Til min forside
Per Hofman Hansen
Mine bidrag i bøger og tidsskrifter
Bøger
Redaktionelle og grafiske tilrettelæggelser
Redaktion af Silkeborg Biblioteks Skriftserie
Artikler i tidskrifter og bøger
Bibliografi over Asger Jorns skrifter (1988)


Bibliografi over Asger Jorns skrifter = A bibliography of Asger Jorn's writings. Udarbejdet af / Compiled by Per Hofman Hansen. Redaktion: Per Hofman Hansen og Troels Andersen. Engelske oversættelser: Peter Shield. Fotograf: Lars Bay. Silkeborg Kunstmuseum, 1988. 189 sider : illustreret.
Afløser: Guy Atkins og Erik Schmidts Bibliografi over Asger Jorns skrifter til 1963 (1964).
Annoteret bibliografi over Asger Jorns (1914-1973) tekster eller illustrationer i bøger, dele af bøger, bidrag til periodica, oversættelser og interviews, udkommet i perioden 1932-1985. Med dansk og engelsk tekst.
Foruden bibliografien indeholder bogen bl.a.: Per Hofman Hansen: Hvor publicerede Jorn sine skrifter? Peter Shield: Om at læse Jorn. Asger Jorn: Menneskedyret
Alderslyst Kirke 75 år

Alderslyst Kirke 1929-2004. Redaktion: Christen Damgaard Nielsen, Per Hofman Hansen, Hans Peter Jensen og Vagn Lihn Kristensen. Udgivet af Alderslyst Sogns Menighedsråd. Poul Kristensens Forlag, 2004. 114 sider : illustreret. ISBN 87- 7851-227-1.
Udgivet i anledning af kirkens 75 års jubilæum 15. december 2004.
Af indholdet: Mikael Wivel: Langsomme ruder. Sven Havsteen-Mikkelsens udsmykning. Christen Damgaard Nielsen: Erik Heides skulpturer på kirkegården. Erik Heides steler.


Langs Gudenåen for 100 år siden. Skildringer i tekst, træsnit og fotografier fra Illustreret Tidende og Ude og Hjemme 1861-1897. Indledt, redigeret og tilrettelagt af Per Hofman Hansen. Silkeborg Bibliotek og Midtjydsk Forlag, 1986. 91 sider : illustreret - (Silkeborg Biblioteks skriftserie ; 3).

Udvalgt af Forening for Boghaandværk som en af årets 25 bedste bøger 1986.
Hans Tausen og Hans Vingaard : Reformator og bogtrykker i Viborg (1986)

Hans Tausen og Hans Vingaard : reformator og bogtrykker i Viborg / af Jens Vellev, Per Hofman Hansen & Allan Karker. - Skovgaard Museet i Viborg og Viborg Stiftsmuseum, 1986. - 19 sider, illustreret.
Udgivet i forbindelse med udstillingen "Hans Vingaard - reformationens bogtrykker i Viborg 1528-1531" på Skovgaard Museet i Viborg, 31.10-16.11. 1986.
Indhold: Jens Vellev: Hans Tausen og reformationen i Viborg
Per Hofman Hansen: Hans Vingaard - bogtrykker fra Stuttgart (Optrykt i: Bogtrykkerbladet, 1987, nr. 5, s. 187-190).
Allan Karker: Om at læse reformationstidens dansk


CD-ROM - Fremtidens informationsværktøj? : håndbog og rapport over et forsøg på Silkeborg Bibliotek / udarbejdet af Ronald Christensen, Per Hofman Hansen, Søren Hansen, Richard Juhre og Tine Popp Madsen. Silkeborg Biblioteks Forlag, 1992. - Ca. 80 sider, illustreret + 7 bilag + 1 cd-rom disk. (Silkeborg Biblioteks Skriftserie ; Bind 8).

