Floraen på Fanø

Klokke-ensian på Sandflod Hede

Blomsternavne
Klokke-Ensian Eventyret om blomsten, sommerfuglen og myren
Klokke-ensian findes på Fanø som et af de relativt få steder i Danmark, og på Fanø er den endda temmelig sjælden, hvorfor man skal ruste sig med tålmodighed for at finde den. Dens bedste tilholdssted er på heden i de mere fugtige lavninger, hvor klokkelyngen blomster i juli-august, af botanikere betegnet overgangs-fattigkær, der er mere artsrig med flere sjældne arter end de øvrige biotoper på heden. Disse betegnes som de artsfattige blåtop-kær, dværgbuskhede domineret af gråris og revling, indlandsklitter og gråklitsamfund.

Blandt den afblomstrede klokkelyng og græsarten blåtop kan man være heldig at finde en klokke-ensian, en lille køn blomst, der kan minde om klokkeblomsten, bortset fra at klokken vender åbningen opad. Dens slægtsnavn er dannet af navnet på den illyriske Kong Gentis, som først opdagede at planten indeholdt bitterstoffer, der i gamle dage blev brugt mod lungesygdomme (deraf navnet pneumonanthe = lungeblomst). Dens artsnavn, klokke, hentyder til blomsterne, der er blå, sjældent hvide og kun åbne i solskin. Knopperne er snoede og de smalle blade sidder parvis modsat på stænglen. Klokke-ensian er flerårig og 10-30 cm høj, tilstrækker bier og blomstrer i august-september.

Roden har været anvendt til kryddersnaps, men lad den sjældne plnate stå og nyd synet af den, for dens historie er endnu mere eventyrlig end nogen kan forestille sig.

Sommerfuglen Ensianblåfugl lever af klokkelyngens nektar og er stærkt knyttet til klokke-ensian, for når hunnen er blevet parret, lægger den sine æg på blomsterknoppen af ensian.
Når larven efter nogen tid klækkes, gnaver den sig ud af ægget på bagsiden og ind i blomsterknoppen, hvor den forbliver i de næste 3 stadier. I tredie stadie lader den sig falde ned på jorden, hvor den rødlige larve bliver fundet af myren 'Myrmica ruginodis', der hører larvens udsendte lokkelyde. Larven bliver nu resten af sit larveliv nede i myretuen, hvor den bliver fodret af myrerne. I det sidste larvestadie fortsætter myrerne med at fodre larven. Sidst på foråret forpupper larven sig og flyver tre uger senere op fra myretuen som en smuk ensianblåfugl.

Det er med andre ord en hel symbiose eller et kompliceret samspil mellem biotop, blomst, sommerfugl og myre der skal gå op i en højere enhed, for at sommerfuglen kan formere sig.

Ensianblåfugl han er matblå til violetblå på oversiden, og kendes på at mangle de orange halvmåner i sømkanten på bagvingeundersiden, dog kan man foveksle slidte Isblåfugle hanner, hvor de orange pletter næsten er væk. Hunnen ligner lidt en Sortplettet blåfugl, men er mindre og mørkere på oversiden, dens pletter på undersiden er mere utydelig og mindre i størrelsen end Sortplettet blåfugl.
Klokke-ensian. Billede 1Klokke-ensian. Billede 2
Klokke-ensian. Billede 3Klokke-ensian. Billede 4
Sandflod Hede, FanøKlokke-ensian i Flora Danica 1766
Klokke-ensian, Gentiana pneumonanthe
Ensianfamilien. Blomstrer juli-september. Meget sjælden.
Lokalitet: Fugtig hedemose eller blåtop-lavning på Sandflod Hede.
Foto: 9. september 2007. © PHH.
Kamera: Nikon D70
Samme på Biopix og Wikimedia Commons.
Ensian blåfugl (Maculinea alcon).

Publiceret 10. september 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.