Hu, hej! hvilket bulder, som torden der ruller. Det kimer og smælder som klokker og bjælder. Hvad er det dog for en støj? Og se hvilket Halløi! Til side, giv plads! Passér! Nå dreng, hvad? står du og lér? Så lyder råbene ned ad gaden. Hvad er det dog, er det vagtparaden? Det brænder, det brænder, nu kommer sprøjten, og klokkerne kimer til drengenes fløjten. Den farer afsted med lynets fart, og holder så ved brandstedet snart. - Så var der ild blot i et gardin! Du Peter, sikken et grin!
Sprøjten kommer! En leporello-billedbog tegnet af Paul Fischer og udgivet i København på Svend Fischers Kunstforlag i 1895
Paul Fischer: Det brænder. 1900Brandsprøjten ved Københavns HovedbrandstationBrandmand og spørøjtefører Hans Justesen
Brandsprøjten var et af Paul Fischers yndede københavnermotiver. Her ses hans berømte "Det brænder" fra 1900. I midten ses sprøjten foran Hovedbrandstationen, der lå bag Københavns Rådhus. Fra venstre ses brandmændene Herskind og Schmidt og til højre min oldefar sprøjtefører Hans Justesen (1864-1947), som også ses på portrættet helt til højre, da han i 1903 blev tildelt fortjenstmedaljen efter en redningsdåd.
Paul Fischer (1860-1934) slog igennem som den københavnske gadelivsmaler. I begyndelsen var det overvejende gråvejrs- eller vinterstemninger, men efter en rejse til Paris blev farverne varmere. Især de farverige skildringer fra Højbro Plads blev en succes, og Paul Fischer blev - på trods af at han aldrig blev budt indenfor i det gode selskab i den danske kunsthistoriedet - især husket som københavnernes og ikke mindst københavnerindernes maler.
    Paul Fischer evnede at indfange byens karakteristiske bygninger, dens mennesker og dens puls så overbevisende, at vi selv i dag stadig har lyst til at gå på opdagelse i hans billeder. Genkender man den svenske maler Carl Larsson og franske Toulouse-Lautrec i hans billeder, er det ikke tilfældigt.
    Om hans popularitet vidner auktionen af to af hans billeder hos Christie's i London i juni 2005: "Det brænder" fra 1900 blev solgt for 1.563.000 kr. og hans "Time i Det Kgl. Teaters Balletskole" fra 1889 opnåede den formidable sum af 2,1 mill. kr.
Fischer lavede også børnebogen Alfabetet (1893) og antologien Kunstner-Portrætter fra 1893 med reproduktioner af Fischers malede portrætter af kunstnerkollegerne Chr. Blache, Godfred Christensen, Julius Exner, Vilhelm Hammershøi, P.S. Krøyer, Viggo Langer, Lauritz Tuxen og Bertha Wegman.

Kilder
. www.aldus.dk. 1. maj 2006.