Forbud mod jagt på søen ud for fuglekøjerne på Fanø (1896)

Stykker til Fanøs kultur > Fuglekøjerne på Fanø > Forbud mod jagt på søen ud for fuglekøjerne på Fanø
Bekendtgørelse

om

Forbud mod jagt på søen ud for fuglekøjerne på Fanø i tiden fra den 1ste juli til den 1ste november.

Efter indstilling af vedkommende kommunalbestyrelse på Fanø forbydes herved indtil videre i henhold til den Indenrigsministeren ved §15 i Lov om Jagten af 8de maj 1894 givne bemyndigelse al jagt på søen såvel med skydevåben som på anden måde i tiden fra den 1ste juli til den 1ste november i en afstand af 1/4 mil fra fuglekøjerne på Fanø.

Det tilføjes, at grænserne for det fredede areal ville blive betegnede dels ved 2 på land anbragte stænger med sorte tavler, dels ved 4 i søen udlagte mærker med et flag som topbetegnelse.

Hvilket herved bekendtgøres til efterretning og iagttagelse for alle vedkommende.

Indenrigsministeriet, den 29de april 1896.

Hørring.

L. Fleron.


Nr. 65. Bek. af 29. april om forbud mod jagt på søen udfor fuglekøjerne på Fanø.

Trykt 1. maj 1896 i Lovtidende for Danmark for året 1896, Afdeling A, side 291.
Hjælp til fuglekøjerne. Derfor forbud mod jagt ud for fuglekøjerne.
Jagt i nærheden af fuglekøjerne blev i 1896 forbudt i en afstand af en 1/4 mil fra fuglekøjerne. Området skulle på land afmærkes med to stænger med sorte tavler, og i vadehavet ud for fuglekøjerne med fire mærker med et flag i toppen.

Fredet vandareal
Øst for fuglekøjerne på Fanøs østkysts sydlige del er et fredet vandareal afmærket således: På stranden er rejst to høje stager med sort tavle på toppen; den ene ca. 1.250 m, den anden ca. 6.300 m nord for Sønderho, og mellem disse båker i en afstand af indtil 1.600 m fra kysten ligger fire sømærker med gråt, trekantet flag som topbetegnelse. Vandarealet er fredet for al jagt, men afmærkningen er i øvrigt skibsfarten uvedkommende. Denne afmærkning vil hvert år som regel være udlagt fra 1. juli til 12. november.
(Kilde: Den danske Lods. 7. udgave. Udgivet af Det kongelige Søkort-Arkiv, 1910, s. 92).

Publiceret 7. august 2006. Opdateret 14. februar 2007. Idé, research, og layout: © Per Hofman Hansen - Aldus.dk.