Sælerne på Galgerev ud for Sønderho på Fanø

En SÆLsom tur for hele familien. Af Per Hofman Hansen

Stykker til Fanøs kultur > Sælerne på Galgerev > En sæl-som tur for hele familien
P2's Amadeus og fredagsturen. En tur til sælerne på Galgerev ved Fanø
Værterne på P2's musikprogram Amadeus, Helge Baun Sørensen og Claus Berthelsen, har inviteret lytterne til at indsende forslag til gåture i det danske landskab. De kalder dem Fredagsture. Her er mit forslag indsendt 7. februar 2008.
På Fredagstur med P2's Amadeus: En sælsom tur for hele familien
Af Per Hofman Hansen
Min fredagstur skal foretages i juli eller august, men det behøver bestemt ikke være på en fredag. Til gengæld skal det ske, når månen indtager en ganske bestemt position i forhold til jorden. Det gør den to gange i døgnet, og den position betinger, at der indfinder sig lavvande eller ebbe i Vadehavet, således også langs kysten ud for Sønderho på Fanø. Er det dejligt roligt vejr og gerne med højt sommersolskin, kigger du i DMI's tidevandstabel og ser hvornår det er lavvande. En times tid før det indtræffer, tager du børn, børnebørn, vovse og andre glade familiemedlemmer med til stranden. Er børnene små, så tag sut, klapvogn, gummistøvler og måske lidt snold med. De voksne og de halvstore børn kan med fordel tage shorts på. Du selv bør for fornøjelsens skyld desuden medtage en kikkert, et kamera, et kompas og f.eks. Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder over Fanø.

Du skal nu ud at "gå på vandet". Nej der er faktisk ikke vand at spore et godt stykke ud. Kun nogle flade pytter, hvor du kan finde krabber, småfisk, muslinger, sandorme, aftryk af mange slags fuglefødder og meget andet sjovt og spændende. Senere møder du lidt mere vand, men er det roligt vejr, og følger du mit råd om starttidspunktet, vil vandet ikke blive dybere end 10-15 cm.

Alt efter temperament kan du i strandkanten vælge at fortsætte i bare tæer, tage gummistøvler på eller "vappe" af sted i sandaler. Selv foretrækker vi bare tæer, for der er ikke noget herligere end at mærke den faste riflede sandbund under fodsålerne og ind imellem se og føle et "blob" splatte op mellem tæerne. Her ud for Odense Kommunes Feriekoloni kan du i en almindelig fuglekikkert i sydvestlig retning se 3-5 farvandskoste og … nu kommer det spændende …. nogle store grå "bjerge", der ligger og klumper sig sammen ude i den solflimrende horisont. Det er sæler! Den spættede sæl i hundredvis. Alt er ganske ufarligt, blot man følger tidevandstabellen. Du vil da også se at andre familier og småflokke, der er ude i samme ærinde, og måske også naturvejlederen der har en flok på 25 danske eller tyske turister med på turen ud til dette fantastiske naturfænomen.

I roligt tempo tager turen derud omkring ½ time; så der er også god tid til at lege og gøre sjove fund. Lidt efter lidt kommer sælerne nærmere. Nej, du kommer nærmere, og sælerne bliver "større og større" og kan snart ses klart uden kikkert. Inden længe forstår du, hvorfor kostene er anbragt, hvor de er. De står i vandkanten af sejlrenden ved Galgerev. Nu kan du ikke komme længere, men herfra har du på en afstand af omkring 100 m en enestående udsigt til - hvad jeg ville kalde - en frilands zoologisk have eller et sæl-cirkus. Så langt øjet rækker i et cirkelslag på omkring 150 grader fra sydvest til nordvest ser du på en stor sandbanke på den modsatte side af Galgedybet sælerne ligge i store "familieklynger" og hygge sig. Nogle af ungerne driller hinanden, de fede hanner ligger på ryggen og snorker, nogle møffer rundt og "teenagerne" tager en svømmetur i sejlrenden for at optræde for dig med deres akrobatik, dykning og gemmeleg ganske tæt på dig.

Her ude ved kostene får du i øvrigt ren anskuelsesundervisning i tidevandets højdeforskel. Kig på "kosteskaftet" og se hvor højt oppe de små skaldyr, rurerne, har sat sig fast: Op til omkring 150 cm. Nu forstår enhver, hvorfor man ikke skal opholde sig her 6-7 timer senere, og man forstår nu også helt klart, hvilke mægtige kræfter der er på spil, når så enorme mængder vand skal flyttes 4 gange i døgnet.

Inden du efter en halv times ophold, leg, hygge og kiggen på det store sæl-cirkus vender hjem, skal du huske at tage en stribe billeder med dit digitalkamera. Start f.eks. ved sydspidsen af sælbanken, drej dig en smule mod højre (nord), mens du ser i kameraet og tag det næste billede. Lad der være et overlap til det foregående billede, tag motivet og fortsæt til du i nordvest når bankens nordspids med de sidste sæler på. Når du så kommer hjem efter en dejlig tur, kan du hygge dig med at "sy" billederne sammen, zoome ind og tælle sælerne. Og har du været der på en god dag, kan du måske tælle endnu flere end de 722 sæler, jeg kunne tælle efter mit besøg den 6. august sidste år.

Når jeg har foreslået dig at tage et kompas med, er det primært til leg og ikke som en sikkerhedsforanstaltning, for har du lyttet til vejrudsigten og i øvrigt fulgt mine råd, er det en aldeles ufarlig tur. Med kompasset og et kort kan du pejle forskellige landkendinger i horisonten fra Rømø i syd, Manø i sydøst, Hønespidsen og måske endda Ribe Domkirke i øst, Vestkrafts gigantiske skorsten mod nord og i meget klart vejr og med en god kikkert havmølleparken på Horns Rev mod nordvest.

Rigtig god tur ønsker Per Hofman Hansen
Links
Kort over sydspidsen af fanø og Galgerev
Sælbanken uden for Sønderho
Er familien kørende i bil, kan den parkeres på stranden neden for Odense Kommunes Feriekoloni. Herfra tager det pr. gåben omkring en halv time at gå ud til Galgedyb og sælerne.
Vandretursfolder over FanøVandreture på Fanø
Skov- og Natur-styrelsens folder med vandreture på Fanø er uundværdlig, når man gæster Fanø. Her er gode forslag til ture i skovene, i klitterne og heden og til fuglekøjerne på vadehavssiden af Fanø. Med et kompas kan du lege spejder, orienteringsløber eller kartograf.

Kompas

Havmølleparken langt ude på Horns Rev Havmølleparken langt ude på Horns Rev.

Publiceret 16. februar 2008. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.