Floraen på Fanø

Horse-Tidsel (Cirsium vulgare)

Blomsternavne
Blåmunke
Blåmunke, Jasione montana
Kurveblomstfamilien. Blomstrer juli-september. Almindelig i hele landet på dyrket jord og strandvolde.
Lokalitet: Markskel på Sandflod Hede.
Foto: 20. juli 2007. © PHH.
Kamera: Nikon D70
Samme på Biopix.

Publiceret 4. september 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.