Johannes Mejer: Kort over Det danske Rige: Fanø 1643-1659
Kort over Vadehavet med Rømø, Mandø og Sønderho. 1643
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Kort over Det danske Rige. Kort nr. 52
Øverst i kortets nordlige rand ses sydspidsen af Fanø med Sønderho symboliseret med kirke og et par huse. I klitterne syd for byen ses de to sømærker, båkerne, som var pejlemærker for de søfarende.
I sejlrenderne ses dybdemål angivet i favne. I Knude- eller Riber Dyb ses tre udlagte sortmalede søtønder. Bemærk også, at Mandø her omkring 1640 består af to øer: Gammel Mandø og Mandø med stednavnene "Wischland"(?), St. Christians Kirke (Mandø Kirke) opført 1639 og på sydspidsen Sandhorn.

Johannes Mejers kort 52 i hans håndtegnede Kort over det danske Rige

Noter, litteratur og links
  • Johannes Mejers biografi i Dansk Biografisk Leksikon
  • N.E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det danske Rige. Bind II: Jylland og Fyn. Udgivet med støtte af Carlsbergfondet. (Geodætisk Instituts Publikationer, II). Kbh., 1942.
  • Louis E. Grandjean: Søkortets stednavne. Udgivet som nr. 6 af "Søfartens Biblioteks Skrifter". Kbh. 1945, Førstel del, siderne 34-49 om Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt.
  • P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. I: Historisk Tidsskrift, Række 1, Bind 6 (1887), s. 239-402.
  • Om sysler, se Wikipedia og Salmonsens Konversationsleksikon.

Udsnit af kortet:
Accuratissima Adumbratio Geographica, Jnsularum RÓMIÆ atque MANDIÆ, proprijssima Collineatione Templorum, Pagorum, Aquarum, Montium, Pascuorum, Ericarum, Portubus, fluminibus, fundis, Cæterisque Confinibus locis suis, diligentissime Confecta, vti hic videndum, ac observandum. per Johannem Mejerum Husio Cimbrum Math: ao. 1643.
I oversættelse:
Nøjagtig geografisk kort over øerne Rømø og Mandø, med korrekt fortegnelse over kirker, landsbyer, farvande, bjerge, græsgange, heder(?), havne, sejlrender, grunde (sandbanker i havet) og andre tilstødende steder, omhyggeligt opmålt som det ses. Udført af Johannes Mejer, matematiker i Husum i Jylland, år 1643.
Navne i farvandet om Fanø:
Tyges- eller Espens-Knud-Sand, Landtief, Lægge Sandt (Læggesand), Schottborg Tief (Skodborg Dyb, navngivet efter Skodborg å (= Kongeåen) og Skodborghus Slot), Flacke Sandt (Flakkesand, Kehl oder Ketelsandt (Keldsand), Knutz- oder Riper Tief, Uthkaar Sandt, Indkaar Sandt, Storgab Jord, Scogum Sandt (Iflg. sagnet skal der på Gl. Mandø have været en stor skov, Skogum*), Stacke-Sandt (Stage Sand efter den stage, der anviser indsejlingen til Ribe), Gviding Sandt (Hviding Sand), Alt Riper Tief, Die Nacke genandt, Nacke Sandt, Die Nacke, Bollerdsandt, Resbuy Sterth (Rejsby Stjert).
*) Trap Danmark (1965), Ribe Amt, Mandø Sogn, s. 1058.
Johannes Mejers Kort over Det danske Rige: Vadehavet med Fanø, Mandø og Rømø
Hele kortet dækker et område af Vadehavet fra Fanøs sydspids i nord til nordspidsen af Sylt og Jordsand i syd. Mod øst til en smule øst for Ribe. Originalen måler 40 x 50,5 cm.
Nogle ganske få af Johannes Mejers håndtegnede kort er digitaliseret og lagt på nettet af Det kongelige Bibliotek. Det gælder bl.a. dette kort ( Gl. Kgl. Saml. 713, III, I, fol. 8.), som også er gengivet som planche LII (52) i Nørlund.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen med ny viden og interessante historier om Fanø. Det er gratis og uforpligtende.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 13. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.