Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Holger Drachmann på Fanø. Af Per Hofman Hansen

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Holger Drachmann på Fanø

Holger Drachmann på Fanø. En dokumentsamling

Per Hofman Hansen: Holger Drachmann på Fanø. Udgivet af Fanø Kunstmuseum Fanø Kunstmuseum har udgivet bogen "Holger Drachmann på Fanø"
Hvad ikke så forfærdelig mange ved, besøgte Drachmann Fanø fem gange mellem årene 1875 og 1894. Under opholdene tegnede og malede han og fandt inspiration til sin digtning. Især var målet dog rekreation og håb om et bedre helbred. Han var desuden med til at festliggøre indvielserne af de store badehoteller, Kurhotellet og Hotel Kongen af Danmark, som han dels var "reklamesøjle" for, dels nød godt af.

I min bog giver Drachmann gennem sine mange skitser og kærestebreve til sin elskede muse, Amanda, et levende indtryk af Fanøs befolkning og storslåede natur. For den store "Dannerskjald" kunne Fanø være som et paradis med "Alt hvad en Digter og Marinemaler kunne begære", men også "græsseligt", når badegæsterne kom.

Centralt i bogen og for vores viden om Drachmanns ophold på Fanø er de 30 skitser, der tilhører Fanø Kunstmuseum, samt de breve, der opbevares på Det Kongelige Bibliotek. Herigennem får man en enestående mulighed for at komme bag facaden på kunstneren og personen Drachmann.

Anmelderne skrev om 1. udgaven
"Flot ny bog giver et spændende indblik i Holger Drachmann og to af de fænomener, der stod hans hjerte nær: hans yngre muse, Edith, og hans elskede Fanø."
Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten

"Ud over at være fornøjelig læsning er bogen også et stykke grundforskning."
Henrik Wivel, Kristeligt Dagblad
"En overmåde flot og velskrevet bog, som jeg kommer til at bladre i mange gange. Og som jeg vil bruge som gave til venner og familie."
Bo Knudsen, Fanø Ugeblad

"Bogen er ned til mindste detalje forarbejdet i en overbevisende finish."
Lars Svanholm, Kunstavisen

En eksklusiv bog til en uhørt lav pris - Nu udkommet i 2. udgave
Bogen er på 176 sider, indbundet i A4-tværformat, rigt illustreret i farver og trykt på eksklusivt papir. Prisen er kun 225 kr. incl. moms takket være storslået fondsstøtte. Bogen kan købes ved at kontakte Fanø Kunstmuseum samt gennem boghandelen. Bogen er i øvrigt tilrettelagt af grafisk designer Jørn Rasmussen, der har tilrettelagt bøger for Museum Jorn om Jorn, Ensor, Picasso og Per Kirkeby. Narayana Press, der trykker mange af de smukkeste kunstbøger udgivet i Danmark, har med omhu også trykt denne bog. Se udvalgte sider fra bogen (PDF-fil, 6 MB).

En samling af dokumenter om Drachmann på Fanø
Af gode grunde er mange dokumenter kun citeret i uddrag i bogen, og endnu flere har slet ikke kunnet finde plads i bogen. Da mange af dem både er interessante og ofte godt skjulte, har det været hensigten med denne hjemmeside at supplere bogen med en lang række samtidige kilder i form af breve, trykte og utrykte dokumenter og tidsskrift- og avisartikler.

