En hvirvelstorm af ler
- en stjernestund i den keramiske kunsts historie

Det internationale keramikmøde - Incontro internazionale della ceramica - Albisola 1954

Ursula Lehmann-Brockhaus: "Incontro internazionale della ceramica". Albisola, Sommer 1954. Appel, Baj, Corneille, Dangelo, Jorn, Matta in der Werkstatt Mazzotti Giuseppe.
Rom, Campisano Editore, 2013. 250 sider, rigt illustreret i farver.

Ny kunstbog om det internationale keramikmøde i Albisola 1954 arrangeret af Asger Jorn.
Anmeldt af Per Hofman Hansen

Ursula Lehmann-Brockhaus: Incontro internazionale della ceramica Forsiden til Ursula Lehmann-Brockhaus' smukke bog. Den er rigt illustreret, på 250 sider og udgivet i Rom på forlaget Campisano Editore i 2013.
I de sidste par år op til Asger Jorns 100 års fødselsdag har en række vigtige udstillinger fundet sted - både i udlandet og herhjemme: I udlandet bl.a. i Centre Pompidou, Kunsthalle Emden, Lausanne i Schweiz, Essl Museum i Østrig og så langt væk som i Brasilien. Oftest er udstillingerne suppleret med store og smukke kataloger. Herhjemme Aros med "Jorn International", Louisiana med "Jorn & Pollock", Statens Museum for Kunst med "Rastløs rebel" og naturligvis Museum Jorn, der som optakt til de 100 år har "varmet op" med bøger om Jorn i relation til Per Kirkeby, James Ensor og Picasso og nu festens højdepunkt med "Expo Jorn. Kunst er fest".

Men uafhængig af udstillingerne har adskillige væsentlige bøger om Jorn set dagens lys. Herhjemme både meget smukke og uundværlige registranter og beskrivelser af Jorns grafik og skitsebøger ved Gerd Presler og Jorns keramik, bronzer og marmorskulpturer ved Ursula Lehmann-Brockhaus. Sidst har Lars Morell føjet sin egen meget personlige opfattelse til i hans "Asger Jorns kunst". Vigtige udgivelser er også Jorns egen "Om formen" udgivet på engelsk af Museum Jorn og på dansk af Sohns Forlag, Ruth Baumeisters "FraternitÚ avant tout" om Jorns opfattelse af arkitektur, og under udgivelse Karen Kurzcynski om Asger Jorns kunst og politik: "Avantgarden giver aldrig op".

Hidtil upåagtet i Danmark har den mangeårige kender af Asger Jorns keramik og kunstnerkredsen omkring ham, Ursula Lehmann-Brockhaus, i 2013 begået et nyt imponerende værk. Allerede i 1960'erne var hun medarbejder på Silkeborg Kunstmuseums to kataloger om Matta og Dubuffet, og i 1991 udarbejdede hun sammen med museumsinspektør Troels Andersen og keramikeren Erik Nyholm kataloget og bogen til udstillingen om Jorns keramik.

Denne gang drejer hendes nye udgivelse sig om "Det internationale keramikmøde" (Incontro internazionale della ceramica), som Jorn arrangerede i Albisola i 1954. Et møde som mange har hørt om, men som ikke mange har haft et nævneværdigt kendskab til, herunder dårligt nok hvem, der deltog og hvornår.

For Jorn havde det fra et tidligt tidspunkt været et must at arbejde sammen med andre ligesindede kunstnere; tænk blot på Helhesten, Cobra, Høst og Spiralen. Nu ville han prøve det igen.

Ursula Lehmann-Brockhaus har gennem et tålmodighedskrævende detektivarbejde, nærmest som en arkæolog lag for lag afdækket og beskrevet dette keramiske samarbejde. I bogen rekonstruerer hun det møde og fællesskab, hvor Jorn sammen med sine kunstnervenner Karel Appel, Enrico Baj, Corneille, Sergio Dangelo og Roberto Matta udførte en række fornyende keramiske eksperimenter i Mazzotti Giuseppes værksted i Albisola.

Skulpturer af Asger Jorn og Roberto Matta Asger Jorn: Uden titel. 1954. (Drejet form), Begittet keramik, 40 x 20 x 14 cm. Privateje.
Roberto Sebastian Matta: Uden titel. 1954. (Tredelt skulptur), glaseret keramik, 71 x 31 (incl. sideværts udvoksninger 49) cm. Privateje. Helsidesillustrationer fra bogen.
Jorn havde ved tidligere lejligheder i Silkeborg og Sorring stiftet bekendtskab med lerets og keramikkens egenskaber og muligheder og havde allerede her udviklet sit eget helt specielle formsprog. Men ved mødet med Albisolas højt professionelle keramikere og deres værksteder og især deres mangeårige tradition for samarbejde med egentlige kunstnere, inspireredes og udvikledes Jorns fantasi og mangfoldighed yderligere. Det var det, han så som den store mulighed for at udvikle yderligere ved at invitere en række ligesindede kunstnere til et samarbejde. Det skulle vise sig, at der i dette korte værkstedssamarbejde af kreative og begavede personligheder skulle udvikle sig en gensidig skabende atmosfære, som befordrede en helt usædvanlig skaberkraft.

