1923 Barn spiser grød
Kunstner: Oscar Willerup
Bagsiden er forsynet med det grønne stempel Copenhagen Denmark og prægestemplet KF. (Om Willerup kan du læse nærmere under 1914).
Børnehjælpsdagen maj 1923
Den 20. maj 1923 bragte Illustreret Tidende nedenstående kommentar til Børnehjælpsdagen:

Børnehjælpsdagen blev begunstiget af vejret og gav et strålende resultat, trods de trange tider og tiltrods for, at den imødesete "fornyelse" kun blev til et svagt tilløb i den rigtige Retning, som ikke formåede at gøre dagen væsensforskellig fra sine forgængere. - Måske repræsentere "Borgertoget" dog en idé, som med de nu indvundne erfaringer kan blive til noget virkelig godt næste gang; især hvis man vil lægge særlig Vægt på det historiske.

    Overhovedet vil det sikkert være være både gavnligt og tiltalende, om man i højere grad fletter det nationale ind i dagens bestræbelser: Det er jo da danske børn, det drejer sig om. - Med Hensyn til sådannne optog kan vi lære adskilligt af de arrangementer, man ved festlige lejligheder ser i sydtyske byer og ved hollandske studenters universitetsfester.

    Men en snes ryttere gør det ikke. Det er for lidt for en "storstad". - Også et lille, forsigtigt moment af uskyldig revy-humor på det historiske område kunne være meget oplivende, og et lille ensemble af nutids-karrikaturer ville ved Siden heraf være ganske forfriskende. Men harmløse må de jo være, da der ellers altid er en part, som bliver smækfornærmet og derfor holder på skillingen.

    Det er karakteristisk, at vi hvert år gør den erfaring, at vi nordboere ikke rigtigt egner os til offentligt at etablere noget, der svarer til sydboernes løsslupne karnevalsstemning. Vi evner ikke samtidigt at give os hen i øjeblikkets barnlige Fryd og dog bevare stilen. - I Virkeligheden ligger det bedre for os at blive grebne af det alvorlige, det højtidsfulde. Og det klæder os da også ulige bedre, selvom vi kun med Beherskelse giver os hen deri. - Denne Beherskelse, der såvel er privat som officiel, gør sig ikke gældende overfor Børnehjælpsdagen, der jo til dato er karakteriseret ved en udsmykning af byen, som langt overgår, hvad vore nationale festdage kan opvise.

Sidst opdateret d. 22-03-97