten det kun benyttes af ejerne eller det lejes ud til øens mange gæster. De vil utvivlsomt alle blive ganske optaget af bogens mange interessante emner.

Fakta om bogen
  • Niels Frederiksen: Sønderho - En skipperby i Vadehavet. 2. udgave. Udgivet af Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med Fonden Gamle Sønderho, 2013. 186 sider, heraf mange i farver. Pris: 249 kr, for medlemmer af Fonden Gamle Sønderho dog 220 kr.
    I Sønderho kan bogen fås i Lorenzens Butik og på Fanø Kunstmuseum.
Anmeldelsen blev bragt første gang i Fanø Ugeblad 23. maj 2013.

Forsiden til Sønderho en skipperby i Vadehavet
I den nye 2. udgave er en lang række fotos og billeder nu gengivet i farver.

Niels J. Thækker 1820
Niels J. Thækker. Pastel ca. 1820. Niels Sørensen overtog "HAABET" på 23 kommercelæster fra sin svigerfar Niels J. Thækker i 1842 og sejlede på Altona, London og Buxtehude.


Fanøs Historie blev til på baggrund af Niels Møller Kromanns barndomsoplevelser. I farens fabrik mødtes mange søfolk hver dag og kunne berette om livet på havet. Som 20-årig begyndte Kromann senere at samle ind og nedskrive ældre beretninger. Her ses han til højre i billedet med sin mor Anne Nielsdatter og lillebror Mads. Billedet er taget ca. 1875, et par år før det sidste skib søsattes i Sønderho. (Foto: SAF og Jørgen Lind).


Anne Hansdatter Meinerts, f. 1835 og gift med smed Andreas Sørensen blev foreviget i matr. 100a, og er konen, som Fanøboerne morer sig over i Exners maleri. Maleren forærede hende billedet, muligvis med den hensigt at skaffe flere modeller, da folk ikke var begejstrede for det, når de blev spurgt.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 27. maj 2013. Tekst og layout: | Aldus.dk | Til min Fanø-forside |