Stykker til Fanøs kultur og historie

Skibsportrætmaler Jes N. Ollesen, Sønderho

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Skibsportrætmaler Jes N. Ollesen
Skibsportrætmaler Jes N. Ollesen (1824-1850)
Som en stor skibsfartsø har Fanø naturligt nok også haft flere skibsportrætmalere. En af de betydeligste, men samtidig ret ukendte, er Jes Nielsen Ollesen. Han var født i Sønderho 18. okt. 1824, og skulle som alle andre drenge have været ud at sejle, hvis ikke det var fordi han ifølge kirkebogen var født som krøbling.
Men noget blev Jes dog til, for allerede som 19-årig betegnes han i folketællingen fra 1843 som maler, og af de billeder som vi kender og som Jes Ollesen udførte i sine formentlig 8-10 aktive år, er da også alle fra perioden 1840-49.
Hans skibsportrætter kunne i midten af 1800-tallet ses i mange Sønderho-hjem, men han lavede også billeder af skippernes huse, der som skibene næsten altid blev vist fra to sider, facaden med vippebrønden og bagsiden med mødding.
Galeasen Håbet af Sønderho 1848 En unavngiven galease ud for Helgoland 1848 malet af Jes N. Ollesen
Kaptajn Niels Sørensens galease 'Haabet' af Sønderho. Udført af Jes N. Ollesen i 1848. Se billedet i stor gengivelse. Gengivet efter Hanne Poulsens 'Danske skibsportrætmalere'. Galeasen 'Anna af Sønderho' ud for Helgoland. Udført af Jes N. Ollesen i 1848. Privateje. Gengivet efter postkort udg. af Fanø Kunstmuseum i Sønderho.
Skibsfører Jes Nielsen Thøgersens jagt Anne Hedevig af Sønderho Kaptajn Poul Peder Jørgensens galease Anna
Skibsfører Jes Nielsen Thøgersens jagt 'Anne Hedevig' af Sønderho. Udført af Jes N. Ollesen i 1842. Læs mere om skib og skibsførers skæbne og se billedet i stor gengivelse. Privateje i Sønderho. Kaptajn Poul Peder Jørgensens galease 'Anna'. Udsnit af akvarel udført af Jes N. Ollesen i 1843. Læs mere om kaptajnens skib og skipperhus i Sønderho.
Lille Jes maler
Men rundt omkring i Sønderho malede han også døre og paneler i husenes stuer. Det ved vi, fordi han omkring 1850 nævnes som maler af blomster og snoede søjler på alkovedøre, og han kaldtes "Lille Jes Maler". Men derudover malede han altså også skibsportrætter.
Jes N. Ollesen signerede altid sine billeder med navn og årstal, og han udførte dem med pen og akvarel, men gik over til at bruge gouachefarver. I frakturskrift anførte han forneden skibets navn, skipperens og dennes medreder som f.eks. på galeasen 'Anne Cathrine', der er ophængt i Fanøhuset på Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby. Her viser han skibet i to positioner: Fra siden og agten for tværs i højre eller venstre side af billedet og baggrunden består af klitlandskaber, møller og kaber, sømærket "æ kaaver" ved Sønderho, mens Nordbys to møller og sømærke ses til venstre. Galeaserne sejlede både for ud- og indgående i Knudedyb, hvor de havde ankerplads øst for Keldsand. Helgoland ses også anvendt som baggrund.
Skibenes placering i billedet og besætningens opstilling på dækket, samt vind og vejrlig er meget ens på hans billeder. De udførtes efter et skema, der blev gentaget fra billede til billede.

Bevarede portrætter
Fra Jes Ollesens hånd kendes i dag bevaret portrætter af flg. skibe: Jagten Anne bygget 1827, galeasen Emmanuel bygget 1824, everten Anne Hedvig bygget 1773, galeasen Flora signeret 1842, galeasen Anna bygget 1827 og signeret 1848, galeasen Haabet bygget 1832 og signeret 1848 samt galeasen Anna Cathrine bygget 1833 og signeret 1849. - Af skilderier af huse kendes P.P. Jørgensens hus (Øster Land 25, matr. nr. 237a) signeret 1843, J.P. Andersens hus (Sønder Land 3, matr. nr. 119a) med evertgaleasen Anna, Niels J. Thækkers hus (Vester Land 32, matr. nr. 26) signeret 1842 og Jens N. Fischers hus, "Ottekanten" (Sønder Toft 3, matr. 121) signeret 1842 og nu i Nordby Museum.

Jes Ollesen blev inspireret af malere fra Altona
Jes Ollesen hentede sin stil og sit billedmæssige udtryk fra en anden skibsportrætmaler, hvis billeder hang i flere Fanø-hjem i 1830'erne. Det var skibsportrætmaleren B.H. Hansen fra Altona. Ollesens kulisser er meget lig B.H. Hansens og deres stil er næsten identisk.

Jes Ollesen døde som maler og krøbling og som så mange andre dengang af skarlagensfeber den 15. januar 1850 kun 25 år gammel.

