Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Sønderhohuse med cirkulære muråbninger

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Vinduesstikket > Sønderhohuse med cirkulære muråbninger
Cirkulære muråbninger anvendt som ventilationskanaler Cirkulære muråbninger anvendt som ventilationskanaler
Nordsiden af Kropladsen 17 (matr. 99b). Husets østgavl til venstre vender ud mod diget, Sønderho Havn og Vadehavet. Over indgangsdøren ses aftengafet (arkengabet), hvorigennem man i gamle dage kunne læsse hø og lyngris ind på loftet som vinterfoder til husdyrene. Men ud over alle de sædvanlige bygningselementer som vinduer, døre, hvide opstregninger af mørtelfugerne mellem murstenene, hvidmalede "sålbænke" og de hvid-grøn-sorte vinduesstik mm., er muren fire steder gennembrudt af cirkulære muråbninger omkranset af en hvidmalet ring. Ud over huset her har også Billedkunstforbundets hus og Frilandsmuseets hus fra Sønderho en cirkulær muråbning. Se herunder.

Justerbart støbejernsspjæld
Indvendig i to stuer, på et badeværelse og i køkkenet findes i muråbningerne indmuret drejelige justerbare støbejernsspjæld, hvorved en udluftning af rummet kan reguleres fra lukket til åben.
Spjældet kan også åbnes helt
Ud over finregulering ved rotation af lamellerne, kan spjældet også åbnes helt.
I genbrugsforretninger kan man være heldig at finde de originale gamle støbejernsspjæld
I genbrugsforretninger kan man være heldig at finde de originale gamle støbejernsspjæld.
Billedkunstforbundets hus i Sønderho
Billedkunstforbundets (BKF) hus, Landevejen 7 (matr. 209) kaldes også "Marie Møllers Hus" og tilhørte i en lang årrække maleren Carl Johan Forsberg. På den lange østmur ses en tilmuret cirkulær muråbning, som indfattes af et rulskifte. Huset, som i dag er fredet, er omhyggeligt beskrevet og opmål i Chr. Axel Jensens "Gamle Bygninger paa Landet" fra 1916.
Frilandsmuseets skipperhus fra Sønderho
Udsnit af Frilandsmuseets skipperhus fra Sønderho, der også har en cirkulær muråbning. I modsætning til muråbningerne i de to huse i Sønderho er muråbningens rulskifte her malet i i skiftevis hvid, grøn og sort. Efter "Bygninger på Frilandsmuseet. Opmålingstegninger" (1980).

Noter og kilder
  • Tak til Elisabeth Cappelen Smith, der tog venligt imod i sit smukke hus og gav gode oplysninger om muråbningernes anvendelse.
  • Vilhelm Lorenzen: Sønderho på Fanø. I: Bevaringsproblemer III. Kbh., 1946, side 18. - (Meddelelser fra Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, V. række, III. Bind).
  • Gamle Huse i Sønderho. Registrant udarbejdet af Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen. Udgivet af Fanø kommune og Fredningsstyrelsen 1980, s. 27. spalte 2.
  • Fanø. Bebyggelse og landskaber. Af Horst Meesenburg, J. Termansen, S. Tougaard og P. Uhd Jepsen. Bygd 1977, s. 75.
  • Chr. Axel Jensen: Gamle Bygninger paa Landet i Opmaaling, Fotografi og Beskrivelse. Udgivet af Foreningen af 3. Decbr. 1892. København, Kunstakademiets Arkitekturskoler, 1916, Hæfte II, s. 44-45.
  • Bygninger på Frilandsmuseet. Opmålingstegninger. Ved Børge Ehrhardt og Frode Kirk under medvirken af Mogens Brahde. Nationalmuseet, 1980.
Cirkulær muråbning til udluftning i Sønderhohus På den nordvendte mur på Kropladsen 17 findes der fire cirkulære muråbninger jævnt fordelt fra øst til vest.

Sydsiden på Kropladsen 17 På sydsiden af samme hus findes desuden en enkelt i den østlige ende.

Frilandsmuseets Fanøhus På Frilandsmuseets Fanøhus er det cirkulære åbningsrulskifte malet i det klassiske vinduesstiks farver hvid, grøn og sort.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellerum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 1. september 2016. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.