Nyhedsbrev nr. 4 om Fanøs kultur, natur og historie

Redigeret og udsendt af bibliotekar Per Hofman Hansen 19. nov. 2009.

Politikens Magasinet tegner og beretter fra fuglekøjerne

Lidt i utide får du her mit nyhedsbrev nr. 4 om Fanøs kultur og historie. Anledningen er et interessant fund af tre smukke akvareller fra fuglekøjerne udført i 1927 af dagbladet Politikens berømte tegner Axel Nygaard.

Det rigtige værktøj kan åbne døre

Alle på Fanø med interesse for øens historie kender den utrættelige lokalhistoriker Torben Garmer. Blandt hans mange værdifulde arbejder hører hans indeksering af mere end 100 årgange af Fanø Ugeblad siden 1898. Med det værktøj kan man finde alt, hvad der har rørt sig på Fanø. Da jeg - som de fleste vist har opdaget - er noget optaget af fuglekøjerne, har det naturligvis været oplagt at se, hvad jeg ad den vej kunne finde. Og det har ikke været lidt. Her får du et enkelt, men til gengæld særligt spændende eksempel...

At forfølge et spor

I slutningen af november 1927 bringer Fanø Ugeblad en artikel om fuglekøjerne, som det optrykker efter dagbladet Politikens berømte tillæg, Magasinet. Det må jeg naturligvis have fat i, og her viser det sig, at teksten, som er af Kai Lakjer, ledsages af tre smukke akvareller af Axel Nygaard, som igennem nærmest to menneskealdre var en både højt elsket og utrættelig leverandør af tegninger til Politiken.

PS. Fanø Ugeblads redaktør kan naturligvis ikke nære sig for at ledsage optrykket med et par (halv-hvasse) korrigerende kommentarer, for "hwa' fåstand har så'n no'en Kjøwenhavner-snuder å fowlkøjer", kan man næsten høre ham udbryde!

PPS. Kender du noget til Kai Lakjer, hører jeg meget gerne herom. Indtil videre har jeg nemlig intet kunne finde om ham.

Her er de da, Axel Nygaards tegninger!

Axel Nygaards værker er endnu ophavsretsligt beskyttet, men stor velvilje fra hans arvinger har gjort det muligt at bringe hans tegninger her på hjemmesiden. Kig nu ind og nyd både tekst og tegninger fra Fanøs fuglekøjer 1927, tre år før de blev lukket som fangstredskaber af en ny jagtlov.

Så du mine tidligere nyhedsbreve?

  • Hvis ikke, kan du finde dem på min side med arkiverede breve.
  • Næste nyhedsbrev forventer jeg at udsende i begyndelsen af december.
  • Send gerne denne mail videre til en du kender, og som også holder af Fanøs herligheder.
Venlig hilsen og god fornøjelse
Per Hofman Hansen