Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kort 40: Kort over Varde Syssel
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kort nr. 40
Johannes Mejers kort 40 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
Noter, litteratur og links
  • Johannes Mejers biografi i Dansk Biografisk Leksikon
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
  • Louis E. Grandjean: Søkortets stednavne. Udgivet som nr. 6 af "Søfartens Biblioteks Skrifter". Kbh. 1945, Førstel del, siderne 34-49 om Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt.
  • P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. I: Historisk Tidsskrift, Række 1, Bind 6 (1887), s. 239-402.
  • Om sysler, se Wikipedia og Salmonsens Konversationsleksikon.

Udsnit af kortet:
Ward-Syssel
I oversættelse:
Varde Syssel
Kortet, der er udateret, fremstår temmelig skitseagtig og ufærdigt uden sogneinddeling, åløb og farvelægning bortset fra kystlinien og en stor kompasrose. Kort er heller ikke forsynet med signaturforklaringer eller kolofon/kartouche.
På Fanø ses stednavnene Norby, Fanoe og Sond-Hoe. I farvandet: Horen Sand (Horns Rev), Stormholm, Schalling Sand (Skalling Sand), Schmor Sand (Smør Sand), Grov Tieff (Grådyb), Rodeklif Sand, Rieper Tieff (Ribe Dyb), Ketelsand (Keldsand), Mandoe.
Kortet er gengivet som planche XL i Nørlund.
Originalen befinder sig i Det Kgl. Bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 12.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen med ny viden og interessante historier om Fanø. Det er gratis og uforpligtende.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 12. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.