Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kort 2: Kort over den sydlige og største del af det nordlige Jylland bestående af de to stifter Ribe og Århus.
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kort nr. 2
Johannes Mejers kort 2 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
På kortet ses Varde Syssel (Warwithsysæl), hvis grænser (markeret med okkergult) dannes af bla. Skjern å, Varde å og Kongeåen, og som mod nord grænser op til Hard Syssel (Harthesysæl), mod øst op til Jelling Syssel (Jalyngsysæl) og mod syd mod Barvid Syssel (Barwithsysæl).
Alle sysler hører under Skasts Herred, hvortil også Fanø hører. Af veje findes indtegnet strækningerne Lundenæs v. Skjern - Varde - Strandby - Ribe.

Noter, litteratur og links
  • Johannes Mejers biografi i Dansk Biografisk Leksikon
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
  • Louis E. Grandjean: Søkortets stednavne. Udgivet som nr. 6 af "Søfartens Biblioteks Skrifter". Kbh. 1945, Førstel del, siderne 34-49 om Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt.
  • P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. I: Historisk Tidsskrift, Række 1, Bind 6 (1887), s. 239-402.
  • Om sysler, se Wikipedia og Salmonsens Konversationsleksikon.

Udsnit af kortet:
LandCarte; von dem Südern, als fürnehmesten theile, des Nordern JÜTHLANDES. Bestehende in zween Stifftern, Ripen und Aarhusen.
I oversættelse:
Landkort over den sydlige og største del af det nordlige Jylland bestående af de to stifter Ribe og Århus.
Kortet er udateret, men er efter al sandsynlighed tegnet mellem 1643 og 1659.
Kortet, der dækker et område fra Lemvig, Viborg og Randers i nord til Mandø og Haderslev i syd samt Samsø og Fyn, lægger vægt på at vise landskabets vandveje med åer og bække. Kun få stednavne er påført; omkring Fanø ses således kun navnene Varde, Strandby [det nuværende Esbjerg], Mandø, Ribe og Fanø selv.
Kortet er gengivet som planche II i Nørlund.
Originalen befinder sig i Det Kgl. Bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 4.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen med ny viden og interessante historier om Fanø. Det er gratis og uforpligtende.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 24. juli 2006. Opdateret 7. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.