Nyhedsbrev nr. 10 om Fanøs kultur, natur og historie

Redigeret og udsendt af bibliotekar Per Hofman Hansen 18. september 2010.

Af en Ribelærers Fanøminder

Nye gæster og nye indtægter i Sønderho
Seminarieforstander i Ribe, Helge Haar og hans hustru musikpædagog Lissa Haar var nogle af de første, der i motorbåd og som turister gjorde turen over Vadehavet fra Ribe til Sønderho.

Det blev begyndelen til en lang række sommerferier i Sønderho, hvor de indlogerede sig hos sønderhoninger med ledig plads.

Lissa Haar - en levende fortæller

Om de ofte ikke helt ufarlige sejladser over Vadehavet og samlivet med sønderhoningerne fortæller Lissa Haar personligt og levende i nogle erindringsblade, Af en Ribelærers Fanøminder, som oprindeligt blev trykt i Kristeligt Dagblad og senest for snart 30 år siden i Fanø Ugeblad i 1981.

Et aktuelt apropos til planerne om genetablering af Sønderho Havn

Når jeg efter aftale med Lissa Haars barnebarn, Henrik Haar, har valgt at bringe disse erindringer, skyldes det ikke mindst, at de for en ny generation sønderhoninger og nye københoninger kan give et fint indblik i et nærmest glemt stykke lokal- og kulturhistorie. Og lykkes det at genåbne Sønderho Havn og sejlrenden, vil vi utvivlsomt igen komme til at se nyt liv, nye aktiviteter og mange nye gæster i Sønderho.

Med evert fra Ribe til Sønderho
Forestil dig, som vist Fanøs turistchef har set det for sig, at om føje år slår Marguerit-ruten en sløjfe fra Ribe over Vadehavet til Sønderho, videre ad landvejen/cykelruten til Nordby og derfra med færgen til Esbjerg. Vadehavet? Jo, her vil en evert som Rebekka eller Johanne Dan naturligvis befordre gående og cyklister fra Ribe til Sønderho og vise versa. En ærlig form for oplevelsesturisme.

Kommende nyhedsbreve

Her i september 2010 har nu mere end 100 interesserede tilmeldt sig mit nyhedsbrev. Det glæder mig naturligvis, at så mange bryder sig om at høre om det jeg har på hjerte vedrørende Fanøs historie og kultur. Et par stykker har skrevet til mig og sagt, at de synes der på det sidste har været lidt langt mellem nyhedsbrevene. Det skyldes, som nok en del af jer ved, at jeg har været temmelig engageret i en ny bog om Vadehavet, den nye udstilling i Sønderho Gamle Fuglekøje, projekt genrejsning af sømærket Æ Kåver, og nu også til dels Projekt Sønderho Havns planer om en udstilling om den historiske Sønderho Havn.

Men glemt jer har jeg ikke. Der skal nok komme flere nyheder i de kommende måneder. Læs nu, hvad Lissa Haar kan berette...

Mange venlig hilsner
Per Hofman Hansen