Per Hofman Hansen

Bogen blev udgivet af Fanø Kunstmuseum med støtte fra Augustinus Fonden - Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat - Danibo. Fanø Sommerhusudlejning - Fanø Sparekasse - KrogagerFonden - Lene og Magne Lundgaard - Alice og Tage Sørensens Fond - Velux Fonden.
 • Resumé af bogen om Holger Drachmann på Fanø
  Skildret i malerier, skitser, breve, rejsebeskrivelser, digte og samtidige dokumenter.
 • Holger Drachmann auf Fanø. Deutsche Zusammenfassung
  Holger Drachmann auf Fanø. Deutsche Zusammenfassung
  In Gemälden, Zeichnungen, Briefe, Reiseberichte, Gedichte und gleichzeitige Dokumenten dargestellt.
 • Holger Drachmann on Fanø. English Summary
  Holger Drachmann on Fanø. English Summary
  Depicted in paintings, sketches, letters, travelogues, poems and contemporaneous documents.
 • Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894
  En kronologisk udskrift af omtaler og annoncer i relation til Drachmanns besøg på Fanø og kurhotellerne. (12 A4-sider).
 • Fanø Nordsøbad og Sigmund Weisz' breve til Peter Nansen 1892-1896  Fanö Nordseebad Aktiengesellschaft. Bankier Siegmund Weisz's Briefe an Peter Nansen, Politiken 1892-1896
  Fanø Nordsøbad og Sigmund Weisz' breve til Peter Nansen 1892-1896
  I årene 1892-1896 førte den hamborgske bankier Sigmund Weisz en korrespondance med Peter Nansen, der var redaktør på Politiken. Meget af det handler om, hvordan Weisz gerne ville have Politiken til at omtale Fanø Nordsøbad, således at det fremstod succesfuldt både i relation til det bourgeosi, som Weisz gerne ville tiltrække som badegæster, men også som et interessant investeringsopbjekt. Sandheden var nemlig den, at Weisz, de øvrige investorer og Badet havde store økonomiske problemer. Et enkelt brev dateret 6. maj 1894 til Drachmann findes også i brevsamlingen. Relaterede citater fra den trykte udgave af Politiken er indsat mellem brevene. Dokumentsamlingen sluttes af med Nansens nekrolog over Weisz, som begik selvmord 30. maj 1896.
  Deutsch-Dänish zweisprachige Parallelübersetzung.
 • Peter Nansen: Det ny Fanøbad. Politiken 23. juni 1892
  Fra indvielsen af Kurhotellet den 22. juni 1892 sendte Peter Nansen pr. telegram en reportage hjem til redaktionen i København.
 • Peter Nansen: Festen på Fanø. Politiken 24. juni 1892
  Omfattende reportage fra den storslåede indvielse med beskrivelse af den overdådige menu og referat af talerne.
 • Der pipper i Skoven saa mangen en Fugl. Et digt af Holger Drachmann
  I Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum har Drachmann skrevet et digt, som ved nærmere studium viser sig at være skrevet på foranledning af Peter Nansen til Betty Nansen.
 • Fanø Nordsøbad
  En reklametryksag og turistguide på 30 sider med illustrationer af bl.a. andre Holger Drachmann udgivet af Badebestyrelsen i anledning af Hotel Kongen af Danmarks indvielse 12. maj 1894.
 • Prospekt til Doktorer rundsendt af Direktionen for Fanø Nordsøbad
  "Vi henleder Hr. Doktorens Opmærksomhed, ... at der indrømmes de Herrer Læger særlige, billige Priser i Kurhotellet ligesom de ogsaa ere fritagne for Betaling af Kurtakst og Bade. De af Læger anbefalede Gæster vises særlig Opmærksomhed". Brevhoved med illustrationer af Kurhotellet, Villa Anita, Villa Wilhelmina, Villa senta, Villa Gerdtrud og Villa Dagmar. Dateret 1. juni 1896.
 • Da Korvetten "Dagmar" anduvede Fanø Nordsøbad. Digt af Holger Drachmann 29. maj 1894
  "Jeg tør vel regne til "Etaten" mig, skøndt ej jeg bærer "Skulderdistinktioner"; af Søen lærte jeg de første Toner, den bar mig bort til fjærne lyse Zoner,... og Skaal for Kommandøren her ved Bordet, ham rækker jeg, som Søens Sanger Ordet frisk som det flød ved Fanø Nordsøbad".
 • En fødselsdagsgave fra Drachmann til kaptajn Hans Morten Rødgaard
