Fanøs kultur, natur og historie
Fanøs kultur, natur og historie

Sønderho gamle Redningsstation 1887

Dansk version  English  Deutsch
Fanøs kultur, natur og historie > Sønderho Redningsstation 1887

Sønderho gamle redningssstation fotograferet 2015 Den gamle fredede Sønderho redningssstation fotograferet 2015.

SØNDERHO REDNINGSSTATION


Af Per Hofman Hansen
I århundreder var Vesterhavet frygtet af søfolk. Det var barskt i stormvejr og tåge og strømforholdene kunne være vanskelige at beregne. Strømmen kunne forstærke et skibs afdrift mod læ, så det kom ud af kurs.
Under en vestlig storm var det farligt at navigere langs den jyske vestkyst med dens lavvandede revler. Kystens profil var desuden lav uden veldefinerede pejlemærker og havne, og man rådede kun over visuel navigation og kompas. Talrige strandinger og forlis med tab af skibe og sømænd gav stødet til oprettelsen af Det Nørrejydske Redningsvæsen ved lov i 1852 med sigte på aktiv redning af nødstedte. I de følgende år blev der etableret 20 redningsstationer fra Skagen i nord til Mandø i syd.

Der skulle dog gå 35 år, før der i 1887 blev opført en bådstation i Sønderho. (Bådstationen i Rindby var blevet opført i 1862, men blev ombygget i 1888). Stationen i Sønderho blev udstyret med en selvlænsende synkefri roredningsbåd. I modsætning til mange stationer, blev der ikke anskaffet et raketapparat med redningsstol, da det ikke ville have nogen praktisk værdi med den meget brede og flade strand. Til stationen var knyttet en opsynsmand og 12 redningsmænd. Otte heste kunne tilkaldes til at trække båden på dens hjulsæt ned til stranden.

En øvelse med redningsbåden på Sønderho Strand omkring 1950
En øvelse med redningsbåden på Sønderho Strand omkring 1950. Foto i Sønderho Sognearkiv.

I tilfælde af alarm blev der i 1900 på stranden tæt på Pælebjerg opsat et alarmeringshus med telefonforbindelse til redningsstationen. Senere etableredes der også forbindelse til opsynsmandens privatbolig. Til dækning af Knudedyb blev der i nærheden af nedkørslen til stranden etableret endnu et alarmeringshus. Dette nedsatte naturligvis alarmeringstiden betydeligt. Det var især i vinterhalvårets mørke nætter, der blev gået strandvagt.

I 1938 fik stationen en ny bådtype, som under 2. Verdenskrig kom i anvendelse i forbindelse med både strandinger og assistance til to nedstyrtede allierede flyvemaskiner.

I 1958 blev den gammeldags roredningsbåd taget ud af brug, idet der blev anskaffet en moderne motorredningsbåd bygget i Bremen. Ud over motor var båden nu også forsynet med en skibsradio, ratstyring, en lille mast med spidssejl, projektør og dertil var båden delvis overbygget. Den gamle båd blev i 1962 solgt til Grønland.

I 1974 blev bådhuset nedlagt som redningsstation, da stationen flyttede ind til Sønderho i den nyopførte rutebilstation. Samme år lykkedes det Fonden Gamle Sønderho at erhverve stationen af Farvandsvæsenet, og i 1988 kunne man åbne bådhuset som museum. Fra Skagen arvede Fonden en ikke længere benyttet roredningsbåd. To år senere blev den gamle redningsstation fredet.

I årene fra 1887 til 1954 blev i alt 101 skibbrudne reddet af Sønderho Redningsstation. Den største redningsaktion fandt sted i januar 1903, hvor 50 personer blev reddet fra passager- og dampskibet Koldinghus. I 1891 blev 10 mand reddet fra barkskibet Mary Ann af Sundsvall og i 1895 blev 8 mand reddet fra briggen Agnes af Göteborg.

Fonden Gamle Sønderhos logo Fonden Gamle Sønderho
Ved hjælp af fondsmidler, medlemsskaber og mange frivillige ejer og driver Fonden Gamle Sønderho ud over den gamle redningsstation også Sønderho Mølle, Hannes Hus, Sønderho Brandmuseum indrettet i Det gamle Sprøjtehus, Fanø Flisesamling ophængt i Nanas Stue og desuden Lorenzens Butik, som har et righoldigt udvalg af bøger om Fanø, fanø-tørklæder og andre gode ting med relation til Fanø og øens historie. Har du lyst til at støtte fondens arbejde, kan du kontakte info@fondengamlesonderho.dk

Links og litteratur
Har du lyst til at abonnere på mine nyhedsbreve om Fanøs kultur, natur og historie? Det koster ikke noget!
3-4 gange om året vil du modtage en hilsen med nye historier om Fanø.
     
     
Se også mit arkiv med sidste nyhedsbreve eller • mine første 20 nyhedsbreve

Publiceret 9. april 2020. Redaktion og tilrettelæggelse: © - Aldus.dk