Til forsiden


Samme i stort format (78 kb)
Valborg Justesen på Richardts skole ca. 1909. Valborg blev konfirmeret i 1909, 15 år gammel. På skolen, som hun fortsatte på indtil hun blev gift, kaldtes hun "Jusse". Hun blev gift med min morfar, maskinmester på Sct. Hans Hospital i Roskilde, Peder E. Kristensen i 1916.
    Poul Richardts hustru, Baumann, ledede bogbinderafdelingen på skolen; hos hende lærte Valborg at binde bøger ind. En sidenhen kendt bogbinderelev og bekendt af Valborg var Ingeborg Börjeson, der som den første kvindelige bogbinderelev i Danmark opnåede at få svendebrev.
    Poul Richardt var gift 3 gange:
  • 1. gang med Baumann. Leder af bogbinderskolen.
  • 2. gang med en af hans elever Ingeborg Vellmann (16.3. 1880-1965). Hun måtte i første omgang forlade skolen og tage tilbage til Norge, hvor hun kom fra. Men Richardt opsøgte hende i Norge, hvor de rejste rundt og så på bygningsarkitektur og bla. de Sandvigske Samlinger. Tilbage i Danmark blev de gift efter at Richardt var blevet skilt fra Baumann i 1913. Ingeborg Vellmann overtager skolen i 1914 og bestyrer den til sin død i 1965. Ingeborg og Richardt får sønnen Ole, der bliver ingeniør og teknisk direktør på Carlsberg. Han får sønnen Steen (f. 1944), der i dag er læge i Odense. (Kilde til dette afsnit: Steen Richardt, 14. jan. 2004).
  • 3. gang gift med Rigmor Schlegel.


Samme i stort format (114 kb)
Richardt-skolen, som min mormor kaldte den, lå først på Hauser Plads, men blev siden flyttet ud på den gamle Ladegård (Åboulevarden/søerne) ved Grønnegårdshaverne. Richardt, der var søn af digteren Chr. Richardt, havde selv en søn, Ole, der gik i Krohns skole. Han blev siden ingeniør.
I de sidste mange år lå skolen inde i byen i Pilestræde 52 på 5. sal. Da Ingeborg Vellmann døde i 1965 overtog snedker Inger Møller skolen. Senere flyttede hun den ud nord for København.
Fotografiet her er fra skolens gård. Fra venstre ses frk. Bessesen fra Norge, frk. Kofoed fra Bornholm, Valborg, Ingeborg Vellmann (senere gift med Poul Richardt). Hun overtog efter Richardts skilsmisse med Baumann ledelsen af skolen omkring 1912-13), frk. Conradsen. Foran: Ruth Andersen datter af kunstmaler Zilius Andersen. Bageste række fra venstre: En nordmand, ukendt og ukendt. (Foto: Tæt på 1916).
    På skolen fremstillede Valborg foruden indbundne bøger også et stort hjørneskab med udskæringer i træ, et nøgleskilt og flere billedrammer med intarsia. Senere underviste hun selv på skolen


Samme i stort format (59 kb)
Komtesse Agnes Schack-Schackenborg.
"Efter Skoletid kom en Tjener og hentede hende", fortalte min mormor mig.


Samme i stort format (91 kb)
Annie Berntsen var datter af conseillepræsident Berntsen.
Hun blev gift med en lærer Chr. Buhre.


Samme i stort format (71 kb)
Agnes Torp, der ses her, blev siden gift med en norsk skibsredder. Af sin ægtemand fik hun intet mindre end en ø i morgengave. Sidens skulle hun have udtalt: "I kan tro, det ikke er spor sjovt, at bo i et forgyldt bur".


Samme i stort format (71 kb)
Fra venstre: Ukendt, Agnes Torp og Annie Berntsen i sløjdsalen på Richardts skole.


Samme i stort format (68 kb)
Et lille hvil. Fra venstre: frk. Conradsen, hvis far var forpagter af Klostergården i Roskilde,
Valborg i midten og til højre Agnes Torp.


Valborgs fætter Henry, var i et helt år hjemme fra Australien, hvor han ellers bode med sine forældre.
Her ses han sammen med Valborg på besøg på skolen. Han er 12 år og Valborg 18 år. (1912).

Hjørneskab fremstillet af Valborg Kristensen på Richardts skole Hjørneskab fremstillet af Valborg Kristensen på Richardts skole
På Richardts skole fremstillede Valborg bl.a.
dette hjørneskab som billedskærerarbejde.
Oven på skabet ses billedhuggeren Gerhard
Hennings (1880-1967) ko "Mabel" fremstillet i
porcellæn på Den kgl. Porcellænsfabrik.


Til toppen | Til forsiden


Publiceret af 15. november 1999. Opdateret 23. april 2007.