Floraen på Fanø

Klokke-Ensian (Gentiana pneumonanthe)

Blomsternavne
Klokke-Ensian
Sandflod Hede på Fanø, hvor både revling, lyng og klokkelyng stortrives kan man være heldig at finde klokke-ensian. Især i lidt fugtige lavninger befinder den sig godt.
Der findes god og omfattende litteratur om klokke-ensian. Om klokke-ensian på Fanø skal især fremhæves Steen N. Christensens Vegetationsanalyse på Sandflod Hede, Fanø, 1900. Udarbejdet for Ribe Amtsråd af Botanisk Museum i København, 1990.
Klokke-ensian. Billede 1Klokke-ensian. Billede 2
Klokke-ensian. Billede 3Klokke-ensian. Billede 4
Sandflod Hede, FanøKlokke-ensian i Flora Danica 1766
Klokke-ensian, Gentiana pneumonanthe
Ensianfamilien. Blomstrer juli-september. Meget sjælden.
Lokalitet: Fugtig hedemose eller blåtop-lavning på Sandflod Hede.
Foto: 9. september 2007. © PHH.
Kamera: Nikon D70
Samme på Biopix og Wikimedia Commons.
Ensian blåfugl (Maculinea alcon).

Publiceret 10. september 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.