Johannes Mejer Newe Landesbeschreibung der zwei Herzogthümer Schleswig und Holstein 1652
Kortblad 9: Westertheil des Amtes Haderschleben zusamt Riepen und dem Lögumkloster. Anno 1649.
Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø > Newe Landesbeschreibung. Kortblad nr. 9
Johannes Mejer og Caspar Danckwerth: Kort over Fanø 1652
Johannes Mejer og Caspar Danckwerth: Westertheil des Amptes Haderschleben zusambt Riepen und dem Löhmcloster. Anno 1649. Udsnit af kortblad nr. 9, der i sin helhed mod nord dækker fra Fanø i vest til Vamdrup i øst og mod syd nordspidsen af Sild, øen Nordsand og Tønder.

Om Johannes Mejers og Caspar Danckwerths kobberstukne atlas "Newe Landesbeschreibung der zwei Herzogthümer Schleswig und Holstein" trykt i Schleswig 1652.
To skibe i farvandet ud for Rømø
To skibe i farvandet ud for Rømø.
Signaturer

På Fanø ses byerne Nordby og Sønderho og betegnelsens Borg. Ude i Vadehavet øst for Sønderho ses den forsvundne kirke Anna, om hvilken der går flere sagn. Den lokale tradition har forklaret dannelsen af de to sogne i nord og syd som udskillelsen af to ligeværdige sogne fra et ældre sogn, hvis kirke, Skt. Annæ Kirke, skulle have ligget midt på øen. Stedet Annæ Dal eller Annas Dal kendes i dag som Annesdal eller Annedal Bjerg, et 21 m højt udsigtspunkt tæt på Albue Fuglekøje inde i Fanø Klitplantage en halv kilometer fra Vadehavet. Johannes Mejer har her på sit kort angivet beliggenheden ude i Vadehavet øst for Albuen. Kan det tænkes, at han har haft den store "manddrukning", den katastrofale stormflod i 1634 i erindringen?

Publiceret 20. maj 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.