Fanøs kultur, natur og historie
Fanøs kultur, natur og historie
Fanøs kultur, natur og historie > Kvaderopstregede huse i Sønderho

Hvad et gammelt fotografisk glaspladenegativ kan fremkalde
Niels Sørensens Hus omkring 1915-16, Kåvervej 14 i Sønderho
Af Niels Frederiksen
For nogen tid siden viste jeg dette dejlige fotografi til Niels Frederiksen, som mange kender fra hans bog om "Sønderho – en skipperby i Vadehavet". Jeg var klar over, at kvinderne på billedet var en del af hans familie, ligesom jeg også var bekendt med, at motivet er en stue i huset Kåvervej 14 lige overfor den gamle Sønderho skole. Men kendte Niels billedet? Jo, det gjorde han helt bestemt, men inden jeg lader ham fortælle, bør jeg måske lige komme med et par bemærkninger til fotografiet.

Billedet udgør ét af mere end tusind fotografiske glasplader taget af den legendariske fotograf frk. Petrea Lund (1880-1960), der hver sommer i årene fra omkring 1915 til sin død flyttede fra Gørding til Sønderho. Her åbnede hun sit fotografiske atelier i sin sommerbolig Kropladsen 9 beliggende som nabo til Sønderho Kro. Efter Petrea Lunds død blev glaspladerne reddet og via Fonden Gamle Sønderho givet videre til Sønderho Sognearkiv, hvor de i dag opbevares.

Men nu vil jeg give ordet til Niels Frederiksen.
God læselyst!
Per Hofman Hansen

Mor og datter i æ naar donsk
Niels Frederiksen fortæller

Jo, jeg kender udmærket fotografiet, da jeg har et eksemplar som postkort. Jeg har fået fortalt, at det blev bestilt hos Petrea Lund med henblik på at lave det som postkort til familiens 8 af på dette tidspunkt 10 overlevende børn.

Niels Sørensens hus
Fotografiet må være fra omkring 1915-16 og viser til venstre Karen Frederiksen (f. Sørensen i 1846), der døde 74 år gammel i 1917. Hun var datter af Niels Sørensen (1812-1863), der ejede galeasen "Haabet", og som senere blev omtaklet og navneforandret til skonnerten "Esperance". Hun arvede huset efter sin far som moderløs enestebarn. Moderen Karen Nielsdatter Thækker (f. 1813) døde, da Karen blev født i 1842. Huset har vi i familien kaldt "Niels Sørensens hus".


Karen Frederiksen (1846-1917) og datteren Doris Frederiksen (1878-1940) i stuen til Niels Sørensens Hus omkring 1915-16.
Glaspladen er nr. 263 af mere end tusind bevarede fotografiske glasplader fra fotograf Petrea Lunds samling i Sønderho Sognearkiv. Klik her og se fotografiet i en meget detaljeret version

Karen, der sammen med sin mand skibsfører Hans Hansen Frederiksen *) (1836-1884), fik 10 børn, sidder i sin foretrukne stol og datteren Doris (1878-1940 og nummer 7 i rækken) ser ud til at læse op for hende. I baggrunden bag Karen ses døren ind til soveværelset mod øst. Til højre for døren hænger det hollandske vægur, en såkaldt "Staartklok", som hendes mand tog med fra Rotterdam i 1870erne. Hans fætter Jes Mathis Knudsen havde også et og det samme fætter Anders Mathisen Knudsen. Det var en sædvane blandt skippere at hænge sådan et ur op i stuen. Start eller stjært betyder hale, som hentyder til urets "hale", hvor pendulet skal svinge. Uret skulle trækkes op hver dag og kunne stilles til at vække.
*) Hans Hansen Frederiksen døde af malaria i 1884 i Lagos om bord på sit skib, skonnertbriggen Karen ”Hvide”.

Stuens bræddevæg beklædt med tidens moderne tapet og fyldt med minderige malerier og fotografier.

Væggene er behængt med mange billeder: Det største kan være et kunsttryk – et genrebillede i glas og ramme af en violinspiller (måske af Julius Exner), under det et skilderi af en damper i høj sø ved en anduvningstønde, og til højre derfor et lille indrammet foto af Karen i sin foretrukne stol, mens hun strikker. Ved siden af er der et maleri af den sandede hulvej gennem Uldal nord for Sønderho med havbjergene i baggrunden, hvor Frederiksen-slægtens ældste led havde dobbeltgårde med fiskeri og avlsbrug. Under maleriet et foto af Thorvaldsens Kristusfigur, der breder sine arme ud, og ved siden af dette endnu et muligt kunsttryk af en Fanøkone i sin stue. Et billede øverst viser et skib ved en kyst, medens de øvrige billeder til venstre for døren ind til æ synder donsk (sydstuen) derimod er religiøse portrætter af børn, hvoraf nogle der beder en bøn. De oprindelige bræddevægge (æ skot) er blevet tapetseret for at følge tidens moderne udtryk, men bag det afsløredes ved en renovering den fine og oprindelige ådremalede væg fra 1800-tallet.