Silkeborg Bibliotek var et af de første folkebiblioteker i Danmark, der tog cd-rom i anvendelse.
Af indholdet: Teknik og udstyr. Softwareopsætning. CD-ROM og international standard. CD-ROM titler. Brugerundersøgelse. Fremtidsperspektiver.Christen Erichsøn: Viborg Byes Beskrivelse (1727). Udgivet i fotografisk optryk med en efterskrift af Jens Vellev og Per Hofman Hansen. - Forlaget hikuin, 1984. - 89 sider, illustreret.

Udgivet i samarbejde med bl.a. Forening for Boghaandværk.
Originaltitel: Viborg Byes Beskrivelse Eller Kort Beretning om benefnte Stads forrige Herlighed, samt Kirker, Klostere og andre fornemme Bygninger etc. Tillige med en kort Cronologie over det merkeligste som sig haver tildraget udi og omkring Viborg. Samlet og til andres Underretning optegnet af Mag. Christen Erichsøn, Fordum Sogne-Præst til Sorte-brødre Kirke udi Viborg.


Bogtrykkeren : Bogbinderen. [Træsnit skåret af bogtrykker og formskærer Thomas Larsen Borup]. 1 bl. folio patent. Kbh., trykt og findes tilkiøbs hos Joh. Rud. Thiele, boende i store Helliggeiststræde, 1766. Fotografisk optryk. Silkeborg Bogtrykkeri, 1982.

Udgivet med bagsidetekst af Per Hofman Hansen i anledning af bogtrykkerkunstens 500-års jubilæum i Danmark 1482-1982. Kistebillede eller folkeligt etbladstryk fremstillet som træsnit og håndkoloreret.
Christian Friderich Wadskiær : Bogtrykker-Konstens Historie i Dannemark (1738 [-1740]). [I] - II. Genudgivet i anledning af bogtrykkerkunstens 500-års jubilæum i Danmark med en indledning, et tillæg og kommentarer ved Per Hofman Hansen. Viborg, Nørhaven Bogtrykkeri og Silkeborg, [Eget forlag], 1982. Bind 1-2.

Facsimileudgave af: C.F. Wadskiærs Det Kongelig Privilegerede Nørre-Jyllandske Bogtrykkeries Første Prøve, Eller nogle Lineamenter af Bogtrykker-Konstens Historie I Dannemark. Wiborg, Andreas Madssen Möller & Daniel Pauli, 1738 og Nogle Observationer om Bogtrykker-Konsten i Dannemark, som et kort Anhang til den af C.F. Wadskiær derom tilforn udgivne liden Tractat (trykt i: Nye Tidender om lærde og curieuse Sager, nr. 13, 31. marts 1740).Redaktør og / eller grafisk tilrettelægger af
Silkeborgs historie

Silkeborg 1846-1996 : historie, natur, kultur / redigeret af Troels Andersen, Hanne Arent, Peter Birk, Keld Dalsgaard Larsen og Per Hofman Hansen ; grafisk tilrettelæggelse: Per Hofman Hansen; billedredaktion: Hanne Arent og Michael Bach. Silkeborg Biblioteks Forlag, 1995. - 400 sider, illustreret. - (Silkeborg Biblioteks skriftserie ; bind 13). Udgivet af Silkeborg Kommune i anledning af byens 150-års jubilæum.

Også publiceret på internettet som Silkeborgs historie.


Jens Bomholts Silkeborg : fortalt i malerier, fotografier og erindringer / redigeret og tilrettelagt af Per Hofman Hansen og Keld Dalsgaard Larsen. Silkeborg Bogtrykkeris Forlag, 1989. - 176 sider : illustreret.
Forfatteren (1879-1953), der var farbror til den senere kulturminister Julius Bomholt, fortæller om sin barndom i Alderslyst ved Silkeborg, og der berettes om livet i landsbyen samt om Silkeborgs udvikling siden århundredeskiftet. Bogen er illustreret med Jens Bomholts egne malerier og fotografier.


