Til forsiden Fanø Nordsøbad beskrvet af Georg Brandes Fanø skildret i Illustreret Tidende 1860-1921

Fanø Nordsøbad. Illustreret Tidende, søndag 3. juli 1892

Kurhotellet gengivet af Carl Locher i Illustreret Tidende 3. juli 1892
Fanø Nordsøbad og Kurhotellet gengivet af Carl Locher i Illustreret Tidende 3. juli 1892.

I mange år har Fanø været et yndet sommeropholdssted for folk, der ville have frisk luft i lungerne og skylle bystøvet af sig i et ordentligt Vesterhavsbad. Øen er interessant i landskabelig henseende; den er blottet for skov, men der er en rigdom af maleriske klitter, enge, marker og heder mellem hverandre, og den har en forstrand mod nord og vest, som nan skal lede længe efter magen til. I ebbetiden ligger den tør i indtil en halv fjerdingvejs bredde, blank og glat som et stuegulv, medens den fine sand uophørlig fyger som et let bølgende slør hen over den. Uden for ligger havet og indvandene over mod det jyske fastland. På varme dage er der fuldt af luftspejlinger, og altid er der stort og ejendommeligt, hvordan så vejret end er. Hidtil boede sommergæsterne i de to byer Nordby og Sønderho, navnlig i Nordby, hvor der var et par ret gode gæstgivergårde, men skulle de i bad, måtte de vandre yværs over øen ud til vestkysten, en temmelig lang og ofte meget besværlig vej.

For nogle år siden opførtes der her ude en pavillon, hvor man efter badet kunne indtage forfriskninger, men det hele vedblev dog at være af en temmelig rpimitiv art, og dette hindrede, at sommerbesøget ret kunne udvikle sig. På de sydligere liggende øer ved Slesvigs vestkyst trives der store og velbesøgte badesteder, og dette fremkaldte ønsket om også at gøre Fanø til et sådant.

Et konsortium dannede sig under grev Raben Levetzaus forsæde og købte 1890 pavillonen med et stort omliggende areal samt eneretten til at drive badning på Fanø som erhverv. Året efter udvidedes det til et aktieselskab, og da aktierne ikke kunne finde afsætning i Danmark, gik man til Hamburg, hvor den rige bankier Weiss og købmand Lohmann tog sig af foretagendet og snart fik den nødvendige aktiekapital samlet. Dette aktieselskab, der kaldes "Fanø Nordsøbad", har nu i pavillonens sted ladet opføre et stort badehotel med rummelige restaurantlokaler og saloner og har anlagt en bred og god vej fra Nordby ud til hotellet. Det er meningen, at dette, efterhånden som badestedet udvider sig, mere og mere skal omdannes til et kurhus, medens der ved siden af opføres et par hoteller, der alene indrettes til beboelse, ligesom der også vil blive opført villaer mellem klitterne langs stranden.

Således vil der efterhånden opstå et badested i europæisk stil på Fanø, og dette "Fanø Nordsøbad" åbnede forrige onsdag sin første sæson med en stor fest, hvortil der var indbudt forskellige autoriteter og repræsentanter for pressen både i København og Hamburg.

De københavnske deltagere, mellem hvilke der var flere damer, befordredes i to salonvogne lige til Esbjerg, hvor der lå et flagsmykket dampskib parat til at føre dem over til Fanø. Vejret var smukt, og landstigningen på øen, hvor fannikerne havde samlet sig i store skarer, meget festligt – Klokken var da blevet henved seks. Der holdt vogne parate til at køre gæsterne ud til hotellet, men bagagen kom først bag efter, og det viste sig da, at der var kommet en del forvirring i fordelingen af denne, så at samme først fik deres festdragter langt ud på aftenen – selve trafikchefen kom først til bords kl. 10½, efter at hans kuffert var bleven hentet ovre i Esbjerg pr. ekstradampskib.

Imidlertid gik man til bords kl. 8½, og ved den flotte middag på 150 kuverter var stemningen meget livlig. – Festtalen holdtes af aktieselskabets formand, grev Raben Levetzau, der betonede, at foretagendet var dansk, skønt størstedelen af aktiekapitalen var på tyske hænder. Efter bordet holdtes et animeret bal, der først endte ud på morgenen.

Efter få timers hvile samledes deltagerne igen ved frokostbordet, men fik kun stakket tid til at nyde herlighederne, forinden afrejsesignalet gaves. Så gik det atter afsted over Nordby og Esbjerg til salonvognene, som under en ny dagsrejse førte de danske gæster tilbage til København. Det havde været en rask, men temmelig anstrengende tur, var man enige om.

Kurhuset, der foreløbig er det eneste, som er færdigt af Nordsøbadets lokaliteter, er en ganske flot bygning i en lidt tung tysk stil. Der er intet sparet ved udstyrelse, og det levende apparat til de kommende badegæsters opvartning er ganske europæisk.

Selve badningen skal også være det. Den foregår fra vogne, der køres ud i vandet, og herrer og damer kan, om de ønske det (og er anstændig påklædte) bade sammen; men man kan også bade hver for sig på bestemte steder af stranden.

Artiklen er anonym. Illustreret Tidende var i årene 1884-1892 redigeret af M. Galschiøt [Martinus Ludvig Galschiøt (1844-1940)].


Noter og kilder
  • Lensgreve F. Raben-Levetzau til Aalholm, formand for Danmarks Turistforening grundlagt 1888-89.
  • Illustreret Tidende, 3. juli 1892, årg. 33, nr. 40, side 481 (Illustrationen) og side 484 (Teksten).
Titel på Illustreret Tidende
Artiklen om Fanø Nordsøbad blev trykt i Illustreret Tidende den 3. juli 1892.
Udsnit med pavillonen
Udsnit med pavillonen.

Publiceret 5. marts 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.