Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kort 43: Kort over Gørding og Skasts herreder med Fanø...
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kort nr. 43
Johannes Mejers kort 43 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
vvvvvv
Johannes Mejers kort 43 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
Herover ses et større udsnit af kortet, som i original målerxxxx cm.
Johannes Mejers kort 43 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige
Kort 43 er et af de få, som er forsynet med signaturforklaringer (Notarum explicatio): Städte (byer), Kirchspiele (sogne), Dörffer (landsbyer), Adeliche Höfe (herregårde), Mejer Höfe (hovedgårde), Wassermuhlen (vandmøller), Enzele Häuser (enkelte huse).

Noter, litteratur og links
  • Johannes Mejers biografi i Dansk Biografisk Leksikon
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
  • Louis E. Grandjean: Søkortets stednavne. Udgivet som nr. 6 af "Søfartens Biblioteks Skrifter". Kbh. 1945, Førstel del, siderne 34-49 om Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt.
  • P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. I: Historisk Tidsskrift, Række 1, Bind 6 (1887), s. 239-402.
  • Om sysler, se Wikipedia og Salmonsens Konversationsleksikon.

Udsnit af kortet:
GIÖRING- und Schadts Herrite mit Fanóe, so ein berümbtes Fischläger, in Waardsÿssel, mit allen Kirchspielen, Dörffern, Adelichen Höfen, und andern nahmhafftigen örtern, sambt denen durchlauffenden Wassern, und Bächen; die sich wunderlich verkehren, und endlich in grössere Ströme Vertheilet, im Meere ablauffen. Auth: Johannes Mejerus von Husum, ex Cimb. Reg. Maj. Dan. & Norw. Mathematicus.
I oversættelse:
Kort over Gørding og Skasts herreder i Varde Syssel herunder Fanø, som er et berømt fiskerleje, samt alle sogne, landsbyer, herregårde og andre betydelige steder. Foruden gennemstrømmende åer og bække som på forunderlig vis forbindes med hinanden til større vandløb og for til sidst at løbe ud i havet. Forfattet af Johannes Mejer, Hans Kongelige danske og norske Højheds Majestæts matematiker.
Kortet, der dækker.....

Stednavne på land:
Fanöe, Norbye, Hafen, Ufburg(?), Nishorn..(?) (Næshorn, Nisøer, Næsøre, Øre der strækker sig ud fra Næsset på Halen), S. Annen (St. Anna Kirke), Sonder Hoe.

Navne i farvandet om Fanø:
Schallin Haven (Skalling Havn), Schalling Sandstuck(?) (Skalling Sansstyk?), Lang Hellig (Langli), Mitborg, Westdick Sand, Havberg (Homborg?), Schmor Sandt (Smørsand), Helmbergen, Koness (Knoess, Knøsen?), Haven (Havn), Nesshafe(?)(Næsset?), Die Swarg (Knoppen), Lægge-Sandt (Læggesand), Landt-Tiefe, Schodtborg Tiefe (Skodborg Dyb), Flacke Sandt (Flakkesand), Ketel Sandt (Keldsand), Sandt Ufor..(?), Graw Tiefe (Grådyb),
Kortet er gengivet som planche XLIII (43)i Nørlund.
Originalen befinder sig i Det Kgl. Bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 8.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen med ny viden og interessante historier om Fanø. Det er gratis og uforpligtende.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 13. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.