Barn af Silkeborg, 2 : Silkeborgensere fortæller erindringer / redigeret og tilrettelagt af Lise Andersen, Hanne Arent og Hedvig Bach Nielsen. Grafisk redaktion og tilrettelæggelse: Per Hofman Hansen. Silkeborg Bogtryk : Silkeborg Bibliotek, 1999. 192 sider : illustreret. - (Silkeborg Biblioteks skriftserie ; Bind 19).
14 Silkeborgenseres erindringer om deres barndom i Silkeborg. Forsideillustration: Karen Kjær Laursen.


Barn af Silkeborg : Silkeborgensere fortæller erindringer / redigeret af Lise Andersen, Hanne Arent og Hedvig Bach Nielsen. Grafisk redaktion og tilrettelæggelse: Per Hofman Hansen. Silkeborg Bogtryk : Silkeborg Bibliotek, 1996. 160 sider : illustreret. - (Silkeborg Biblioteks skriftserie ; Bind 15).
14 Silkeborgenseres erindringer om deres barndom i Silkeborg. Forsideillustration: Jørgen Jakobsen.


Leo K. Jensen: Skulptur og murkunst i Silkeborg : - en guide / udarbejdet af Leo K. Jensen ; fotograferet af Mogens Petersen ; redaktion og tilrettelæggelse: Per Hofman Hansen. Silkeborg Biblioteks Forlag, 1997. - 47 sider : illustreret. - (Silkeborg Biblioteks Skriftserie ; Bind 17).
Indeholder en oversigt over offentligt tilgængelige skulpturer og murkunst opstillet udendørs i Silkeborg Kommune.


Kirsten Jordahn: Hellere en elskelig djævel end en uduelig gud : Asger Jorns malerier Af den stumme Myte og Livshjulet på Silkeborg Bibliotek. (Redaktion og tilrettelæggelse: Per Hofman Hansen). - Silkeborg Biblioteks Forlag, 1994. - 8 sider : illustreret. - (Silkeborg Biblioteks Skriftserie ; bind 12).
Asger Jorn gav i 1953 Silkeborg Bibliotek tre store malerier, hvis historie her fortælles. Foruden gengivelser af skitser og fotografier fra arbejdet med udførelsen af billederne, er Jorns tale ved overdragelsen gengivet.


Jens Frimann Hansen: Albert Dams forfatterskab : med en bibliografi. Forord af Vagn Lundbye. - Silkeborg Biblioteks Forlag, 1995. - 158 sider, illustreret. - (Silkeborg Biblioteks Skriftserie ; bind 14).
Forlagskonsulenter: Per Hofman Hansen og Hanne Arent. Udgivet med støtte fra Albert Dams Mindelegat, Dansk Forfatterforening.
Hårup Sande og Schoubyes Sø

Hans Boe og Jan Kjærgaard Jensen: Hårup Sande og Schoubyes Sø : en naturguide. Med tegninger af Bodil Nederby ; redaktion: Ronald Christensen og Per Hofman Hansen. Silkeborg Biblioteks Forlag, 1993. - 105 sider, illustreret. - (Silkeborg Biblioteks Skriftserie ; bind 11).
Af indholdet: Hårup Sande, historisk set: Sandflugten, brande, forsøgsplantning, Schoubyes Sø, nonneangrebet ; Hårup Sande i dag: Plantevæksten, dyrelivet, geologien, Hårup Skov, Peer Guldgraver, turforslag.
Andre bøger, kunstnernes bøger.
Udgivet af Forening for Boghaandværk

Andre bøger. Kunstnernes bøger. (Bogvennen 1989). Af Bodil Damgård. Redaktion: Per Hofman Hansen, Anne Rohweder, Asger Schnack. Forening for Boghaandværk : Randers Kunstmuseum, 1989. 48 sider, illustreret. Hertil er knyttet: Værkfortegnelse, 19 sider.
Udgivet i tilknytning til udstillingen 'Andre bøger', Randers Kunstmuseum efterår 1989 og Galleri Sct. Agnes, Palæet i Roskilde, januar 1990.
Er kunstnerbøger tættest på sprog eller tættest på billede? Det er forskelligt. Det særlige er, at kunstnerens bøger ikke er et litterært værk, skabt af en digter, men et billede skabt af en kunstner.

