Nyhedsbrev nr. 2 om Fanøs kultur, natur og historie

Velkommen

Hermed sender jeg dig mit nyhedsbrev nr. 2 om Fanøs kultur og historie. Denne gang går vi temmelig langt tilbage i Sønderhos historie. Følg med pastor Foss ind i hans studerekammer i Sønderho Præstegård og hør hvad han har at fortælle i det Herrens år 1791...
God fornøjelse!

Sønderho anno 1791

Indsejling, afmærkning og havn
"Da indsejlingen til Ribe tidligere gik ind mellem øerne Rømø og Manø til gammel Ribes-Dyb, var der imellem Fanø og Manø intet dyb eller sikker indsejling, men ganske grundt med mange udsande, som var årsag til at fiskerne måtte sætte deres fartøjer op på stranden. Men omsider har havet og strømmen opskyllet disse mellemliggende store grunde, så der omsider blev et dybt svælg, mere bekvemt for Ribe bys sejlads end det gamle Ribe-Dyb, som imidlertid blev forringet..."


Skel mellem Nordby og Sønderho - også dengang!

"Nord på strækker Sønderho Sogn sig til Nordby Sogns grunde og til markskellet, nemlig til Annæ Dal, Peder Ankersens Dal og Fogdens Dal, og det skal fra gammel tid være adskilt med fem kampesten. Og på stranden ved Vesterhavet mellem begge sognenes strand er der nedsat en stor pæl, der står ved bjergene, og derfra ud til vandet i en lige linie tre store kampesten."

Vilde dyr på Fanø

"Af vilde dyr i sognet er ingen uden alene ræve og harer, hvilke første ofte i bjergene, hvor de have deres grave, sønderrive de små lam, hvorfor også nogle af begge sogne på øen lister sig til at skyde dem, og når de kan bringe det højre øre af en ræv til sognefogden, får de foruden skindet 3 mark dansk af sognets kasse. Af det sidste slags er kun få, og sjælden er de at få; ventelig ræven delikaterer sig ofte med harekillingerne."


Kig nu selv pastor Foss over skulderen

i hans studerekammer og læs hele hans Beskrivelse af Sønderho 1791 ...
God fornøjelse

Per Hofman Hansen

Send gerne nyhedsbrevet videre

  • Fik du ikke mit første nyhedsbrev om et kurophold på Fanø 1888, kan du finde det her.
  • Næste nyhedsbrev forventer jeg at udsende i slutningen af oktober.
  • Send gerne denne mail videre til en du kender, og som også holder af Fanøs herligheder.

Tak til eBrev

Tak til virksomheden eBrev, som venligst har sponseret denne mulighed for at udsende professionelle nyhedsbreve. Jeg kan varmt anbefale det – ikke mindst til virksomhedsbrug.