Til forsiden Fanø fotograferet af Hans Pors Fanø fotograferet 1931 af Hans Pors

Færgen 'Fanø' på vej ind i Nordby Havn. Fotograferet 1931 af Hans Pors i Silkeborg

Færgen Fanø 1931
Færgen Fanø på vej ind i Nordby Havn er bygget i 1926 hos P.Ph. Stuhrs Maskin- & Skibsbyggeri (fra 1937 Aalborg Værft A/S). "Fanø" kunne medtage 500 passagerer og 9 biler. På et andet af Pors' billeder, ser man færgen i havn. Den blev ophugget i 1964 i Gøteborg. (Venligst oplyst af skibs- og søfartshistorikeren Søren Thorsøe, Allerød). (Hans Pors foto nr. 6011-00.)
Færgerne Nordby og Fenja Færgen Nordby. Til supplering af færgen "Fanø", indsattes i 1931 færgen "Nordby" bygget på værftet i Frederikshavn. Den kunne overføre 16 biler og ca. 500 passagerer pr. tur. (Efter N.M. Kromann: Fanøs historie (1933), Bind 1, s. 442). Til højre færgen Fenja lægger til i Nordby. De to tvillingfærger "Fenja" og "Menja" blev bygget på Morsø Værft A/S og indsattes på overfarten i 1998. De har hver plads til 396 passagerer og ca. 36 personbiler. Fenja fotograferet 15.10. 2005 © Per Hofman Hansen.
Post- og telegrafvæsenet havde i øvrigt siden 1918 varetaget færgeforbindelsen og i 1926 kunne man tage færgen "Fanø" i brug som den første egentlige bilfærge. I april 1977 overtog DSB driften af ruten, som helt op til 1994 havde en overfartstid på 20 minutter, fordi man måtte sejle i en stor bue uden om en sandbanke. I 1994 blev der gravet en sejlrende, så overfartsiden nu er nedsat til bare 10 minutter. I de sidste mange år har det været rederiet Scandlines, der står for overfarten, men fannikerne rumler i disse år med planer om at overtage driften.
Færgen Nordby gengivet efter Bedstefars Billedbog Færgen Nordby. Gengivet efter Bedstefars Billedbog, Bind IX, s. 90.


Noter og kilder
  • Anders Riis: Færger og passagerskibe i Danmark. Forlaget Nautilus, 2006. 528 sider.
  • Otto Berg-Jensen: Bedstefars Billedbog, Bind IX: Fyraften. 1992.
Færgen Fanø 1931. Udsnit
Færgen Fanø 1931. Udsnit

Hans Pors' billeder er publiceret i samarbejde med © Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Publiceret 16. januar 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.