Fanøs kultur, natur og historie
Fanøs kultur, natur og historie

Pisbanke eller pissten? Af Per Hofman Hansen

Fanøs kultur, natur og historie > Pisbanken

Pisbanke eller pissten?
Hvor gjorde postvognen mellem Nordby og Sønderho holdt?

For nogen tid siden blev jeg "anholdt" af en god bekendt, en ægte sønderhoning. Han ville anfægte min omtale af markstenen i Fanøs 275 års jubilæumsbog "Da Fanøboerne fik foden under eget bord". Her havde jeg skrevet, at markstenen eller skelstenen, der står i skellet mellem de to sogne Nordby og Sønderho, var tillagt øgenavnet "æ pissten". Dette lidet smigrende tilnavn skulle historisk set knytte sig til brugen af stenen, "når de rejsende kunne blive trængende på den lange vej mellem Sønderho og Nordby. Her gjorde diligencen holdt – damerne gik til den ene side og herrerne til den anden".

Postvognen på landevejen mellem Sønderho og Sønderho Mølle
Landevejen mellem Sønderho og Sønderho Mølle. Hele vejen mellem Sønderho og Nordby var i gamle dage blot et sandet hjulspor. Det har utvivlsomt været en drøj tur for både heste og rejsende, hvorfor et hvil midtvejs kan have være tiltrængt. Kvinden til højre skulle være frk. Jane Thomsen. Det indsatte billede af postvognen stammer fra Torben Garmers hjemmesider. (Foto i Sønderho Sognearkiv).

Markstenen nyopmalet i 2016 og Pisbanken som den ser ud i dag med bord og bænke
Markstenen med nyopmalet indskrift i jubilæumsåret 2016. Til højre pisbanken, hvor postvognen holdt ind i gamle dage.

Min bekendt kunne imidlertid berette, at markstenen aldrig havde haft denne skændige betegnelse, og at det derfor ikke var ved den, at postvognen gjorde holdt. Der var derimod tale om pisbanken eller æ pisbank, som var en lille forhøjning i terrænet, hvor de to køn ugeneret af hinanden kunne forrette deres nødtørft. Med stor overbevisning udtalte min bekendt, at banken lå "på vestsiden af Landevejen et stykke nord for P-pladsen ind til Sønderho Gamle Fuglekøje. Det er på det sted, hvor der i dag er en lysning i skoven med et bord og to bænke."

For at få bekræftet påstanden foreslog han mig at spørge tre andre gode sønderhoninger. Den første tilsluttede sig den nævnte placering (den grønne prik på kortet herunder), mens den anden var sikker på, at den havde ligget nordligere på østsiden af den nuværende vejføring, og hvor der i siden er tydelige spor i bevoksningen efter den gamle vejføring (alternativ 1). Her er der i dag en sandet vigeplads. Endelig mente den tredje, at pisbanken havde ligget på Postvejens østlige side et stykke nord for betonvejen til Pælebjerg, men syd for Plantørboligen. Her findes der også en sandet vigeplads og en betydelig forhøjning i terrænet (alternativ 2). Han kan også fortælle, at alle de gamle sønderhoninger, som han kan mindes, har sagt at æ pisbank netop var placeret her.

Alle de gode sønderhoninger havde jeg megen tiltro til, så hvad skulle jeg nu tro? Var der andre kilder, der kunne kaste lys over dette vigtige spørgsmål?

Satellitfoto og skovkort over landevejen mellem Nordby og Sønderho
Satellitfoto og skovkort over landevejen mellem Nordby og Sønderho.
Bringer skovkortet det endelige bevis?
Minsandten om ikke et ældre skovkort over Fanø Plantage har markeret pisbanken med placering og navn på selvsamme sted, som de to første af mine bekendte har udpeget. Det taler unægtelig stærkt for, at det må være den definitive placering! Dog kan vi vel ikke helt lade ude af betragtning, at postvognens kusk kan have valgt at gøre holdt forskellige steder afhængig af, hvor trængende de medrejsende har været.

Men skulle andre have meget stærke beviser for en anden placering eller kan bekræfte de nævnte – meget gerne med fotografier, hører jeg meget gerne herom.

Gør ikke skarn uret
Men uanset placering kan vi i denne vigtige sag fastslå, at vi har gjort skarn for uret: Markstenen bør have sit pæne navn tilbage!

Note
Ovenstående blev bragt i Sønderho-Nyt. Medlemsblad for Sønderho Borgerforening, 2018, 33. årg. nr. 3, s. 4-5).
Har du lyst til at abonnere på mine nyhedsbreve om Fanøs kultur, natur og historie? Det koster ikke noget!
3-4 gange om året vil du modtage en hilsen med nye historier om Fanø.
     
     
Se også mit arkiv med sidste nyhedsbreve eller • mine første 20 nyhedsbreve

Publiceret 20. oktober 2018. Opdateret 28. december 2018. Redaktion og tilrettelæggelse: © - Aldus.dk