Her forvandledes alt: Ny var den frie og udtryksfulde modellering af leret, hvor Jorn frigjorde sig fra forudgående skitser, ny var også brugen af farvestrålende glasurer takket være det større udbud af industrielt fremstillede glasurer. Og ny var endelig de forskellige formkategorier, som han frembragte i leret. Her nåede Jorns spontane, ekspressive skabende modellering og eksperimenter nye højder.

De indbudte kunstnere blev af værkstedets indehaver, Tullio Mazzotti bedt om at registrere deres frembragte værker i hver deres kladdehæfte, og som i Lehmann-Brockhaus' bog her offentliggøres for første gang, når vi ser bort fra Jorns hæfte, som Lehmann-Brockhaus allerede gengav i sin "Jorn i Italien". Derudover gengiver bogen mere end 100 af de frembragte værker, hvoraf omkring 50 her vises for første gang.

Resultatet af mødet mellem de eksperimenterende kunstnere viste sig på flere måder: For det første var det noget enestående unikt og nyt i kunsthistorien, og dertil blev det overleveret gennem kladdehæfternes enestående dokumentation. Og som det sidste og vigtigste: I løbet af ganske få uger skabte kunstnerne i både antal og kvalitet en imponerende række værker, så Lehmann-Brockhaus uden at overdrive, vover at betegne begivenheden som intet mindre end en stjernestund i den keramiske kunsts historie.

Fra Jorns hånd kendes i dag omkring 48 arbejder fra det eksperimenterende møde. I kladdehæftet, hvor de er tegnet og beskrevet, har han inddelt dem i kategorier som fad, fad med relief, relief, relief på fad, fri relief og skulpturer. 30 af arbejderne i hæftet kan identificeres i dag. På Museum Jorn kan man f.eks. se hans Jyske Linier, Dødshunden, Marsmenneske, Flugten og Tidlig vår.

Lehmann-Brockhaus har i et imponerende omfang formået både at identificere og opspore et meget stort antal af de frembragte værker, uanset om de har været at finde i offentlige samlinger eller i privat eje. I mange tilfælde har de ikke siden deres fremkomst været vist offentligt.

Fra fem af de seks kunstnere er kladdehæfterne bevaret. De er alle gengivet i faksimile i formindsket størrelse, og ud for hæfternes mange små skitser har Lehmann-Brockhaus vist de keramiske arbejder i nye fotograferinger. Hvor dette ikke har været muligt, er de gengivet i ældre sort-hvide fotografier. Ud over gengivelsen af kladdehæfterne redegør Lehmann-Brockhaus for hver af de enkelte kunstneres forudsætninger, deres arbejdsmetode og egenart og deres indbyrdes samarbejde, ligesom hun også beskriver, hvordan de på forskellig vis anvender de uddelte hæfter.

Bogen afsluttes med gengivelse af en række både interessante og til tider også ganske bramfrie breve og andre dokumenter fra "Det internationale Keramikmøde" hin august måned 1954.

Det grafiske arbejde er fornemt tilrettelagt med en mængde fine fotografier af de mange fantastiske og vidt forskellige keramiske arbejder. Set ud fra et dansk synspunkt er det kun ærgerligt, at bogen er på tysk.

Per Hofman Hansen
Bibliotekar. Udarbejdede i 1988 for Silkeborg Kunstmuseum "Bibliografi over Asger Jorns skrifter - A bibliography of Asger Jorns' writings".Bibliografiske data og links:

Asger Jorn i Italien. Asger Jorn in Italien. Asger Jorn in Italia
Asger Jorn i Italien 1954-1972
I 2007 udgav Silkeborg Kunstmuseum / Museum Jorn Ursula Lehmann-Brockhaus' monumentale "Asger Jorn i Italien. Værker i keramik, bronze og marmor 1954-1972". Bogen udkom på både dansk og tysk knyttet til udstillingerne på Silkeborg Kunstmuseum, Museum Villa Stuck i MŘnchen og Kunsthalle i Emden.
I 2012 udkom bogen på italiensk på forlaget Campisano Editore i en lettere revideret udgave med titlen "Asger Jorn in Italia. Opere in ceramica, bronzo e marmo 1954-1972".

Publiceret 14. maj 2014. Copyright: - Mine øvrige hjemmesider findes på Aldus.dk