Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Arkitekt Hans H. Kochs kvadratspil fra 1921

Af Per Hofman Hansen

Brikkerne til Hans Kochs to matematisk prægede "Kvadratspil", der udkom i USA i 1921. Spillet til venstre består af 12 brikker. Med et vilkårligt antal af disse brikker er det muligt at oplægge et kvadrat. Spillet til højre består af 2o brikker, med hvilke man kan oplægge henholdsvis et, to, tre, fire, fem og seks kvadrater, idet man tager alle brikkerne i anvendelse hver gang. For den, der interesserer sig for denne form for matematisk underholdning, vil det ikke være vanskeligt at konstruere brikkerne. Næsten alle linier sigter mod simple delpunkter i kvadraternes sider: midtpunkter, trediedels-punkter eller fjerdedels-punkter, eller mod kvadraternes hjørner.

Kvadratspillene nyudgivet i 2005 og 2006
Spillene blev som nævnt oprindeligt udgivet i 1921, men her ses de genudgivet i 2005 og 2006 som "The Danish Squares" by Frank Karrenbeld. Som det fremgår af påskriften er "Square Game No 1" udgivet i forbindelse med afholdelse af IPP26, The International Puzzle Party nr. 26 i Boston i 2006 og "Square Game No 2" "originally created by Hans H. Koch 1921" og "presented at IPP25 - Helsinki 2005".
Begge findes som "The Danish Squares" i The Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana:
Square Game No. 1 - Square Game No. 2

Knud V. Engelhardt designer et varemærke til Hans Koch
Successen med salget i Danmark gav Koch den ide at oprette en virksomhed i New York. Ud over kvadratspillene vides det, at han udgav et enkelt juleark med motiver af en ugle, en hund og en hane, men tvunget af amerikanernes bornerthed blev fuglenes gathuller erstattet af et patentmærke! For at fremme salget og synliggøre virksomhed og ophav tegnede arkitekten Knud V. Engelhardt et varemærke for Koch.
Se Hans Kochs varemærke med beskrivelse og i stor gengivelse.Noter og kilder:
Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Publiceret 10. januar 2013. Opdateret 20. juli 2014. Idé, research og layout: - Mine øvrige hjemmesider findes på Aldus.dk