Ejnar S. Olsen (1880-1922) - Esbjergs skibsportrætmaler

Kutteren 'Fortuna' af Ringkøbing - RI 28. Malet af Ejnar S. Olsen 1916

Min forside > Ejnar S. Olsen og Fortuna
Kutteren RI 28 Fortuna af Ringkøbing
'Fortuna' af Ringkøbing (RJ. 28) akvarel malet 1916 af Ejnar S. Olsen. 23,7 x 17,7 cm. Original i privateje.

Fiskeskipper Anders Christensen (1889-1952), der på havnen i Esbjerg aldrig blev kaldt andet end 'Anders Årgab', stammede fra Årgab på Holmslands Klit. Som ung mand kom han til Esbjerg og begyndte fiskeri med sin kutter 'Fortuna'.
  • RI 28 'Fortuna' optræder første gang i Fiskeriårbogen 1913 og derfor indregistreret i Ringkøbing på et eller andet tidspunkt i perioden 1. okt. 1911 til 30. sept. 1912. Den optræder sidste gang i årbogen 1918 og må derfor være afmeldt i perioden 1. okt. 1916 til 30. sept. 1917. Den er på 7,94 bt, 5,40 nt og en motor på 8 hk og ejer er Anders Christensen, Aargab.
  • Iflg. Fiskeriårbogen 1919 findes kutteren E 1 'Sirius' på 18,27 bt og 5,50 nt. Motor: 16 hk, ejet af Anders Christensen, Esbjerg. Den må altså være indregistreret i Esbjerg og erhvervet i perioden 1. okt. 1917 og 30. sept. 1918.
  • Samtidig er der imidlertid indregistreret en kutter som E 298 'Fortuna' i Esbjerg, ejet af Anders Christensen. Der er formentlig tale om det samme fartøj, for i årbogen for 1920 findes E 298 ikke mere, i stedet findes nu E 43 'Synøva'. Den er på 14 bt og 4,85 nt. Motoren 20 hk (senere 35 hk). Sidstnævnte er altså indregistreret i Esbjerg i perioden 1. okt. 1918 til 30. sept. 1919. Den ses opført ejet af Anders Christensen sidste gang i Fiskeriårbogen 1952.
  • Anders Christensen har altså fisket med 'Fortuna' fra Esbjerg under havnekendingsnr. E 298 i en kortere eller længere periode mellem 1. okt. 1917 og 30. sept. 1919, hvorefter han har købt 'Synøva', som han holdt meget af og som han havde lige til sin død.
Fiskeri- og Søfarstmuseet i Esbjerg kan dertil oplyse, at det besidder en lidet oplysende tegning (eller skitse) til et storsejl i 1927, men det har ingen billeder af kutteren og kender heller ikke dens byggested eller videre skæbne.

Døde om bord på sin kutter
Anders Christensen, der havde bygget eget hus i Rolfsgade 141, døde på havet den 9. april 1952 som følge af en hjerneblødning og uden forudgående sygdom. I dagbladet Vestkysten fra den 12. april 1952 hedder det: "Kutter 'Synøve' E.43 kom onsdag ved 18.30-tiden i havn med flaget på halv. Kutterens ejer og fører, fiskeskipper Anders Christensen, var død om bord under fiskeri om eftermiddagen, og kutteren havde straks sat kursen mod havn.
Anders Christensen var taget ud med 'Synøve' onsdag morgen og var livlig og glad, men ved 13-tiden følte han sig pludselig dårlig. Fra en anden kutter blev det meddelt Blåvand Radio, at en ambulance skulle holde klar ved havnen. Endvidere sendtes en læge fra Centralsygehuset ud med kutter, og den mødte 'Synøve' ved Skallingen, hvor lægen gik ombord. Men der var ikke noget at stille op; Anders Christensen var død."
Anders Christensen efterlod sig hustru og tre voksne døtre, hvoraf den ældste bar mellemnavnet 'Synøve'.
Noter
  • Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg samler og registrerer man Ejnar Olsens billeder, af hvilke man har en temmelig stor samling.
  • Eksempler på hans arbejder findes også på Bangsbomuseet i Frederikshavn, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og på Svendborg og Omegns Museum/Søfartssamlingerne i Troense.
Kilder
  • Tage Sørensen: Esbjerg før 1925 i malerkunst og farver. Træk af Esbjergs historie. Lumino Forlaget, 1983. - Side 145 og 160.
  • Hanne Poulsen: Danske skibsportrætmalere. Fogtdal, 1985. - (Søhistoriske skrifter; Bind 15) - Side 123-124.
  • Nekrolog og dødsannonce over fiskeskipper Anders Christensen. I: Dagbladet Vestkysten lørdag 12. april 1952.
  • Oplysninger ved museumsinspektørerne Mette Guldborg og Søren Byskov, Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Links
Ejnar Sigurd Olsen, der var født i Norge i 1880, var oprindelig sømand, men omkring 1910 mønstrede han af fra sit skib på grund af tuberkulose og slog sig ned i Esbjerg, hvor han ernæredede sig som skibsportrætmaler. Her malede han mange fiskekuttere, men også andre skibstyper i gouache, eksempelvis DFDS' dampskib 'S/S Diana' (1912) og vandbygningsvæsenets sandpumper 'Graadyb' (1920). Skibenes navne læses på skibssiden eller på en vimpel. Hans signatur 'Einar S. Olsen' eller 'Einar Olsen' står sammen med årstal skrevet med sirlig håndskrift i nederste venstre hjørne.

De omhyggeligt udførte og farvelagte tegninger er som regel opklæbet på præget fotokarton. Det ældste portræt fra hans hånd stammer fra 1910 og det yngste er fra 1920. Ejnar S. Olsen døde i 1922.
Kutteren Saron E2 af Esbjerg malet af Ejnar S. Olsen Saron af Esbjerg malet af Ejnar S. Olsen i 1920.

Publiceret 24. juli 2007. Idé, research og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.