Kortblad nr. 1 i Neues Landesbeschreibung Kortblad nr. 5 i Neues Landesbeschreibung Kortblad nr. 6 i Neues Landesbeschreibung Kortblad nr. 9 i Neues Landesbeschreibung Kortblad nr. 13 i Neues Landesbeschreibung Kort nr. 2 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 3 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 4 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 9 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 39 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 40 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 41 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 42 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 43 i Kort over Det danske Rige Kort nr. 52 i Kort over Det danske Rige Johannes Mejers kort over Fanø 1639-1659

Newe Landesbeschreibung der zwei Herzogthümer Schleswig und Holstein 1639-1648 (1652)

Kort over Det danske Rige 1643-1659

Stykker til Fanøs kultur > Johannes Mejers kort over Fanø
Newe Landesbeschreibung der zwei Herzogthümer Schleswig und Holstein 1639-1648: Fem kort over Fanø Kort over Det danske Rige 1643-1659: 10 kort over Fanø
Danmarks første egentlige kartograf, Johannes Mejer (1606-1674), har i to sammenhænge opmålt Fanø
 • Første gang er i årene 1638-1648, hvor han kortlægger Slesvig-Holsten. Denne kortlægning publiceres i det store atlas 'Newe Landesbeschreibung der zwei Hertzogthümer Schleswig-Holstein' med 37 kort stukket i kobber af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen i Husum. Det blev udgivet i samarbejde med Caspar Danckwerth og trykt i Slesvig i 1652, i øvrigt de eneste af samtlige Mejerts kort, der blev trykt og udgivet i samtiden.
 • Anden gang er i det omfattende værk 'Kort over det danske Rige' påbegyndt omkring 1647 og afsluttet 1659. Det foreligger håndtegnet fra Mejers side og blev først reproduceret og udgivet i 1942 af N.E. Nørlund.
I begge opmålinger findes Fanø gengivet mere eller mindre detaljeret, afhængig af det enkelte korts formål og dækningsområde. På nogle kort fremtræder Fanø ganske beskedent, men på andre kort indtager øen en ganske central placering med stor detailrigdom. I Caspar Danckwerths kobberstukne udgivelse er Fanø at finde på 5 af de 37 kort og på 'Kort over det danske Rige' optræder Fanø på 10 af de i alt 51 jysk-fynske kort.
De 5 gengivelser af Fanø i Neue Landesbeschreibung der zwei Hertzogthümer Schleswig-Holstein
 1. Newe Landtcarte von dem beiden Hertzogthümbern Schleswieg und Holstein zusammen. Anno 1650
 1. Newe Landtcarte von dem Hertzogthumbe Schleswieg. Anno 1650
 2. Nordertheil des Hertzogthums Schleswieg
 1. Westertheil des Amtes Haderschleben zusamt Riepen und dem Lögumkloster. Anno 1649
 1. Landkarte vom dem Nordfrieslande in dem Hertzogthum Schleswig. Anno 1651
De 10 gengivelser af Fanø i Kort over Det danske Rige
 1. Landkort over den sydlige del af Nørrejylland med Ribe og Århus Stift.
 2. Landkort over den sydlige del af Nørrejylland. 1659.
 3. Landkort over amterne Ribe, Lundenæs, Kolding, Stjernholm og Åkirke. 1659.
 1. Landkort over Nørrejylland, også kaldet den jyske halvø, indeholdende fire bispedømmer, ni sysler etc. 1658.
 1. Landskabet mellem Ringkøbing og Ribe.
 2. Varde Syssel.
 3. Landkort over Varde Syssel i Ribe Stift omfattende seks herreder herunder Gørding, Malt, Skats herreder og Fanø.
 4. Den nordlige del af Ribe Amt i Varde Syssel med Fanø tilligemed vanddybder og sande.
 5. Gørding og Skasts Herred med Fanø, et berømt fiskerleje.
 1. Rømø og Mandø. 1643.
Johannes Mejers biografi, værk, litteratur og links
Kartografen ved målebordet Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein.
Det kobberstukne titelblad bærer foruden en kongelig hilsen den omstændelige titel: Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein, zusambt vielen dabey gehörigen newen Landkarten ... von dero Königl. Maytt. bestaltem Mathematico Iohanne Mejero. Hus. Cimbro. Chorographice elaborirt, durch Casparum Danckwerth D. zusammen getragen und ververfigt, vorin auch das alte Teutschland kürtzlich beschrieben, mit begriffen ist. Anno 1652. Matthias et Nicolaus Petersen, fratres, Aurifices Husemensis sculpserunt.

Kortets kolofon
Kortets kartouche eller kolofon, hvoraf det fremgår at Johannes Mejer er kortets ophavsmand og at brødrene Petersen i Husum har stukket det.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen med ny viden og interessante historier om Fanø. Det er gratis og uforpligtende.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbreve

Publiceret 20. maj 2006. Opdateret 12. april 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.