Fanøs kultur, natur og historie
Fanøs kultur, natur og historie

Sven Gréen: 10 haver i Sønderho på Fanø

Fanøs kultur, natur og historie > 10 haver i Sønderho

Tio trädgårdar i Sønderho på Fanø. Ti haver i Sønderho

Beskrevet, tegnet og fotograferet af Sven Gréen i 1934
ForsidenSven Gréens indledningOversigtskortHave 1Have 2Have 3 og 4Have 5Have 6Have 7Have 8Have 9Have 10

Forsvundne kulturværdier. De gamle haver på Fanø

Forsiden til Sven Gréens manuskript prydes af en tegning af Sønderho Kro.
Ad omveje landede i 1989 et maskinskrevet manuskript i Sønderho Sognearkiv. Det havde titlen "10 trädgårdar på Fanö", og viste sig at være en specialeopgave, som den svenske hortonomstuderende Sven Gréen havde skrevet i 1935 under sine studier ved Landbohøjskolen i København. Året før havde den 29-årige Sven haft et sommerferiejob som ekstra assistent ved Spangsbjerg Forsøgsstation for Havebrug i Esbjerg, hvor han havde hørt om Fanø.

Tio trädgårdar på Fanö
Herom skrev Sven Gréen mange år senere i et brev dateret i Danderyd den 1. marts 1989 til den daværende leder af Sønderho Sognearkiv, Jørgen Lind: ”Redan tidligare hade jag hört om Fanö och samhället blev min ständiga vistelseort söndagar och övrig fritid. Jeg fick underbar kontakt med byborna och snart mognade tanken på att föreviga några av de mest intressanta trädgårdarna. Under ett arbetsfyllt liv föll arbetet tidvis ur tankarna och när jag en gång besökte Sönderho i akt och mening att göra ett kortade radioprogram fann jag förändringen så pass stor att jag avstod”. – Et år senere, den 22. april 1990, døde Sven Gréen.

Efter modtagelsen af manuskriptet skrev Jørgen Lind en kort artikel i medlemsskriftet for Fanø Lokalhistoriske Forening (nr. 7, juni 1989). Men siden har der været stille om Sven Gréens arbejde, indtil tidligere arkivleder ved sognearkivet, Anker Jensen, for et års tid siden gjorde mig opmærksom på manuskriptet. Som Anker Jensen fandt også jeg Sven Gréens arbejde så interessant, at jeg nu har scannet alle grundplaner og fotos og oversat teksten til dansk i håb af, at andre kan finde interesse i og have glæde af Sven Gréens ”Tio trädgårdar på Fanö”.

Per Hofman Hansen
27. oktober 2022

Tak til Sønderho Sognearkiv, der som altid velvilligt har stillet materialet til min rådighed.

Oversigt over de ti haver
Se også kortet over Sønderho med de indtegnede haver

Sven Gréen (1905-1990) svensk havespecialist
Tog eksamen som hortonom fra Landbohøjskolen i København i 1935 og var direktør for Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Trädgårdsskola og Trädgård 1945-1963. 1963-1970 var han rektor for Trädgårdsskolan i Norrköping.

Sven Greén har skrevet adskillige bøger om haver og planteforædling, hvoraf de tre bøger Haven som hobby, Krydderurter og Liljer foreligger på dansk.
Til Sven Gréens introduktion >
Du er også velkommen til downloade Sven Gréen's Ti haver i Sønderho som PDF-fil (11.8 MB).

Har du lyst til at abonnere på mine nyhedsbreve om Fanøs kultur, natur og historie? Det koster ikke noget!
3-4 gange om året vil du modtage en hilsen med nye historier om Fanø.
     
     
Se også mit arkiv med sidste nyhedsbreve eller • mine første 20 nyhedsbreve

Publiceret 25. oktober 2022. Redaktion og tilrettelæggelse: © - Aldus.dk