Til forsiden Fanø Nordsøbad beskrvet af Georg Brandes Johannes Mejer Newe Landesbeschreibung der zwei Herzogthümer Schleswig und Holstein 1652

Om Neue Landesbeschreibung der zwei Hertzogthümer Schleswig-Holstein. 1652

Kobberstik udført af brødrene Matthias og Nicolai Petersen, guldsmede i Husum
Johannes Mejers kort og Fanø
Johannes Mejer står bag flere kortprojekter:
  • 1636 påbegyndte han en kortlægning af marskegnene omkring Husum, et arbejde der hurtigt påkaldte sig hertug Frederik af Gottorps opmærksomhed.
  • 1639-1641 udførte Mejer et af sine hovedværker, nemlig kort over Åbenrå Amt fordelt på i alt 63 kort.
  • 1638-1648 foretog Mejer en omfattende opmåling af Schleswig-Holsten. Det blev til 37 kort stukket i kobber af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen i Husum. De blev i 1652 i samarbejde med Caspar Danckwerth udgivet i det store atlas 'Newe Landesbeschreibung der zwei Hertzogthümer Schleswig-Holstein', i øvrigt de eneste af samtlige Mejerts kort, der blev trykt og udgivet i samtiden.
  • 1642 opfordrede Christian IV ham til at kortlægge den jyske vestkyst fra Varde i nord til Glückstadt i syd ved Elben, en by som kongen i øvrigt selv havde grundlagt i 1617. Arbejdet fuldførtes i 1648, et år efter at Mejer var blevet udnævnt til kgl. dansk kartograf.
  • For Frederik III udarbejdede han et for sin tid fremragende kort over Danmark.
  • Herefter kortlagde han Jylland (1655) og de østdanske provinser (1658).
  • Mejer planlagde samtidig et stort nordisk atlas, på i alt syv bind, men det forblev uafsluttet.
Kortets titelvignet
Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein.
Det kobberstukne titelblad bærer foruden en kongelig hilsen ...

Publiceret 20. maj 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.