  Den 13. juni 1894 signerede Drachmann et lille oliebillede forestillende Fanø Nordsøbad med badevogne, Villa Bellevue, Strandhotellet og Kurhotellet. Det viser sig, at det netop er kaptajn Rødgaards fødselsdag.
 • Christian Hjorth-Clausen: Fanø. Erindringer fra Ankersens Hotel omkring 1880-82. Politiken, 21. juni 1892
  Som "opvarmning" forud for indvielsen af Kurhotellet den 22. juni bragte Politiken varieté-medarbejder Christian Hjorth-Clausens kostelige erindringer fra et tidligere besøg ved "det gamle Fanø Bad, den gang forretningen lededes på skikkelig dansk manér".
 • Chr. Sneum: Holger Drachmann i Sønderho. Fanø Ugeblad, 21. maj 1932.
  Artiklen kan vel nærmest betegnes som en anekdote, der handler om, at Drachmann efter sigende skulle have haft planer om at købe et hus i Sønderho.
 • Fanø Nordsøbad og Kurhotellet. Beskrevet i Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø 19. maj 1892.
 • Kurhotellet ved Fanø Nordøbad - Kurhaus auf der Insel Fanø
  Kurhotellet var tegnet af arkitekterne Puttfarcken & Janda i Hamborg. Det tyske arkitekturtidsskrift Architektonische Rundschau bragte i 1892 er beskrivelse med tegninger, grundplan og opstalt.
 • Holger Drachmann med hjuldamperen Koldinghus til Parkeston i England 6.-10. juni 1894
  Under sit ophold på Fanø fik Drachmann chancen for at tage til søs, idet han havde modtaget en invitation fra kaptajnen på hjuldamperen Koldinghus om at tage med på en tur over Nordsøen til Parkeston ved Harwich. Ligesom han udførte skitser om bord, udførte han også en skitse ved badestedet Dovercourt.
 • Holger Drachmanns rejseskildring "Fanø, o Fanø". Trykt i Tilskueren 1894.
 • Drachmanns poesibogsvers til Margrethe Ankersen, Hotel Nordby, 1892
  Samme dag som Kurhotellet blev indviet i 1892, skrev Drachmann et vers i den 16-årige Margrethe Ankersens poesibog. På bagsiden skrev den 15-årige Johanne Sass året efter også et vers til Margrethe, som måske var hendes veninde. Johanne var nemlig datter af den nye forpagter af Hotel "Nordby", Johan Sass, der i 1894 fik økonomiske problemer. Af et skadesløshedsbrev fremgår det, at der på kroen har hængt et "Marienmaleri af Holger Drachmann i forgyldt Ramme".
 • Hotel Kongen af Danmark. Indviet 1894 og tegnet af arkitekt C.H. Clausen. Herom i Peter Dragsbo og Kirsten Frederiksen: C.H. Clausen 1866-1941. En esbjergarkitekt fra historicismens tid. Esbjerg Byfond, 1991.
 • Holger Drachmann på Phønixborg. I foråret 1894 opholdt Drachmann sig i en længere periode på Fanø, men i en uges tid i begyndelsen af maj gjorde han en afstikker til baron Carl Georg Flemming Lerche på Phønixborg mellem Vejle og Kolding. Opholdet kender vi til gennem en række breve fra Drachmann til Amanda og fra Drachmanns gode ven komponisten Charles Kjerulf, der i artiklen "Drachmann og Musik" i Politiken giver læseren indblik i nogle kostelige optrin fyldt af opera, musik, blomster, høj cigarføring og vin.
 • Gustav Esmanns anmeldelse af "Forskrevet - ". Ukendt indtil for nylig skrev sensationsjournalisten Gustav Esmann i avisen Dagens Nyheder en måneds tid efter udgivelsen i 1890 en stor anmeldelse af Drachmanns nøgleroman "Forskrevet". Om anmeldelsen har John Chr. Jørgensen sagt: "En kæmpemæssig recension af Holger Drachmanns roman "Forskrevet" gør meget ud af den biografiske baggrund og portrættet af visesangerinden Edith [Amanda]; kort sagt det, "man talte om". Esmann afslutter anmeldelsen med en længere ekskurs om det københavnske forlystelsesliv i anledning af Drachmanns forsøg på at skabe en litterær varieté".
 • Holger Drachmanns reportage fra koleraen i Hamborg 1892
  I 1892 hærgedes Hamborg af en voldsom koleraepedemi, som kostede flere tusinde mennesker livet. I 10-året 1887-1897 boede Holger Drachmann i Hamborg. Herfra sendte han digte, artikler og reportager hjem til danske blade og aviser. En af de meget bemærkelsesværdige reportager er hans store ”Brevet om koleraen”, som blev trykt i Politiken den 1. og 2. september 1892.

