1914 Dreng med tudehorn
Kunstner: Oscar Willerup
Efter at Christian Joachim og Rasmus Harboe på skift havde udført de første 5 års børnehjælpsplatter, træder maleren Oscar Willerup (1864-1931) i 1914 ind og udformer alle kommende platter frem til ophøret i 1930, når vi ser bort fra tvillingeparrene i 1917 og 1918.
    På bagsiden er platten forsynet med stemplerne Copenhagen Denmark under glasuren og blindstemplet Aluminia.


Hvor de tidligere platter både var udstyret med reliefpræg og håndmalede, skete der fra og med denne 1914-udgave to forsimplende og håndværksmæssig/kunstnerisk forringende ændringer. Platterne er nu helt plane, når der ses bort fra en svagt forhøjet ring langs kanten, og de er ikke længere håndmalede.
    I stedet anvendtes nu en ny teknik, der benyttede sig af skabeloner og en sprøjteteknik, der var blevet taget i brug i 1912. Den gang blev teknikken kaldt "Luftmaling", i dag ville vi kalde det airbrush-teknik. Den blev netop sat i system af Willerup i årene omkring 1910-12. Fremgangsmåden bestod i, at farverne ved hjælp af trykluft sprøjtedes på platten gennem mønstret på et antal skabeloner svarende til antallet af farver.

I Frederik Dalgas' lille bog om Aluminia fra 1913 hedder det om den nye metode:
    "I løbet af de sidste 3-4 år er der opstået en ny afdeling på fajancefabrikken. Som bekendt i fagkredse skyldes den blå undergrund, som Den kgl. Porcelainsfabriks porcelæn har, en påsprøjtning af farven.
    Denne teknik er efterhånden overført til mange andre fabrikker, hvor man endvidere er gået over til at forbinde den med chablonteknik [skabelonteknik], for derved at producere en billigere vare. Særlig i fajancefabrikker har dette fundet sted.
    På fajancefabrikken her har kunstmaler Willerup gennem et sindrigt system af chabloner vidst at frembringe ejendommelige resultater af en sådan sprøjteteknik eller, som den her på fabrikken kaldes "luftmaling". (...) Det er ret morsomt at se, hvilke smukke resultater man uden et eneste penselstrøg eller direkte anvendelse af hånden kan nå gennem denne teknik."


    Foruden de små platter udførte Willerup v.h.a. den beskrevne teknik det meget populære og smukke Påfuglestellet (1918-19) med mørkeblå underglasurdekoration.

Små samlermærker


Foruden platter fremstilledes der i anledning af børnehjælpsdagene også både store plakater, tidsskriftet Lille-Bror (fra 1923) og små samlermærker af størrelse som halvstore frimærker. Her ses tre, hvoraf de to fra venstre har deres motiv fra henholdsvis 1908 efter plakat af Valdemar Andersen og fra 1909 efter den første børnehjælpsplatte med den lille pige med kurven som motiv, blot er årstallet 1909 skiftet ud med datoen 14. maj.
Sidst opdateret d. 03-10-2012 20:23:39