Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kortsignaturer
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kortsignaturer
Johannes Mejers kort 4 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige


Noter
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
Udsnit af kortet:
LandCarte von den Embtern, Ripen, einer theile Lundeniss, Coldingen, Stiernholm und Aakirdt, zusambt den umbliegenden Orthern, dem 14. Jan. 1659 dem Churfürsten wird verfertigt.
I oversættelse:
Landkort over amterne Ribe, en del af Lundenæs, Kolding, Stjernholm og Åkirdt(?) med omliggende byer.
Kortet dækker et område fra Ringkøbing Fjord og Horsens i nord til Mandø og Hadersev i syd. Der er anvendt signaturer for byer (Städte), kirkesogne (Kirchspiele og Wikipedia), landsbyer (Dörffer)
Kortet er gengivet som planche IV i Nørlund.
Originalen befinder sig i Det Kgl. Bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 6.

Publiceret 24. maj 2006. Opdateret 7. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.