Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kort 42: Kort over den nordlige del af Ribe Amt ... med Fanø
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kort nr. 42
Johannes Mejers kort 42 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Johannes Mejers kort 42 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
Herover ses et større udsnit af kortet, som i original måler xxxx cm.

Noter, litteratur og links
  • Johannes Mejers biografi i Dansk Biografisk Leksikon
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
  • Louis E. Grandjean: Søkortets stednavne. Udgivet som nr. 6 af "Søfartens Biblioteks Skrifter". Kbh. 1945, Førstel del, siderne 34-49 om Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt.
  • P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. I: Historisk Tidsskrift, Række 1, Bind 6 (1887), s. 239-402.
  • Om sysler, se Wikipedia og Salmonsens Konversationsleksikon.

Udsnit af kortet:
Daβ Nordertheil, des Ambtes RIEPEN, in Waardsÿssel, die Herritz Vogteÿen, Giöring- Maldt- Schadts- und Westerherridte, mit Fanóe, und den umbliegenden örtern und grentzen, Zusambt des Meerstieffen und Sanden. Auth: Johannes Mejerus von Husum, ex Cimb: Reg: Maj Dan: & Norw Mathemat:
I oversættelse:
Kort over den nordlige del af Ribe Amt i Varde Syssel med herrederne Gørding, Malt, Skasts og Vester Horne, Fanø og omliggende steder og grænser. Dertil er havdybder og sandbanker angivet. Forfattet af Johannes Mejer fra Husum i Jylland, Hans Kongelige danske og norske Højheds Majestæts matematiker.
Kortet, der dækker et område fra Nymindegab i nord til midt gnnem Mandø og syd for Ribe, er ganske detaljeret med topografiske stedsangivelser, landeveje og farvelagte åløb og sognegrænser.

Stednavne på land:
Fanöe, Norbye, S. Ann (St. Anna), Sonderhoe.

Navne i farvandet om Fanø:
Westbutendick(?), Schmor Sandt (Smørsand), Knoet(?), Grow Tieffe (Grådyb), Schwarg (Knoppen), Lægge Sandt (Læggesand), Schottborg Tieff (Skodborg Dyb), Keeel Sand (Keldsand), Knudz Tieff (Knudedyb), Espenz-Knudt (Esperence- og Knudedyb), Riberdyb, Uthkaard (Kore Sand).
Kortet er gengivet som planche XLII (42) i Nørlund.
Originalen befinder sig i Det Kgl. Bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 10.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen med ny viden og interessante historier om Fanø. Det er gratis og uforpligtende.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 24. maj 2006. Opdateret 7. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.