Forsiden
INDHOLD
Forsiden
Låget
Siden
Indholdet
Figurerne
Blomsterne
Proveniens
Andre spånæsker
Litteratur og links
Spånæske til opbevaring af hovedklæder - Thüringen Wald - Hedebo-egnen


www.aldus.dk. . 30. juni 2004.