 • Holger Drachmanns Reportage "Brief über die Cholera" in Hamburg 1892
  1892 wurde Hamburg von einer gewaltigen Cholera-Epidemie heimgesucht, die mehrere tausend Menschen das Leben kostete. 10 Jahre, von 1887-1897, wohnte der dänische Dichter, Schriftsteller und Maler Holger Drachmann in Hamburg. Von hier aus schickte er Gedichte, Artikeln und Reportagen an dänische Zeitschriften und Zeitungen. Eine der bemerkenswerten Reportagen ist sein großer "Brief über die Cholera", der am 1. und 2. September 1892 in der dänischen Tageszeitung Politiken erschien.
Eksterne links om Holger Drachmann

Bogen er udgivet af Fanø Kunstmuseum med støtte fra
Augustinus Fonden - Etatsraad Georg Bestle og Hustru's Mindelegat - Danibo. Fanø Sommerhusudlejning - Fanø Sparekasse - KrogagerFonden - Lene og Magne Lundgaard - Alice og Tage Sørensens Fond - Velux Fonden
Trio Amanda, Anne Odgaard Eyermann, Ulrik Hofman Bøegh, Mette Hofman Bøegh
Ved præsentationen af bogen "Holger Drachmann på Fanø" 23. maj 2015 sang og spillede "Trio Amanda" et udvalg af kendte og mindre kendte viser og sange af Drachmann:
  Se det summer af sol over engen,
  Sømandsvise, Cycle-Sang,
  O Morten, Morten Luther, Livsglæde,
  Den spillemand snapped' fiolen fra væg.

Hør dem her.
Download teksthæfte og noder.

Haderslev Musikkorps spiller Souvenir di Fanö
Souvenir di Fanö. Polonaise for Pianoforte eller Orchester
Spillet ved indvielsen af Kurhotellet ved Fanø Bad 22. juni 1892.
Komponeret af musikdirektør P.N. Schmidt og spillet af Haderslev Musikkorps. Hør musikken indspillet efter næsten 125 års glemsel af Lene Skødt Holmgaard.
Se og download noderne.
I pinsen 1894 blev Hotel Kongen af Danmark indviet. Her boede prinsesse Marie nogle dage i juli samme år. Til hende tilegnede musikdirektør Schmidt en ny komposition med titlen "Kong Christian Marsch".
N.P. Schmidt - Kong Christian Marsch. Tilegnet Prinsesse Marie 1894
Kong Christian Marsch for Pianoforte eller Orchester. Op. 2
Komponeret af musikdirektør P.N. Schmidt, Haderslev.
Om musikken, prinsessen og komponisten har Schmidts oldebarn Niels Hansen indgående berettet i artiklen "En march til Prinsesse Marie - og et musikkorps i Haderslev" trykt i tidsskriftet Reiveille.

Holger Drachmann 1887 Holger Drachmann fotograferet 1887.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 Opdateret 29. sept. 2019. Publiceret 23. maj 2015. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.