Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Sønderho Strandsø. En spændende lokalitet med nye muligheder for naturoplevelser

Sønderho Strandsø - Et nyt udflugtsmål

Et spændende projekt, der går ud på at forøge variationen i dyre- og plantelivet på Fanø og skabe nye muligheder for naturoplevelser, tager nu form. I efteråret 2015 tog en gravko den første skovlfuld til projektet, som er blevet til på initiativ af driftige folk og organisationer, hvor jeg vil fremhæve de frivillige organisationer som Foreningen Fanø Natur og Fanø-afdelingerne af Danmarks Ornitologiske Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Hjertelig til lykke til alle deltagende parter med det imponerende resultat!

Vandløbet gennem klitterne ud over stranden er nu lukket, så det ferske vand forbliver i strandengen inde bag klitterne. Her i foråret er vandet steget så meget, at der nu allerede er dannet en stor sø, hvori der er etableret to små "rævesikre" øer, i håb om at også sjældne fugle her vil finde fred til at yngle.

I kanten af søen er der etableret et skjul, hvorfra de besøgende upåagtet kan iagttage et nyt rigt fugleliv, som forventes at ville indfinde sig i løbet af de næste par år i takt med at naturen genetablerer sig med bevoksning på det blottede sand og i den nye sø.

Det er også planen at de gamle ørreddamme, som blev anlagt i 1957, blotlægges, så det bliver muligt at fortælle historien om Danmarks første havdambrug.

Per Hofman Hansen,
der glæder sig til mange spændende besøg i de kommende år.
Jeg kan anbefale en række nyttige links: I begyndelsen af april 2014 besøgte jeg den nye strandsø, hvorfra nedenstående fotos stammer
En af de to nye øer i Sønderho Strandsø på Fanø
En af de to nye øer i Sønderho Strandsø på Fanø i et kig mod øst. Om føje tid vil den forhåbentlig være bevokset med planter, så fuglene kan finde skjul og bygge rede. Til højre for stien til højre ligger de gamle ørreddamme.

Sønderho Strandsø på Fanø
Havtornens buske danner idngang til det nye reservat. I det fjerne ses bunkeren "Be Free" og Vesterhavet.

Sønderho Strandsø på Fanø
Den nyanlagte dæmning, der stemmer vandet i strandsøen op. Ad dæminingen kan man fortsætte en tur ind over Havside Bjerge. Personligt synes jeg, skjulet ser vel voldsomt ud, men det bliver forhåbentlig bedre, når hjelmen eller marehalmen på "taget" får godt fat.

Sønderho Strandsø på Fanø
Et prægtigt udkig over søen med de små øer. Om et par år vil her utvivlsomt kunne ses mange spændende nye fugle. Inde i skjulet er det vist planen, at der på væggene skal opsættes plancher om projektet og det forventede kommende fugleliv.

Sønderho Strandsø på Fanø
Et kig fra skjulet i sydøstlig retning over mod den nyanlagte dæmning.

Sønderho Strandsø på Fanø
I resterne af de gamle ørreddamme er der fuld fart i den næste generation af frøer og tudser. Her må blive masser af mad for haletudsespisende fugle!

På stranden viser et skilt vej til den nye strandsø
På stranden viser et skilt vej til den nye strandsø.

Be Free bunkeren ligger lige neden for indgangen til strandsøen
Den gamle "Be Free" bunker ligger lige neden for indgangen til strandsøen.

Om efteråret lyser havtorns gule bær op
Inde i krattet på vej ind til strandsøen vokser havtorn, hvis gule bær lyser smukt om efteråret.


Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 25. april 2015. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.