Nyhedsbrev nr. 15 om Fanøs kultur, natur og historie

Redigeret og udsendt af bibliotekar Per Hofman Hansen 14. oktober 2011.

Grønt lys for Sønderhos sømærke Æ Kåver

Nu genopføres det gamle sømærke 'Æ Kåver'
Fredningsnævnet har nu givet grønt lys for genopførelsen af Danmarks ældste sømærke, Æ Kåver, opført første gang i 1624. Godkendelsen omfatter både genopførelsen samt plan for retablering af vegetation og stier med flisbelægning samt skiltning.

I uge 43 går det løs
Genopførelsen vil finde sted i uge 43 med etablering af skånsom kørevej belagt med jernplader, opstilling af kran samt afspærring. Formentlig tirsdag til torsdag i uge 43 vil entrepenøren i et samarbejde med Sydvestjyske Museer udgrave det område, hvor fem store betonfundamenter skal placeres skjult under klittens overflade.

Læs mere om tidsplanen og projektet på Grønt lys for sømærket


Hør mere om Æ Kåver i Sønderho Forsamlingshus

Informationsmøde om ”Æ Kåver”
Fredag 21.10. kl 15:00 i Sønderho Forsamlingshus.
Formand for Sønderho havn Støtteforening Anders Bjerrum fortæller om projektet
Bibliotekar Per Hofman Hansen fortæller om sømærkets historie og betydning for Sønderho
Arkitekt Torben Mahler fortæller om byggeprojektet.
Kaffe og kringle kan købes for 10 kr.
Fredag den 21. oktober kl 15.00
  • Formand for Sønderho havn Støtteforening Anders Bjerrum fortæller om projektet
  • Bibliotekar Per Hofman Hansen fortæller om sømærkets historie og betydning for Sønderho
  • Arkitekt Torben Mahler fortæller om byggeprojektet
  • Kaffe og kringle kan købes for 10 kr.
Venlig hilsen 
på vegne af Sønderho Havn Støtteforening
Anders Bjerrum, formand og 
Per Hofman Hansen, Tovholder for Kåver-gruppen