G. Nørgaard Jepsen: Gader og veje i Silkeborg : hvorfor hedder de sådan? Billedredaktion: Lis Thavlov og G. Nørgaard Jepsen. Redaktion: Per Hofman Hansen. Midtjysk Forlag : Silkeborg Biblioteks Forlag, 1987. - 125 sider : illustreret. - (Silkeborg Biblioteks skriftserie ; Bind 5).
Af indholdet: Silkeborgs navn. Gamle bykort. Gadenettets udvikling. Gadenavnsændringer. Navnegrupper.
Folketingsmand, redaktør H.P.Hansen: Dagbog over turen til Færøerne 6. juli - 7. august 1915. Udgivet af Per Hofman Hansen som en jule- og nytårshilsen til efterkommere af H.P. Hansen. Silkeborg, 1991. - 28 sider : illustreret.

Robert L. Hansen: Minder fra barndomsår i Svendborg 1898-1905. Fra "redaktionssekretær" og anmelder til salmevers og prygl. Udgivet af Per Hofman Hansen. Silkeborg, 1992. - 16 sider : illustreret.

Silkeborg Biblioteks Skriftserie
Bind 1- , 1983-

Redaktør af Silkeborg Biblioteks Skriftserie
21: Historien om et bibliotek gennem 100 år. Silkeborg Bibliotek (2000)
19: Barn af Silkeborg, 2 (1999)
18: Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek (1999)
17: Skulptur og murkunst i Silkeborg (1997)
16: Multimedieværkstedet på Silkeborg Børnebibliotek (1997)
15: Barn af Silkeborg, 1 (1996)
14: Albert Dams forfatterskab (1995)
13: Silkeborg 1846-1996 (1995)
12: Hellere en elskelig djævel end en uduelig gud (1994)
11: Hårup Sande og Schoubyes Sø (1993)
10: Lydbøger på Silkeborg Bibliotek
9: Fra fotografi til elektronisk arkivering (1993)
8: Cd-rom - fremtidens informationsværktøj? (1992)
7: Da Supermax flyttede ind på biblioteket (1990)
6: Voksne skriver / Børn digter om Silkeborg (1990)
5: Gader og veje i Silkeborg (1987)
4: Silkeborg Papirfabriks arkiv 1845-1965 (1988)
3: Langs Gudenåen for 100 år siden (1986)
2: Spillemandsmusik på Silkeborg-egnen (1984)
1: Litteratur om Silkeborg by 1846-1976 (1983)


Mine artikler i tidsskrifter og bøger:

Fra barokken til Bedst på Nettet.
'Bagsideleder' i: BiblioteksskoleNYT, nr. 6, 21. dec. 2003, s. 16.

MusiCat System Makes Library Searches More Fruitful
I: Computers in Libraries, October 2002, Volume 22, Number 9, Pages 26-31.

Hvor er bibliotekaren henne?
I: BiblioteksPressen, nr. 18, 15. okt. 2002, s. 561-62.

Bedst på Nettets guldpris til Silkeborg Bibliotek. Ædel kappestrid på nettet - til gavn for vore brugere.
I: Biblioteksårbog 2001 (s. 56-58), udgivet af Biblioteksstyrelsen, juni 2002.

Skjulte ressourcer i biblioteket. Eksempler på synliggørelse af menneskelige og faglige ressourcer
I: Referencen, nr. 1, febr. 2002, s. 3-9.

Når indsatsen kommer dobbelt tilbage.
I: Bibliotekspressen, 2001, nr. 16, side 459.

Bedre offentlige hjemmesider - sådan
I: Computerworld, 26. oktober 2001.

Lærerigt og en god start på karrieren. BOBCATSSS i Krakow.
I: Bibliotekspressen. - 2000, nr. 8 (26. april), s. 268-271.
BOBCATSSS er mere end internationalt samarbejde, det er også projektorienteret undervisning, samarbejde i praksis og ikke mindst en ny tids bibliotekarer.

