Til forsiden Fanø Nordsøbad beskrvet af Georg Brandes Fanø skildret i Illustreret Tidende 1860-1921

Fra Fanø. Illustreret Tidende, søndag 28. august 1881

Høet bjergesHvad er det for en mærkelig ladning, der kommer sejlende ind i havnen?
Båden ligger dybt i vandet under vægten af et helt lille bjerg, der når et godt stykke op på masten. Det er en høladning, der på billedet er i færd med at blive losset med heste og vogn, ikke som det forhen skete og undertiden sker endnu ved at binde høet inde i sengelagener, som så mænd og kvinder tog på nakken og bar hjem. Det ser helt snurrigt ud, når sådanne vandrende hømasser passerer gaden, og det er ikke aller hoveder, der er forsynet med tilstrækkeligt stærke nakkemuskler til at bære en sådan byrde.

Høet indkøbes i Fardrup og Ribe enge; thi uagtet Fanø selv har betydelige strækninger af gode marskenge, så forslår det herpå avlede hø ikke til øens kvægbesætning; mellem østkysten af Fanø og det lige overfor liggende fastland har der i flere år været arbejdet på en større engindvinding, og skulle denne lykkes, ville "høbådene" snart gå af brug. Tegning af Knud Gamborg (1828-1900).

Artiklen er signeret 'L.'. Illustreret Tidende var i 1881 redigeret af P. Hansen [Hans Christian Peter Hansen (1840-1905), journalist, litteratur- og teaterhistorisk forfatter].
Kilder
  • Illustreret Tidende, 28. august 1881, årg. 22, nr. 1144, side 593-94 (teksten) og 598 (illustrationerne).
  • Xylografierne (træstikkene) er scannet efter original i Silkeborg Bibliotek.
  • Mette Guldberg: Historisk vadehavskultur. Kulturhistorisk introduktion til det danske Vadehavsområde. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 2005. Publikationen foreligger også som PDF-fil hos Skov- og Naturstyrelsen.
  • Alan Hjorth Rasmusen: Evertsejlads i det danske vadehav. Vadehavssejladsens sidste epoke skildret ud fra Fanø-everten Ane Cathrines sejladser. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 1972.
Høet bjerges
Båden ligger dybt i vandet under vægten af et helt lille bjerg, der når et godt stykke op på masten.
Everten Ane Cathrine losser hø ud for Nordby
Everten Ane Cathrine losser hø ud for Nordby. Maleri af N.M. Gerald 1901. Gengivet med venlig tilladelse af Fiskeri- og Søfartsmuseet efter Mette Guldbergs lille bog 'Historisk vadehavskultur' (2005).
"I høslættens tid sejlede en del af øens ungdom til engene på fastlandet og arbejdede med at rive af og sætte i stak. Om natten sov man i høet eller i lasten på everterne. Everterne sejlede tilbage til Fanø med fuld ladning, og ved ebbetid blev høet losset om i vogne, som var kørt ud å siden af fartøjerne". (Hjorth Rasmussen, s. 7).

Publiceret 5. april 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.