Johann Wolfgang von Goethes Sang til Mignon
fra Wilhelm Meisters Læreår. 3. bog. 1. kapitel. (1796)

Kennst du das Land, wo die Zitronen blhn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glhn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht -
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin
Mcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!


Goethes tyske original, 1796
Kender du Landet, hvor Citronen har sit Hjem?
Guldoranger gløder i de mørke Blades Gem,
Vinden vifter mildt fra en Himmel altid blaa,
hos de stille Myrter de høje Laurbær staa.
Kender du det Land? - Derhen - o, derhen
drog jeg med dig saa gerne, min elskede Ven!


Oscar Madsens oversættelse, 1904
Conosci la terra dei limoni in fiore?
dove le arance d'oro splendono tra le foglie scure
dal cielo azzurro spira un mite vento,
quieto sta il mirto e l'alloro eccelso, la conosci forse?
Laggi, laggi io
andare vorrei con te, o amato mio!


Traduzione: La T-shirt da antologia
Vd du det Land, hvor Blomst Citronen bær'?
I Glød bag Løv staar Guldorangens Skær;
Hvor blide Briser gaa fra Himlen blaa,
Hvor myge Myrter, stolte Laurbær staa?
Vd du det Land? Derhen, derhen -
Ak, - kunde did jeg fly med dig, min Ven!


P.A. Rosenbergs oversættelse, 1928.
Knowest thou where the lemon blossom grows,
In foliage dark the orange golden glows,
A gentle breeze blows from the azure sky,
Still stands the myrtle, and the laurel, high?
Dost know it well? 'Tis there! 'Tis there
Would I with thee, oh my beloved, fare.


English translation by Walter Meyer (© 1996)
Kender du det land, hvor citronerne blomstrer,
og guldorangerne lyser i det dunkle løv,
dr vinden den milde stryger fra himlen blå,
dr myrter og laurbær stille stå.
Kender du det? - Derhen, derhen
ville jeg flygte med dig, åh, min elskede!


Mit eget forsøg på en oversættelse.

Klik for stor gengivelse Johann Heinrich Wilhelm Tischbeins portræt af Goethe (1786) Klik for stor gengivelse


H.C. Andersen
Kun en Spillemand. Original Roman i tre dele (1837).
Kapitel 3,3, side 223 indledes med to citatater af Castelli og Goethe:

Leb' wohl! - Du schlingst den Arm um meinen?
Du hlt'st mich fest, - ich soll nicht gehn?
Castelli.

Kennst Du das Land, wo die Citronen Blhn?
- Dahin! -
Goethe.


[...] Henad Landeveien ruller den lette Reisevogn; Kjørende og Gaaende komme forbi; de mødtes for første og eneste Gang paa denne Klode, og dog lukker Greven sine Øine for at blunde. Ved hans Side sidder en ung Dame i qvindelig Reisedragt; Italiens Kort ligger paa Skjødet, og Mariane Starke, den bekjendte Guide for Reisende i Italien, har Plads ved Siden.
  Dybt under Veien skummer en brusende Flod, Skyerne hænge, som Fnug om den høie Bjergtop, Damen seer ud over den vilde Egn, og vi kjende Naomi. Hendes tanker drømme om Italien, derfor nyder hun mindre det Nærværende; til Virkelighedens Fata Morgana flyve de: Italien, Kunstens hellige Hal. Alperne er dets Portal, Ørnen den Spurv, som bygger i Karnissen; Pinierne løfte deres ranke Søiler med eviggrønne Capitæler. Her har Melodien sit Hjem, her blomstre Roserne ved Vintertid. Jorden under Din Fod er helliget ved Ædles Blod, ved Marmor af Oldtidens Templer. Stenen bliver Aand og Kjød, et Skjønhedsbilled, som beruser Din Tanke.
    Havet er blaat som Kornblomstens Blad, gjennemsigtigt som Kildens Draaber. Houris, skjønne som i Mohammeds Paradis, tilsmile Dig. Tonernes Land, Farvernes Hjem: Italia! - derhen! sang Mignons Digter, og tusinde Hjerter gjentage som klagende Echo den bittersøde Længsel, som aldrig opfyldes!

[Læs videre her].

Links
Goethe Institut, Deutschland
Parole di Cotone
German for Music Lovers
Conosci la terra dei limoni in fiore


Aldus.dk. Publiceret 15. april 2001. Opdateret 31. januar 2006. E-mail til: Per Hofman Hansen