Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kort 41: Kort over Varde Syssel i Ribe Stift
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kort nr. 41
Johannes Mejers kort 41 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
Noter, litteratur og links
  • Johannes Mejers biografi i Dansk Biografisk Leksikon
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
  • Louis E. Grandjean: Søkortets stednavne. Udgivet som nr. 6 af "Søfartens Biblioteks Skrifter". Kbh. 1945, Førstel del, siderne 34-49 om Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt.
  • P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. I: Historisk Tidsskrift, Række 1, Bind 6 (1887), s. 239-402.
  • Om sysler, se Wikipedia og Salmonsens Konversationsleksikon.

Udsnit af kortet:
LandCarte; Von WAARDSYSSEL, im Stiffte Ripen und Nord-Jüthlande, in sich begreiffende, 6 Herritz Vogteÿen, ohne die Kleinen, hin und wieder belegenen Bircken.
Und die Vögteÿen heissen Giöring- Maldt- Schadts- mit Fanöe; Wester- oster und Norherridten. - jns Norden liegen Haldt-, ostwertz, Jelling und -allmÿn-sÿsseln. jm Süden, Sonder-Jüthland Sÿssel, darinne Riepen, an der Nipsaa im Hertzogthume Schleβwig, und ins Westen, das Cÿmbrische Meer, so nun beÿ uns, die Westsee genand wird. - . Authore, Johanne Mejero, von Husum,, ex Cimb: Reg Maj: Dan: et Norw: Mathematico.
I fri oversættelse:
Landkort over Varde Syssel i Ribe Stift, Nørrejylland, hvori der findes seks herreder foruden nogle mindre birker. Herrederne består af Gørding, Malt, Skasts med Fanø, Vester, Østre og Nørre Horne Herreder. Mod nord ligger Hardsyssel, mod øst Jelling og Almind Sysler. Mod syd Sønderjyllands Syssel, hvori Ribe ligger ved Nipså i Hertugdømmet Slesvig, og mod vest Det Jyske Hav, som hos os kaldes Vesterhavet. Forfattet af Johannes Mejer, Hans Kongelige danske og norske Højheds Majestæts matematiker.
Kortet, der er udateret, fremstår ganske detaljeret med rødmalede symboler for byer (Städte), kirkesogne (Kirchspiele), landsbyer (Dörfer), herregårde (Adeliche Höfe), hovedgårde (Meier-Höfe) og vandmøller (Wasser-Mühlen). Indtegnet er også åløb og veje. Kortet rummer foruden en kompasrose også felter til en kartouche med kolofon og signaturforklaringer.
På Fanø ses stednavnene Norby, Fanoe og Sonder Ho. I farvandet: Horen Sand (Horns Rev), Stormholm, Schalling Sand (Skalling Sand), Schmor Sand (Smør Sand), Grow Tieff (Grådyb), Rodeklif Sand, Rieper Tieff (Ribe Dyb), Ketelsand (Keldsand), Lægge Sand, Die Schwarg (Knoppen), Knuds Tieffe (Knudedyb) og Mandoe.
Kortet er gengivet som planche XLI (41) i Nørlund.
Originalen befinder sig i Det Kgl. Bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 11.

Publiceret 12. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.