I 1834 boede han som 10-årig med sine forældre, skipper Niels Hansen Ollesen og Maren Jensdatter, i det hus, der i dag kaldes "Holdts Hus" (Landevejen 114, matr. nr. 117). Han havde en 18 år ældre halvbroder Hans Nielsen Ollesen, der var søfarende.
Da Jes Ollesen i 1840 var 16 år gammel mistede han sin far, der var på en sejlads med sit skib i Husum. Faderen havde indtil da været reder for i alt 3 skibe.

Tak til Niels Frederiksen
Her skal rettes en stor tak til Sønderho-historikeren Niels Frederiksen, fordi han gjorde mig opmærksom på sine forskningsresultater vedrørende Jes Ollesen og andre Fanø-skibsportrætmalere i hans grundige bogværk 'Sønderho. En skipperby i Vadehavet'. Det er således Niels Frederiksens skyld, at vi i dag ved en hel del om Jes Ollesen og nu også kender en lang række af hans skibsportrætter.

Kilder
 • Niels Frederiksen: Sønderho. En skipperby i Vadehavet. Udg. af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Saltvandsakvariet i Esbjerg, 1989. Siderne 48, 123-126 og 162. Ovenstående bygger i høj grad på Niels Frederiksens bog, men derudover rummer noteapparatet i bogen en righoldig dokumentation af andre af Jes Ollesens billeder, hvor de opbevares og hvor de er gengivet.
 • Hanne Poulsen: Danske skibsportrætmalere. Fogtdal, 1985. - (Søhistoriske skrifter; Bind 15) - Side 72-73.
 • Horst Meesenburg m.fl.: Fanø - bebyggelse og landskaber. Bygd, 1977. - 'Anna af Sønderho' også gengivet side 71.
 • Gamle Huse i Sønderho. Registrant udarbejdet af Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen. Udgivet af Fanø kommune og Fredningsstyrelsen 1980. - Omslagsillustrationen, kolofonen og side 230-31.
 • N.M. Kromann: Fanøs historie (1934), bind 3.
 • Maler Jes N. Ollesen:
  Anne Marie Grønnegaard: Sønderhoslægter 1630-1987. Glamsbjerg, 1988 bind 1, s. 341, nr. 14/5/2 Jes Thøger Olsen, født 18/10 1824, død 15/1 1850 i Sønderho af skarlagensfeber. Han var krøbling. Fader nr. 14/5 og 15/4 Skipper Niels Hansen Olesen (1783-1840).
 • Statens Arkiver: www.arkivalieronline.dk, Kirkebøger. Sønderho Sogns Kirkebog 1815-1828, digitalt opslag 24: 1824, nr. 9: Den 18. Octb.: Jes Thøgersen. Hjemmedøbt d. 20. Oct. 1824. Dåben publ. i Kirken 24. Oct. 1824. Forældre: Niels Hansen Olsen og Hustru Maren Jesdt. Faddernes Navne: Jes Sørensen, Jes Jensen Nissens Hustru, Mette Jesdt., Jens Jensen Nissen, Mikkel Jessen og Jes Sonnicksen.
 • Statens Arkiver: www.arkivalieronline.dk, Kirkebøger. Sønderho Sogns Kirkebog 1828-1852, side 248, digitalt opslag 200:
  Død 15. januar 1850, begravet 21. januar: Jes Thøgesen Olesen. Søn af afg. Skipper Niels Hansen Olesen. Maler, født her. Alder: 25½. Krøbling. Skarlagensfeber.
Links om skibsportrætmalere
Hvad er et skibsportræt?
Et skibsportræt er ikke bare et billede af et skib, det er et portræt af et bestemt, navngivet fartøj, hvor hovedvægten er lagt på at præsentere skibet så nøjagtigt som muligt. Derfor er skibet ofte set i to positioner, undertiden i tre. Hovedbilledet viser skibet fra siden. Skibsportrættet er en speciel genre og væsensforskellig fra marinemaleriet, hvis gengivelse af lys, himmel, hav og skibe er underlagt den til enhver tid gældende kunstopfattelse. En skibsportrætmaler følte sig ikke som en kunstner i gængs betydning, men adskillige af vore bedste marinemalere udførte skibsportrætter, når de, især af rederierne, blev bestilt til det.
(Efter fhv. museumsinspektør ved Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Hanne Poulsens 'Danske Skibsportrætmalere', 1985, s. 8).
Fire andre af Jes Ollesens skibsportrætter Thomas Tækkers hus og galeasen Håbet Thomas Tækkers hus og galeasen Håbet udført af Jes N. Ollesen i 1848.

Sønder Land 3 Sønderland 3 Sønderho Sonnich Jensens hus i Sønderho. I registranten Gamle huse i Sønderho findes gengivet ovenstående akvarel af Jes Ollesen. Ejendommen er beliggende Sønder Land 3 (matr. nr. 119), hvor Sønderho Iscafé i dag har til huse. - Se herunder!
Sønderho Iscafe

Publiceret 15. juni 2007. Opdateret 4. november 2009. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.