Til forsiden Fanø fotograferet af Hans Pors Fanø fotograferet 1931 af Hans Pors

Kystvejen ved Fanø Strand set fra syd. Fotograferet af Hans Pors i Silkeborg

Missionskurstedet Fanø Strand
Kystvejen. Samme motiv som Kystvejen set fra nord men her set fra syd mod nord. Forrest sommerhuset 'Lis' (Kystvejen 23?), derefter Villa 'Frami', som gennem en lang årrække var beboet af familien Hess fra Vejle (Jernstøberiet Hess), samt Villa 'Louise' (formentlig opkaldt efter Christian IX's dronning), hvor generalkonsul Johan Hansen og familie havde sommerbolig og bagest Missionskurstedet 'Fanø Strand'. Bagved i midten 'Klithuset' og yderst til højre 'Tusculum'. (Hans Pors foto nr. 0404-00).
Udsnit af turistkort fra 1948
Missionskurstedet 'Fanø Strand' er placeret længst mod nord helt ud til havet. Nederst i centrum ses Hotel Kongen af Danmark. Vest for den store vendeplads ses Kurhotellet. På turistkortet her fra 1948 er husene i yderste klitrække navngivet således fra syd mod nord:
  • KURHOTELLET
  • Funny Face
  • VILLA MARIE
  • Hessel
  • Strandbo
  • Ha-Ki
  • FRAMI
  • Graaes Hus
  • VESTERHAVET
  • MISSIONSKURSTED
Udsnit af turistkort fra 1948.


Hans Pors' billeder er publiceret i samarbejde med © Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Publiceret 16. februar 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.