Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kort 39: Kort over Varde Syssel udarbejdet mellem 1643 og 1659
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kort 39
Johannes Mejers håndtegnede kort over Det danske Rige. Udsnit med Fanø
Noter, litteratur og links
  • Johannes Mejers biografi i Dansk Biografisk Leksikon
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
  • Louis E. Grandjean: Søkortets stednavne. Udgivet som nr. 6 af "Søfartens Biblioteks Skrifter". Kbh. 1945, Førstel del, siderne 34-49 om Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt.
  • P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. I: Historisk Tidsskrift, Række 1, Bind 6 (1887), s. 239-402.
  • Om sysler, se Wikipedia og Salmonsens Konversationsleksikon.

Udsnit af kortet:
Kort over Varde Syssel
Kortet, hvis titelfelt står tomt, dækker et område fra midten af Ringkøbing Fjord og Skjern Å i nord til Mandø i syd og fra vestkysten i vest til Ribe i øst.

Kortet er gengivet som planche XXXIX (39) i Nørlund.
Originalen befinder sig i Det kgl. Bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 9.
På Fanø ses stednavnene fra nord:
Helmberg (Helmbergen = marehalmsbjergene = Fanø Sandene), Norby, Norby Kirkbj., Marsch Eng (marskeng = Skideneng), Nisshorn (Næshorn, Næs Søjord), Kaas, Nate?, Vibeng, S. Annem berg, Sonderhoe. Ud over symbolerne for huse og kirker ses også en mølle V for Nordby og to båker SV for Sønderho.
I havet omkring Fanø ses farvandsbetegnelserne:
Schalling-Haven, Schalling-Sandt (Skalling havn og sand, begge uden for kortet), Lang Hellig (Langli), Mittborg, Havbierg, Weidyck(?) Sandt, Schmor-Sandt (Smørsand), Knoess (Knøs, Våde Bjælke), Haven (Havnen), Die Schwarg (Knoppen), Lægge-Sandt (Læggen), Schottborg Tieff, Espens Knudt Sandt (Ydre Knudegrund), Ketel Sandt (Keldsand), Flacke Sandt (Flakstjærten), Knuth Tiefe, Rieper Tieff, Uthkaar Sandt og Indkaar Sandt (Kore Sand), Flagge Sandt (Skal nok være Stackesandt, i.e. Peelrevet), Scogum Sandt (Knoben, Skøgum Sand, Ribes gamle ladeplads).
På Jyllands kyst ses bl.a. stednavnene:
Sædding, Foerfelt, Spangsbjerg, Giesing, Kiersing, Brøndum, Hygum, Bricksbøll, Smørpyt, Boldesager, Jerne, Strandby, Rørkier, Gammelby, Made, Tiereborg, Allerup, Marsch-Landt og Sneum.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen med ny viden og interessante historier om Fanø. Det er gratis og uforpligtende.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 24. juli 2006. Opdateret 10. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.