Stykker til Fanøs kultur og historie

Gravanden som æglæggende husdyr på Fanø

Stykker til Fanøs kultur > Gravanden som husdyr

Gravanden som æglæggende husdyr på Fanø

På Fanø og de øvrige vadehavsøer har befolkningen både forstået og været tvunget til at udnytte naturens ressoucer, uanset om det var ved landbrug, fiskeri eller jagt. På Fanø har der været drevet jagt på Vadehavets fugle på mange måder, herunder ved traditionel jagt med bøsse, fangst i fuglekøjerne, fuglefangst i net på vaderne, veserjagt og f.eks. indsamling af mågeæg i stor stil.

Hertil kan føjes endnu et udbytte fra naturen, som er ganske særegen og ikke særlig kendt. Det var en metode, hvor det drejede sig om at udnytte gravandens æglægning i f.eks. huller, som kaniner eller ræve havde gravet ud. Da ornitologen Magnus Klinge i 1911 besøgte en af fuglekøjerne, fandt han, at der var andehuller i digerne rundt om fuglekøjen: "I køjeanlæggene så jeg gravandens reder anlagt i kunstig hule. Det bruges nemlig at udgrave redehuller i gærder eller på grøfteskråninger for herfra med få dages mellemrum at indsamle æggene. Efter oplysninger, jeg modtog, kan en enkelt rede på den måde give indtil 24 æg", skrev han.

Og Fanøs historiker N.M. Kromann beretter i Fanøs Historie således: "Gravænderne ruger i huller indgravet i diger og skrænter. I de yderste ejendomme i byen, hvor der om haverne var diger, var der forhen gravet sådanne huller, hvor gravænderne kom og lagde deres æg". Ejeren kunne her hente "et par snese, forinden man lod ænderne beholde et antal af 13 til udrugning".

Om denne særlige husdyrform har Sven Thorsen skrevet en interessant oversigtsartikel Gravanden - en nyttig æglæggende husfugl, som ligger tilgængelig som PDF-fil på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Per Hofman Hansen
Gravanden med sine ællinger Gravændernes æg blev indsamlet fra reder anlagt i kaninhuller og menneskeskabte anlæg med mange reder, idet man udnyttede gravandens villighed til at yngle tæt sammen med andre par. Foto ©: Palle Uhd Jepsen.

Litteratur og noter:
  • Sven Thorsen: Gravanden - en nyttig æglæggende husfugl. I: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, årg. 104, 2010, nr. 2, s. 51-58.
  • Sven Thorsen: Gravandens æg. I: Skalk, 2010, nr. 3. Om eksempler fra Amrum, Sylt og Læsø på ægindsamling fra andehuller, hvor gravanden lagde sine æg.
  • Sven Thorsen: Den danske strandjagt. Kystfuglejagtens historie 1800-1950. Planlagt udgivet i efteråret 2014.
    Kapitel 9 med titlen: Skubkane, dunderbøsse og fuglegarn. Tak til Sven Thorsen, som har givet mig lov til at læse dette kapitel.
  • Magnus Klinge: Fuglelivet på Fanø. Et besøg i pinsen 1911.
  • N.M. Kromann: Fanøs historie. Bind II (1934), s. 417
  • Marco Brodde: Gåden om gravænderne. Halvdelen af alle gravænder samles i Vadehavet og at fælde svingfjer. Men de smukke ænder er ramt af en mystisk tilbagegang. I: Fugle & Natur, 2012, nr. 2, s. 16-17.
  • Sven Thorsen: Stidsholts jagtbog. Læsø 1924-34. I: Læsø Museum. [Årbog fra] Museumsforeningen for Læsø, 2008. En landmands regnskab fra strandjagt på Læsø.
Andre jagt- og fangstformer på Fanø Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 10. december 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.