Johannes Mejers kort over Fanø 1639-1659
Litteratur og links om Johannes Mejer og hans kort
 • Nørlund, N.E.: Johannes Mejers kort over det danske rige. Udgivet med støtte af Carlsbergsfondet. Kbh., Munksgaard, 1942. Bind 1-2. (Geodætisk Instituts Publikationer, I-II).
  Det ubetingede videnskabelige hovedværk baseret gennemgang af Mejers håndtegnede kort i Det kongelige Bibliotek.
  Bind 1 indeholder:
  • Indledning (s. 9)
  • Hertugdømmernes kortlægning (s. 9)
  • Mejers kort over Danmark (s. 13)
  • Breddebestemmelser (s. 18)
  • Længdemålinger (s. 19)
  • Den af Mejer benyttede fremgangsmåde for konstruktion af kort (s. 23)
  • Fortegnelse over plancherne (s. 24)
  • Kort over Sjælland, Bornholm og Færøerne samt de gamle danske besiddelser i Sverige (s. I-CXVIII). Med 117 facsimilegengivelser og oversigtskort.
  Bind 2 indeholder 51 facsimilegengivelser samt oversigtskort over Mejers kort over Jylland og Fyn. Herunder listes kun de 10 kort, som viser gengivelser af Fanø:
  • Indledning og fortegnelse over plancherne (s. 5)
  • 2. Landkort over den sydlige del af Nørrejylland med Ribe og Århus Stift.
  • 3. Landkort over den sydlige del af Nørrejylland. 1659.
  • 4. Landkort over amterne Ribe, Lundenæs, Kolding, Stjernholm og Åkirke. 1659.
  • 9. Landkort over Nørrejylland, også kaldet den jyske halvø, indeholdende fire bispedømmer, ni sysler etc. 1658.
  • 39. Landskabet mellem Ringkøbing og Ribe.
  • 40. Varde Syssel.
  • 41. Landkort over Varde Syssel i Ribe Stift omfattende seks herreder herunder Gørding, Malt, Skats herreder og Fanø.
  • 42. Den nordlige del af Ribe Amt i Varde Syssel med Fanø tilligemed vanddybder og sande.
  • 43. Gørding og Skasts Herred med Fanø, et berømt fiskerleje.
  • 52. Rømø og Mandø. 1643.
 • Lauridsen, P.: Kartografen Johanes Mejer. Et bidrag til ældre dansk kaarthistorie. (I: Historisk tidsskrift, 6. række, 1. bind, 1887-1888, s. 239-402).
  Den første store systematiske, men nu delvis forældede gennemgang af Mejers kort indeholdende:
  1. Indledning og Johannes Mejers ungdom (m. stamtavle) (s. 239-245)
  2. Mejers første kartografiske og andre litterære arbejder (s. 245-254)
  3. Mejers kort over Åbenrå Amt og Slien (s. 254-260)
  4. Hertugdømmerne Schleswig-Holstens kortlægning fra 1642-1648 (s. 260-267)
  5. Mejers kartografi (s. 267-281)
  6. Om Mejers løn og plovskatten (s. 281-288)
  7. Mejers generalkort over Danmark 1650 (med 1 udfoldelig farveplanche) (s. 289-305)
  8. Joh. Mejers og Carpar Danckwerths Landesbeschreibung udkommer 1652 (s. 305-319)
  9. Mejers specialkort over Danmark og hans "Nordiske Atlas" (s. 319-332)
  10. Mejers historiske kort (Nordslesvigs vestkyst og Nordfrisland (s. 332-395)
  11. Mejers sidste leveår, hans gældsforhold og død (s. 395-402)
 • Bill, Jan: Ældre historiske kort som kilde til kommunikationslandskabet. I: Geoforum Perspektiv, nr. 5, januar 2004, s. 32-37.
  Med Johannes Mejers kort som eksempel vises det, at der i nogle tilfælde er lagt stor vægt på at beskrive hindringer og muligheder for at bevæge sig gennem landskabet.
 • Kejlbo, Ib Rønne: Historisk kartografi. (Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger). Kbh. 1966, s. 62-64: Johannes Mejer.
 • Pade, Erling: Milevognen og andte ældre opmålingssystemer. En kulturhistorisk skitse. Kbh., 1976, s. 42, 45-48, 58 og 86: Johannes Mejer.
 • Roos, Richard og Hans Christophersen: Johannes Mejer. Rostras Forlag.
 • Johannes Mejers håndtegnede kort. Projekt 'Bevar Bogen'. Det kongelige Bibliotek.
 • Bossen, Jane: Kartografen Johannes Mejer. Hans stadig højt skattede kort er i dag samlerobjekter.
 • Adelen
 • Katastrophenjahre
Kortværkets titelblad
Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein.
Det kobberstukne titelblad bærer foruden en kongelig hilsen den omstændelige titel: Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein, zusambt vielen dabey gehörigen newen Landkarten ... von dero Königl. Maytt. bestaltem Mathematico Iohanne Mejero. Hus. Cimbro. Chorographice elaborirt, durch Casparum Danckwerth D. zusammen getragen und ververfigt, vorin auch das alte Teutschland kürtzlich beschrieben, mit begriffen ist. Anno 1652. Matthias et Nicolaus Petersen, fratres, Aurifices Husemensis sculpserunt.
Illustrationerne viser øverst Frederik II og Frederik af Gottorp. Desuden en kimbrer (jyde), en angelschwaber, en sachser, en vender samt Ansgar og biskop til Odenburg St. Vecelinus.
Kortets kolofon
Kolofon, hvoraf det fremgår at Johannes Mejer er kortets ophavsmand og at brødrene Petersen i Husum har stukket det.

Publiceret 20. juli 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.