På højre side af døren til æ synder donsk ses en stor kridttegning i glas og ramme af en Fanøkone på en kirkebænk. Det ligner meget et af malerinden Anne Marie Mehrns (1889-1976) kirkebilleder. Mehrn var kendt som religiøs kunstner. Nedenunder nogle familiefotos: Til venstre et foto af to kaptajner, til venstre Jes Sonnich Frederiksen (1848-1923), der står med hånden hvilende på sin bror Hans Hansen Frederiksens (1836-1884) højre skulder, og ved siden af et dobbeltportræt af Hans H. Frederiksens bror Peder Frederiksen (1852-1923) og dennes hustru Anne Nielsine Jessen (1856-1937) – stående til venstre. Nedenunder portrætter af en af Doris' søstre, den mellemste uidentificerbar og til højre formentlig sognets præst i kjole og krave.

Stueorglet med de opslåede noder blev brugt flittigt til at lovsynge Herren og skabe fællessang med vort hjemlands vemodige toner. Doris boede hele livet med sin mor og bror Jens i hjemmet og var husbestyrerinde hos folk på fastlandet, og i 1923 assisterede hun sin bror Købmand Niels Andreas Frederiksen (1883-1941), Nørregade 65 i Esbjerg ved at være "mor", for de nyfødte tvillinger Anker (1923-2006) og Esther (1923-2021), og for deres seks år ældre søster Ruth (1916-2008), idet deres mor Marie Frederiksen f. Sørensen (1886-1978) lå indlagt i tre måneder på grund af fødselskomplikationer.


Karen Frederiksen foran Kåvervej 14 sammen med med børn og svigerbørn i 1895. Hendes børn ville hellere gå i tidens mode end i egnstøjet. Yderst til venstre står Doris og Jens. Foto i Sønderho Sognearkiv.

Anna Marie Mehrn (1889-1976):
Kåverhuset 1932. Privateje.
Doris og Jens var Ruths og tvillingernes nære tante og onkel, som de holdt af. Jens var ansat ved Vandbygningsvæsenet i Esbjerg, hvor han var fyrbøder på den lille damper "Vildanden". Han understøttede med sin beskedne løn både sin mor og søster Karen (1870-1946), der tidligt blev enke med fem børn ved damperen ”Neptuns” forlis i 1906. Til hende købte han "Kåverhuset" (Kåvervej 25) ved skolen, så familiens bosættelse på den måde blev samlet under Kåveren og omkring skolen.


1) Portræt af Karens mand Hans Hansen Frederiksen (1836-1884) 34 år gl. i Altona omkring 1870, to år efter søsætningen af hans skonnertbrig Karen. Han havde lige fået sit fjerde barn, en datter. 2) Skipper Niels Sørensen (1812-1863) fotograferet omkring 1860 omkom i Nordsøen den 30. marts 1863 på sin skonnert "Esperance", hvorefter hans svigersøn overtog skibet, men forliste med det tre år efter ved Thyborøn. 3) Karen Frederiksen med sit strikketøj omkring 1900. 4) Brødrene Jes Sonnich (1848-1923) og Hans Hansen Frederiksen (1836-1884) fotograferet 1883, da Hans var tilbage fra Vestafrika med palmeolie.

Tvillingerne og Ruth tilbragte alle deres ferier i Niels Sørensens hus hos onkel Jens og tante Doris. Jens klippede byens børn og var kendt for sin godhed. Han gav dem således mønten tilbage med besked om at købe skellebasser (bolsjer) for betalingen.

Anker var min far. Han fortalte ofte sine erindringer fra Sønderho og sad ofte nede på Børsen med byens folk bl.a. Børge og Hugo Jensen, når han holdt ferie i sit sommerhus i Kåverdalen.

Niels Frederiksen
Niels Frederiksens mail


Kåvervej 14 med tagpaptækket tag og hollandsk svungne gavle. Til højre Kåverhuset og i baggrunden Sønderho skole, Kåveren og Geodætisk Instituts målepunkt. Foto i Sønderho Sognearkiv.


Har du lyst til at abonnere på mine nyhedsbreve om Fanøs kultur, natur og historie? Det koster ikke noget!
3-4 gange om året vil du modtage en hilsen med nye historier om Fanø.
     
     
Se også mit arkiv med sidste nyhedsbreve eller • mine første 20 nyhedsbreve

Publiceret 8. december 2020. Opdateret 9. august 2021. Redaktion og tilrettelæggelse: © - Aldus.dk