Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kort 3: Kort over den sydlige del af Nørrejylland 1659
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kort nr. 3
Johannes Mejers kort 3 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
I modsætning til kort 2 er der på kortet her vist symboler for huse og kirker, og detailrigdommen er betydelig større. Her findes langt flere stednavne på landsbyer, her er flere veje og der er angivet dybder i favne i farvandet rundt om Fanø. I en tabel i kortets venstre side opregnes antallet af kirker i de enkelte herreder. I Gørding Herred er der således 8 kirker, i Malt Herred det samme antal og i Skasts Herred, der også omfatter Fanø, er der 18 kirker.

Johannes Mejers kort 3 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
Herover ses et større udsnit af kortet, som i original måler 51 x 95 cm.

Noter, litteratur og links
  • Johannes Mejers biografi i Dansk Biografisk Leksikon
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
  • Louis E. Grandjean: Søkortets stednavne. Udgivet som nr. 6 af "Søfartens Biblioteks Skrifter". Kbh. 1945, Førstel del, siderne 34-49 om Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt.
  • P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. I: Historisk Tidsskrift, Række 1, Bind 6 (1887), s. 239-402.
  • Om sysler, se Wikipedia og Salmonsens Konversationsleksikon.

Udsnit af kortet:
LandtCarte von dem Südertheile des Nord Juthlandes, anno 1659.
I oversættelse:
Landkort over den sydlige del af Nørrejylland 1659.
Kortet, der dækker et område fra nord for Ringkøbing Fjord til Århus i nord til Mandø og Haderslev i syd samt Samsø og Fyn, er spækket med topografiske stedsangivelser, både på land og til havs. Sejlrender er forsynet med dybdeangivelser.

Stednavne på land:
Fanoe, Norbye, Sonderhoe og Nishorn (Næshorn, Nisøer, Næsøre, Øre der strækker sig ud fra Næsset på Halen).

Navne i farvandet om Fanø:
Schmörsandt (Smørsand), Lægge Sandt (Læggesand), Schottborg Tiefe (Skodborg Dyb?), Ketelsandt (Keldsand), Uthkaarsandt og Indkaarsandt (Kore Sand. Korre eller kore skal betyde bundslæbevåd, som anvendes til at fange al slags fisk. Kan også betyde noget værk gjort af ris og vidjer, ligesom en åle-ten, der sættes ved stranden for at fange fisk), Die Schwarg (Knoppen), Espens-Knud (Esperence- og Knudedyb), Riberdyb, Flagge-Sandt (Flagstjerten), Scogum Sandt (Knoben) efter Skogum, Ribes gamle ladeplads.
Kortet er gengivet som planche III i Nørlund.
Originalen befinder sig i Det Kgl. Bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 5.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen med ny viden og interessante historier om Fanø. Det er gratis og uforpligtende.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 24. maj 2006. Opdateret 7. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.