Fajancefabrikken Aluminia's børnehjælpsplatter 1909-1930 - eller når et lille stykke socialhistorie og kunstindustrihistorie mødes.
I: Frederiksberg gennem Tiderne. - 1999, årg. XXII, s. 37-54.
Skrevet på grundlag af websiten Børnehjælpsdagene 1904-1930. Aluminia's børnehjælpsplatter 1909-1930.

Det våde marmor. Et interview med litteraturhistorikeren Iben Holk. Om kunsten at skrive til internettet.
I: Bibliotekspressen. - 1999, nr. 12 (29. juni), s. 358-360.
Interview i anledning af arbejdet med websiten Danske romaner før 1900. Interviewet er tilgængelig som Det våde marmor. Om kunsten at skrive til internettet.

Silkeborg - Det virtuelle Bibliotek.
[Interview ved Tina Pihl om nogle af Silkeborg Biblioteks websites]
I: Danmarks Biblioteker. - 1999, 3. årg., nr. 5 (juni), s. 18-19.

Bibliotekernes MetadataKatalog : http://210.silkeborg.bib.dk
I: Referencen. - 1999, 29. årg., nr. 2 (maj), s. 17-22.
Artiklen er tilgængelig som Bibliotekernes MetadataKatalog.

CD-ROM stormer frem – også på biblioteket...
I: CD-ROM katalog '95. Udgivet af Compact Data 1995, s. 46-47.
I 1994 udlånte Silkeborg Bibliotek knap 1200 CD-ROM diske! - men der er et aber-da-bei...

CD-ROM tidsskrifterne er over os : Hvor følger man bedst med?
I: Viden om Dansk BiblioteksCenter. - 1995, nr. 3, s. 20-22.

Informationsteknologi i praksis : CD-ROM i folkebibliotekerne.
I: Det åbne rums muligheder. Seminarie for nordisk folkebiblioteksudvikling. Konferencedokument. Tilrettelæggelse: Kirsten Brun og Anne Nielsen. Aalborg, 28.-30. maj 1995. Århus Kommunes Biblioteker, 1995, s. 73-75.
Bidrag til Workshop 2: IT i praksis.

CD-ROM i folke- og skolebibliotekerne : En vejledning i anskaffelse og drift af CD-ROM installationer
I: Viden om Dansk BiblioteksCenter. - 1995, nr. 3, s. 14-18
En vejledning i anskaffelse og drift af CD-ROM installationer.

Basille på Silkeborg Bibliotek
I: B70. - 1993, nr. 12, s. 393-395.
Brugervenlige søgeterminaler med præsentationsprogrammet Basille.

Sejrsgang med CD-ROM
I: B70. - 1991, nr. 3, s. 86-88.
Indføring og brug af CD-ROM på Silkeborg Bibliotek.

Bogfremstilling
Leksikonartikel i: Dansk kulturhistorisk Opslagsværk. Dansk Historisk Fællesforening, 1991, bind 1, s. 81-85.
Med en bibliografi.

Danmarks ældste bogtrykpresse : belyst af trykte kilder, en opmåling og et bogtrykkeriregnskab fra Viborg 1798-1811. Af Arne Holstborg og Per Hofman Hansen
I: P.S. 1 : En hilsen til Peter Seeberg / udgivet for Viborg Stiftsmuseum af Forlaget Hikuin, 1993, s. 277-286.
(Optrykt i: Grafiana 94, januar 1994, s. 4-6).

Til Nytte for Begyndere og Menigmand : Om 97 træsnitstokke skåret af guldsmed i Viborg Thomas Pauli Harder til Anton Frantz Justs "Naturhistorie om Dyrene".
I: P.S. 1 : En hilsen til Peter Seeberg / udgivet for Viborg Stiftsmuseum af Forlaget Hikuin, 1993, s. 287-294.


Til forsiden


E-mail til . Opdateret 15. december 2005.