Til forsiden Fanø fotograferet af Hans Pors Fanø fotograferet 1931 af Hans Pors

Sønderho Mølle. Fotograferet af Hans Pors i Silkeborg

Sønderho Mølle
Sønderho Mølle. Fotograferet af Hans Pors formentlig på Sønderhodagen, idet flagene er hejst og en mængde mennesker er forsamlet mellem mølle og møllegård. (Hans Pors foto nr. 6002-00).
Sønderho Mølle 2005
Sønderho Mølle, der er opført i 1895, er en såkaldt gallerihollændermølle. Den ligger i den nordvestlige udkant af Sønderho ved siden af med den oprindelige møllegård og blev fredet i 1998. Den har gennemgået en omfattende restaurering, hvor møllehattens bundramme blev udskiftet ligesom en af vingerne. Møllehat og mølle fik desuden en nyinddækning, og der blev foretaget reparation af vinger, krøjeværk og møllehat. (Vester Land 44, matr. nr. 22a). Foto 13. juli 2005 kl. 16.46. © Per Hofman Hansen.
Sønderho Mølle 2005
Glaspladen vidner om, at der har foreligget en tidligere glasplade, hvorfra der er taget en kontaktkopi. Denne kontaktkopi er på en blød masonitplade fastholdt med to tegnestifter og derefter affotograferet på en ny glasplade. Denne sidste plade, som har dannet grundlag for nærværende scanning, har Pors pålimet teksten "Sønderho Mølle".
Negativpladen som den ser ud i dagslys

Publiceret 23. januar 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk. Hans Pors' billeder er publiceret i samarbejde med © Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.