Stykker til Fanøs kultur og historie

Landmåler Søren Jensen Thobølls matrikelkort over Fanø 1820

To udsnit af Thobølls Fanø-matrikelkort fra 1820

Thobøll er på Fanø nærmest et ikon eller en institution, når talen falder på Fanøs historie og korttegning. Det være sig i forbindelse med ældre tiders ejerforhold, gamle huse og deres matrikler, byplanlægning, landskabspleje og fredninger. Det er ikke så mærkeligt, for kortene rummer utallige spændende detaljer, som f.eks. her, hvor to udsnit viser, at der også har været anlagt forsvarsbatterier på Fanø.

Per Hofman Hansen
Udsnit af Thobølls matrikelkort over Fanøs nordlige del med ruiner af et forsvarsbatteri Ruiner af et batteri
I forbindelse med Englandskrigene 1801-1814 blev der også på Fanø anlagt en række batterier til forsvar mod fjenden. Nord for Nordby anlagdes et batteri, som endnu kunne ses som en ruin i landskabet, da Thobøll i 1820 tegende sine matriklekort. Et minde om stedet findes i dag som Batterivej.
Udsnit af Thobølls matrikelkort over Fanøs syddlige del med ruiner af et forsvarsbatteri På tilsvarende vis blev der syd for Sønderho på Kræmmerbjerget ud mod sejlrenden ligeledes anlagt et batteri, som det ses her på Thobølls matrikelkort over Sønderho.

Udskiftningskort og Original-1-kort ca. 1780-1822
Hvad kan kortene bruges til i dag? Det har HisKIS-netværket forsøgt at give nogle bud på på et seminar, hvori det hed: Ved forarbejdet til Matriklen af 1844 fik Danmark et helt uforligneligt kortmateriale til belysning af landskabs- og bebyggelsesforhold i tiden omkring år 1800 i form af de såkaldte Original-1-kort (O1-kort). Kortlægningen foregik primært i perioden 1806-1822 og blev udført i målestoksforholdet 1:4.000. Det giver et enestående detaljeret indblik i samtidens arealanvendelse, markskel, vejforløb og bebyggelsesstruktur, samt selve den jordbonitering, som var udgangspunkt for matrikuleringen. Mens nogle af disse kort var nye konstruktioner, bygger mange videre på de såkaldte udskiftningskort fra de forudgående årtier og indeholder dermed også oplysninger om udskiftningsprocessen.
På hjemmesiden Udskiftningskort og Original-1-kort ca. 1780-1822 findes såvel program for seminaret som referater fra foredragene.


Litteratur og noter:
  • Til forståelse af de såkaldte "Original 2 kort" kan det anbefales at læse især kapitel 2.1.3.2 Matrikelkortet side 28-39 i bogen "Ejendomsdata" af Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen. Udgivet af Kort & Matrikelstyrelsen, 2000. Bogen er tilgængelig på nettet som PDF-fil.
  • Matrikelkortene, herunder de historiske, kan findes på Kort & Matrikelstyrelsens (nu Geodatastyrelsen) hjemmeside Matrikelkort på Nettet.
  • Interesserer du dig for kort og har du lyst til at arbejde med digitaliserede kort, kan du kigge ind på en guide over kort og luftfotos, som jeg har udarbejdet.
  • Mange tak til min gode kollega, bibliotekar Michael Bach, Frederiksberg Bibliotek, for hjælp med biografiske data om Tholbøll.
Direkte links til Geodatastyrelsens Fanø-matrikelkort opmålt af Thobøll i 1820 Tilbage til Thobølls biografi Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 1. februar 2014. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.