Silhouet af Else Hasselriis gengivet i
Skønvirke i september 1915.

1918 Pige med dukke
Kunstner: Else Hasselriis
De to platter fra 1918 (denne og Dreng med tulipan) er helt anderledes end alle de øvrige, idet de er de to eneste, hvortil der udelukkende er anvendt sort farve. Herved er der skabt to meget karakterfulde og smukke silhouetmotiver udført af kunstneren Else Hasselriis (EH). Man kan i øvrigt ikke lade være med at spekulere på, om anvendelsen af kun én farve kan sættes i forbindelse med, at tiden er Første Verdenskrigs sidste år?
    Om Else Hasselriis hedder det i tidsskriftet Skønvirke fra september 1915: "Hvor er det velgørende igen at se den kunstform (silhouetkunsten) dyrket af en alvorlig kunstnernatur, der har valgt den, fordi den talte hendes sprog. Hvor meget ville et møbel eller en anden ting af træ ikke vinde ved at smykkes med en af Else Hasselriis' silhouetter! En af dem, der er gengivet her, eller i det hele en af hende, for der er næppe andre herhjemme, som med dekorativ sans forener så fortrinlige evner til at udføre en silhouet som hun. Så fint, så poetisk virker de, at man forbavses over, at hendes kræfter ikke for længst er taget i f.eks. dekupørarbejdets tjeneste.
Både kompositionerne og udførelsen af de figurlige silhouetter og de mange exlibris, som hun har klippet, vidner om et mere end almindeligt talent".
     I Skønvirke er gengivet i alt 9 silhouetklip af Else Hasselriis, der bl.a. forestiller søheste, blomster, børn, en bondekone der sætter neg, og en gammel kone der laver blomsterdekorationer.
     Bagsiden er forsynet med det grønne stempel Copenhagen Denmark og et lidt besynderligt spørgsmålstegn.

Oprettet 15-02-97. Opdateret d. 31-03-97