Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Fotograferne Sonnich Thomsen og J.W. Thomsens historiske fotos fra Sønderho

Det kgl. tønde- eller vagerhus på Sønderho Havn før 1933
Det kgl. tønde- eller vagerhus på Sønderho Havn før 1933. Udsnit af foregående foto
Hvem ser vi på fotografiet? Er det far og søn, tøndelæggerne Jens Pedersen (1854-1940) og Hans Pedersen (1888-1972)?
Og hvem er den tredie mand og de to drenge?

I tøndehuset ses to store søtønder i træ, diverse tømmer og sejldug. Arbejdet med udlægningen af søtønder, koste og bøjer om foråret og inddragelsen om efteråret var i mange år overdraget skibsfører Mikkel J. Ibsen (1827-1899) og bådfører Hans Pedersen (1822-1905). Han efterfulgtes af sønnen, tøndelægger Jens Pedersen (1854-1940), der igen efterfulgtes af dennes søn, tøndelægger Hans Pedersen (1888-1972).
I dag har tøndehuset på Sønderhavn havn en helt anden funktion, idet det nu er indrettet til snedkermester Gustav Petersens værksted, der i øvrigt overtog det efter sin far, Max Petersen. (N.M. Kromann, III, 374. Grønnegaard, 123, 905).
Foto: Sonnich Thomsen, Sønderho.

Fra kgl. tønde- eller vagerhus til snedkerværksted
Tøndehuset på Sønderho havn
Den ældst kendte tegning af det kongelige tøndehus stammer fra 1855. Det har samme grundplan, som i det hus vi både kender fra bygningen, der i dag rummer Gustav Petersens snedkerværksted og fra en konstruktionstegning fra 1933. Det historiske fotografi er forsøgt sat ind på såvel tegningen fra 1933 herover som i et nutidigt fotografi af snedkerværkstedet er det store fotografi sat ind.
Foto nr. 6a. Hvad kan du fortælle om billedet?
Jeg vil være dig meget taknemlig, om du vil skrive til mig og fortælle hvad du ved om billedet.
  • Hvem er personerne?
  • Hvornår er billedet fra?
  • Andet, som er værd at nævne...
Send mig gerne en mail eller kontakt mig på tlf. 86 82 60 64.
På forhånd tak og med venlig hilsen
Per Hofman Hansen

Fotografierne er ophavsretligt beskyttet
Mange tak til Jens Ebbe Thomsen i Hinnerup for venlig tilladelse til at vise hans fars (J.W. Thomsen) og farfars (Sonnich Thomsen) unikke fotografier fra Sønderho og Sønderho Havn. © Copyright Jens Ebbe Thomsen. Se hans hjemmeside Sønderhobilleder.
Tøndehuset på Sønderho havn
Tøndehuset. Thomsens originalfotografi
Tøndehuset. Udsnit af samme
Tegning af tøndehuset 1933
Tegning af tøndehuset 1933 med indsat foto
Tøndehuset 2010 set fra sydøst
Tøndehusets facade 2010
Tøndehusets facade 2010 med indsat foto
Tegning af tøndehuset 1855
Kort over Sønderho Havn 1868 tegnet af skibsbygmester Emil Petersen Sønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich ThomsenÆ Bænk på Sønderho Havn før 1910 fotograferet af Sonnich Thomsen Skippere og andet godtfolk på Sønderho Havn før 1924 fotograferet af Sonnich ThomsenGamle sømænd på Børsen ved havnen i Sønderho senest 1911 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho havn før 1933. Gamle søfolk, postbudet og en flok drenge i matrostøj fotograferet af Sonnich ThomsenTøndehuset på Sønderho Havn fotograferet af Sonnich Thomsen Børsen på Sønderho Havn fotograferet af J.W. ThomsenSønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho Havn fotograferet før 1933 af Sonnich ThomsenSønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich ThomsenKalvekrog på Sønderho Havn fotograferet af J.W. Thomsen Postkort
Sønderho Havn fotograferet 1931 af fotograf Hans Pors, SilkeborgSønderho Havn på gammelt postkort Den sydlige del af diget ved Sønderho på gammelt postkortSejlrenden syd for Sønderho Havn med klitformationen Hønen i baggrunden. Postkort fra omkring 1960

Publiceret 4. januar 2011. Idé, research, og layout: © Per Hofman Hansen - Aldus.dk - Til forsiden.